persoonlijke gegevens van Pieter Foppes Schram, logementhouder
Pieter Foppes Schram, geboren op 6 mei 1867 te Balk, als zoon van Foppe Eelkes Schram, café en stalhouder te Balk, en Trijntje Harmens Poppes. Overleden op 7 mei 1937 te Franeker, 70 jaar oud. Voerman (1896), logementhouder (1897), garagehouder (1923)
Op 25 april 1896 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Francina Helena Bleeker, geboren op 20 maart 1871 te Woudsend, als dochter van Jetze Bleeker, kantoorbediende te Woudsend, en Hendrika Kniphorst. Overleden op 31 januari 1937 te Mirns en Bakhuizen, 65 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Hendrika, geboren op 28 juni 1897 te Balk. Overleden op 12 februari 1898 te Balk, 7 maanden oud.
aangifte geboorte op 29 juni 1897 aktenummer 70, getuigen:
Gerben van Dijk verversknecht 41 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 38 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1898, aktenummer 13, getuigen:
Wieger Draaijer veehouder 74 jaar wonende te Balk
Arie Boot postdirecteur 39 jaar wonende te Balk
2. Anna Hendrika, geboren op 31 oktober 1900 te Arum. Op ? mei 1924 getrouwd met Douwe Miedema.
3. Foppe Eelke, geboren op 14 oktober 1902 te Arum.
Foppe Eelke Schram
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1902
 
 
 
In 1896 neemt Pieter Foppes Schram het hotel boven de waag "Hotel Gaasterland" te Balk over van Fokke Alles Wijminga.
 
De Gouden Leeuw te Arum
Van 1899 tot 1908 is Pieter Foppes Schram logementhouder in Arum in de "Gekroonde Leeuw"
 
Arum
Arum
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1899
 
Arum
bron: Leeuwarder Courant van 30 juni 1899
bron: Leeuwarder Courant van 24 december 1907
 
Arum
De Gekroonde Leeuw in Arum anno 2008
 
Hotel Schram
bron: Leeuwarder Courant van 5 maart 1908
 
  Hotel Schram
Hotel Schram
bron: Leeuwarder Courant van 9 maart 1922
 
Pieter Schram heeft vanaf 1922 een aantal malen geprobeerd het etablisement te verkopen.
 
 
  bron: Leeuwarder Courant van 14 augustus 1923
 
Hotel Schram
bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1923
 
  garage Schram overname
garage Schram
bron: Leeuwarder Courant van 6 november 1923
 
In 1923 begint Pieter Schram een garagebedrijf ook aan de Parkstraat in Sneek. In 1926 neemt zoon Foppe de zaak over. Waarschijnlijk op de plek waar later de Ford garage van Osinga was gevestigd.
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 juni 1926 >>>
 
 
hotel Schram hotel Schram
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1926
 
In 1927? wordt het hotel overgenomen door de heer Leeuwen.
bron: Leeuwarder Courant van 18 april 1933 >>>
 
hotel Leeuwen
Een foto van café restaurant Leeuwen, voorheen hotel Schram, aan de Parkstraat in 1946 te Sneek.
bron: Uit Het Album Van Sneek deel 2
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Foppe Eelkes Schram 1836-1916 Pieter Foppes Schram 1867-1937  
woonadressen familie Schram
periode adres bron
     
1896 - 1899 Lytse Side 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 328; huisnummer Balk 230
1899 - 1908 Arum  
1908 - 1937 Sneek  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 september 2015 laatste wijziging: 16-11-2020