Popke Dooitjes Schram inschrijving register hypotheken 69: 1 / 427
Popke Dooitjes Schram, geboren op 11 mei 1796 te Balk, gedoopt op 29 mei 1796 te Balk (Hervormd), zoon van Dooitje Betzes Schram en Grietje Christiaans Lodewijk. Overleden op 21 maart 1848 op ummer 92 te Balk, 52 jaar oud.
dijkwerker bij Workum woonachtig te Balk (1825), werkman te Balk
aangifte overlijden op 21 maart 1848 blad 10, getuigen:
Pieter Lykles Bosma werkman 40 jaar wonende te Balk
Bonte Geerts de Jager werkman 25 jaar wonende te Balk
1. ) Op 23 mai 1824 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Maaike Lykles Lyklema, geboren op 30 oktober 1797 te Balk, gedoopt op 19 november 1797 te Balk (Hervormd), als dochter van Lykle Murks en Jantje Louwrens. Overleden op 9 augustus 1828 op nummer 71 te Balk, 30 jaar oud.
werkvrouw te Balk
aangifte overlijden op 9 augustus 1828 blad 17, getuigen:
Sybe Jans Bandstra schoenmaker 55 jaar wonende te Balk op nummer 71
Hein Jurjens ten Brink wagenmaker 51 jaar wonende te Balk op nummer 69
Kinderen:
1. Aaltje, geboren 23 augustus 1825 op nummer 106 te Balk. Op 4 juni 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pieter Plantenga (timmerman) leeftijd 23 jaar, geboren te Leeuwarden, zoon van Sikke Pieters Plantenga en Tjerkje Tjerks Boonstra
aangifte geboorte op 24 augustus 1825 aktenummer 79, door Frederik Wilhelm Fokke genees-, heel- en vroedmeester te Balk, getuigen:
Pier Durks Piersma werkman 38 jaar wonende te Balk op nummer 105
Luitjen Johannes Mulder tapper 26 jaar wonende te Balk op nummer 106
 
2. ) Op 23 mai 1830 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Roelofke Hendriks Hoekstra, geboren op 15 juni 1806 te Sondel, gedoopt op 22 juni 1806 te Sondel (Hervormd), dochter van Hendrik Stoffels en Aaltje Roelofs. Overleden op 18 november 1882 te Balk, 75 jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Johannes Jelles Hornstra.
aangifte overlijden op 20 november 1882 aktenummer 78 , getuigen:
Wiebren Pieters Thibaudier winkelier 41 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 39 jaar wonende te Balk
Kinderen:
2. Grietje, geboren op 27 juni 1831 op nummer 71 te Balk. Op 22 mei 1859 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teunis Klazes Betzema, leeftijd 25 jaar, geboren te Balk, zoon van Klaas Baukes Betzema en Sjoukjen Teunis Beekhof.
aangifte geboorte op 27 juni 1831 aktenummer 42, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 32 jaar wonende te Balk
Jan Siebes Bandstra schoenmakersknecht 25 jaar wonende te Balk
3. Hendrik, geboren op 12 oktober 1832 op nummer 71 te Balk.
aangifte geboorte op 12 oktober 1832 aktenummer 75, getuigen:
Jan Siebes Bandstra schoenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk
Yke Siebes Bandstra schoenmakersknecht 21 jaar wonende te Balk
4. Aaltje, geboren op 11 januari 1834 op nummer 71 te Balk.
aangifte geboorte op 13 januari 1834 blad 2, getuigen:
Sybe Jans Bandstra schoenmaker 60 jaar wonende te Balk
Kerst Pieters de Jong werkman 22 jaar wonende te Balk
5. Jantje, geboren 3 februari 1837 op nummer 82 te Balk. Overleden op 23 mei 1837 op nummer 82 te Balk, 16 weken oud.
aangifte geboorte op 3 februari 1837 blad 8, getuigen:
Fokke Siemens de Boer werkman 54 jaar wonende te Balk
Berend Pieters Pietersma werkman 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 24 mei 1837 blad 8, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra werkman 60 jaar wonende te Balk
Pieter Johannes de Winter werkman 50 jaar wonende te Balk
6. Dooitje, geboren op 16 januari 1839 op nummer 83 te Balk. Op 15 mei 1864 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aukjen Jans Pietersma leeftijd 24 jaar, geboren te Bal, dochter van Jan Sibbeles Pietersma en Antje Annes Hof.
aangifte geboorte op 17 januari 1839 blad 5, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 63 jaar wonende te Balk
Sjirk Jans Haga werkman 60 jaar wonende te Balk
7. Jantje, geboren 7 augustus 1842 op nummer 92 te Balk. Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Rosenberg, leeftijd 26 jaar, geboren te Balk, zoon van Anne Eizes Rozenberg en Korneliske Klazes Jansma.
aangifte geboorte op 8 augustus 1842 blad 39, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries werkman 64 jaar wonende te Balk
Luitjen Johannes Mulder turfdrager 43 jaar wonende te Balk
8. Stoffel, geboren op 3 oktober 1844 op nummer 92 te Balk.
aangifte geboorte op 3 oktober 1844 blad 52, door Johannes Fokke, geneesheer te Balk, getuigen:
Luitjen Johannes Mulder sjouwerman 45 jaar wonende te Balk
Harmen de Vries suikerballenmaker 28 jaar wonende te Balk
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1838
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Dooitje Betzes Schram 1755-1840 Popke Dooitjes Schram 1796-1848  
    Stoffel Popkes Schram 1844-1886
woonadressen familie Schram
periode adres bron
1825 Raadhuisstraat 68 huisnummer Balk 106
1828 van Swinderenstraat 62 huisnummer Balk 71
1829 van Swinderenstraat 62 volkstelling 1829
1831 van Swinderenstraat 62 huisnummer Balk 71
1832 van Swinderenstraat 62 huisnummer Balk 71
1834 van Swinderenstraat 62 huisnummer Balk 71
1837 Gaaikemastraat 7 huisnummer Balk 82
1839 Gaaikemastraat 15 huisnummer Balk 83
1840 Westein 30 volkstelling 1840, huisnummer Balk 92
1842 Westein 30 huisnummer Balk 92
1844 Westein 30 huisnummer Balk 92
1848 Westein 30 huisnummer Balk 92
1849 - 1859 Westein 30 woningregister 1849 - 1859 blad 155; huisnummer 92 / 124
1859 - 1869 Westein 30 woningregister 1859 - 1869 blad 53; kad. gem. Balk sectie A 203, huisnr. 124
1869 - 1879 Westein 30 woningregister 1869 - 1879 blad 35; kad. gem. Balk A 203, volgnr. 140 / 127
1880 - 1882 Raadhuisstraat 61 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 25; kad. gem. Balk sectie A nummer 178
eigendommen van Popke Dooitjes Schram
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
203
  koopbrief 125,- 15 feb 1839        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1006, folio 1, nummer 427
notariële acten
 
1838 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Koopakte. Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 125,-
-  Roelof Pekes de Vries (koopman), wonende te Balk, verkoper
-  Popke Dooitjes Schram (werkman), wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 122 d.d. 7 december 1838
 
1855 Balk, notaris Gerryt Zandstra Huwelijkstoestemming
-  Roelofke Hendriks Hoekstra, weduwe van Popke Dooitjes Schram, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7026 Repertoirenr.: 7036 Aktenr. 27 d.d. 26 april 1855
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 7-01-2024