persoonlijke gegevens van Stoffel Popkes Schram, arbeider
Stoffel Popkes Schram, geboren op 3 oktober 1844 op nummer 92 te Balk, als zoon van Popke Dooitjes Schram en Roelofke Hendriks Hoekstra. Overleden op 20 mei 1886 te Balk, 41 jaar oud.
aangifte geboorte op 3 oktober 1844 blad 52, door Johannes Fokke, geneesheer te Balk, getuigen:
Luitjen Johannes Mulder sjouwerman 45 jaar wonende te Balk
Harmen de Vries suikerballenmaker 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 21 mei 1886 aktenummer 023, getuigen:
Durk Durks Mous arbeider 68 jaar wonende te Balk
Marten Bandstra arbeider 52 jaar wonende te Balk
Op 9 augustus 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jikke Frederiks Gijsen, geboren op 13 mei 1841 te Woudsend, als dochter van Fredrik Johannes Gijsen, touwslager, en Riemke Gosses Pekema. Overleden op 3 februari 1927 te Nijemirdum, 85 jaar oud.
aangifte geboorte op 16 mei 1841 aktenummer 91, getuigen:
Wieger ten Cate bakkersknecht 27 jaar wonende te Woudsend
Uiltje Ekema kastelein 60 jaar wonende te Sneek
aangifte overlijden op 3 februari 1927 aktenummer 022, getuigen:
Klaas Schotanus arbeider 59 jaar wonende te Nijemirdum
Harmen Sinnema arbeider 33 jaar wonende te Nijemirdum
Uit dit huwelijk:
1. Roelofke, geboren op 15 maart 1869 te Balk. Overleden op 15 januari 1907 te Balk, 37 jaar oud. Op 10 april 1896 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Geert Jacobs Liemburg, oud 36 jaar geboren te Tjalleberd als zoon van Jacob Alts Liemburg en Aaltje Arends Sporrel.
aangifte geboorte op 16 maart 1869 aktenummer 047, arbeider, getuigen:
Pieter Siemens van Dijk arbeider 30 jaar wonende te Balk
Dooitje Popkes Schram arbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 januari 1907 aktenummer 004, getuigen:
Johannes Lukas zadelmaker 51 jaar wonende te Balk
Jan Kok koopman 37 jaar wonende te Balk
2. Riemke, geboren op 13 november 1870 te Balk. Op 3 maart 1895 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Minze Wagenaar, oud 23 jaar, geboren te Harich als zoon van Jan Wagenaar en Eelkje ten Woude.
aangifte geboorte op 15 november 1870 aktenummer 157, arbeider, getuigen:
Dooitje Popkes Schram arbeider 31 jaar wonende te Balk
Klaas Annes Rozenberg arbeider 28 jaar wonende te Balk
3. Popke, geboren op 20 december 1872 te Balk. Touwslager te Balk (1897). Op 20 november 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teatske Pietersma, oud 22 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Jan Pieters Pietersma en An Ykes Ykema.
aangifte geboorte op 20 december 1872 aktenummer 159, arbeider, getuigen:
Dooitje Popkes Schram arbeider 33 jaar wonende te Balk
Paulus Gijsen touwslagersknecht 23 jaar wonende te Balk
4. Jan, geboren op 27 januari 1875 te Balk. Koopman te Balk (1898). Overleden op 13 oktober 1949 te Stobbegat, 74 jaar oud. Op 8 januari 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Aaltje de Vos, oud 24 jaar, geboren te Balk als dochter van Albert Ytjens de Vos en Jakobje Gerrits Jansma.
aangifte geboorte op 28 januari 1875 aktenummer 019, arbeider, getuigen:
Klaas Annes Rozenberg arbeider 32 jaar wonende te Balk
Dooitje Popkes Schram arbeider 36 jaar wonende te Balk
 
Jan Stoffels Schram 1875-1849 Aaltje Alberts de Vos
Jan Stoffels Schram
Aaltje Alberts de Vos >>>
Jan Stoffels Schram en Aatje Alberts de Vos woonden in Wijckel en zijn vóór de Eerste Wereldoorlog verhuisd naar Brongerga (Oranjewoud) onder Mildam (Schoterland) en later naar het Stobbegat (thans Vegelinsoord) waar ze een boerenbedrijf hadden en in redelijke welstand zijn overleden.
foto's en gegevens beschikbaar gesteld door Yntze van der Honing
 
5. Hendrik, geboren op 31 augustus 1876 te Balk. Overleden op 16 januari 1933 te Balk. 56 jaar oud. Op 17 december 1925 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pietje Sytzes Hemrica, 31 jaar oud, geboren te Garijp als dochter van Sytze Aukes Hemrica en Akke van der Hei.
aangifte geboorte op 1 september 1876 aktenummer 118, arbeider, getuigen:
Dooitje Poppes Schram arbeider 37 jaar wonende te Balk
Klaas Annes Rozenberg arbeider 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 16 januari 1933 aktenummer 002, winkelier, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 59 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los arbeider 36 jaar wonende te Balk
6. Frederik, geboren op 12 mei 1878 te Balk. Overleden op 12 februari 1939 te Ruigahuizen, 60 jaar oud. Op 2 december 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Pietje Visser, oud 28 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Johannes Visser en Reino Jelsma.
aangifte geboorte op 13 mei 1878 aktenummer 071, arbeider, getuigen:
Wiebe Reins Haringsma arbeider 24 jaar wonende te Wijckel
Hendrik Harmens Doorenspleet arbeider 34 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 13 februari 1939 aktenummer 009, zonder beroep, getuigen:
Sijbren Baukes arbeider 53 jaar wonende te Ruigahuizen
7. Jantjen, geboren op 25 januari 1880 te Balk. Overleden op 5 februari 1883 te Balk, 3 jaar oud.
aangifte geboorte op 27 maart 1880 aktenummer 015, arbeider, getuigen:
Harmen Wignand werkman 45 jaar wonende te Harich
Thijs Bontes de Jager arbeider 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 5 februari 1883 aktenummer 014, getuigen:
Bauke Johannes Betzema koopman 60 jaar wonende te Balk
Arend Johannes Hofstra arbeider 44 jaar wonende te Balk
8. Paulus, geboren op 10 februari 1882 te Balk. Overleden op 23 december 1949 te Weert. 67 jaar oud. Op 25 mei 1907 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berber Postma, oud 21 jaar, geboren te Nijemirdum als dochter van Klaas Postma en Piertje Pietersma.
aangifte geboorte op 10 februari 1882 aktenummer 024, arbeider, getuigen:
Thijs Bontes de Jager arbeider 26 jaar wonende te Balk
Gerrit de Graaf schoenmaker 33 jaar wonende te Balk
9. Jantje, geboren op 7 mei 1884 te Balk. Overleden op 15 oktober 1928 te Newkirk (Sioux, Iowa, V.S.), 44 jaar oud. Op 26 februari 1914 getrouwd te New York (akte nr. 5701) Hilbrand (Hillebrand) Hoogeterp, 31 jaar oud, zoon van Tae Feikes Hoogeterp en Willemke Sikkes de Jong. Hilbrand was zadelmaker en schoenreparateur, te Middleburg (Sioux, Iowa, V.S.), te Newkirk (Sioux, Iowa, V.S.) en te Orange City (Sioux, Iowa, V.S.), is geboren op maandag 10 juli 1882 te Balk, is overleden
op woensdag 26 november 1980 te Hull (Sioux, Iowa, V.S.). Hilbrand werd 98 jaar, 4 maanden en 16 dagen.
Hilbrand was later gehuwd (2) met Anna de Boer
aangifte geboorte op 8 mei 1884 aktenummer 053, arbeider, getuigen:
Arend Hofstra arbeider 45 jaar wonende te Balk
Lubbert Hofstra arbeider 52 jaar wonende te Balk
10. Jikke, geboren op 16 maart 1886 te Balk. Overleden op 12 februari 1887 te Balk, 11 maanden oud.
aangifte geboorte op 17 maart 1886 aktenummer 031, arbeider, getuigen:
Jan Jongstra arbeider 41 jaar wonende te Wijckel
Evert Hofstra arbeider 43 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 14 februari 1887 aktenummer 015, getuigen:
Johannes Huisman timmerknecht 58 jaar wonende te Balk
Haring Pelsma arbeider 47 jaar wonende te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Popke Dooitjes Schram 1796-1848 Stoffel Popkes Schram 1844-1886 Hendrik Stoffels Schram 1876-1933
     
woonadressen familie Schram
periode huidig adres bron
1868 - 1869 Westein 30 woningregister 1859 - 1879 blad 77; huisnummer 124 / 127
1868 - 1869 Westein 30 woningregister 1859 - 1869 blad 53; kad. gem. Balk sectie A 203, huisnummer 124
1870 - 1879 Raadhuisstraat woningregister 1869 - 1879 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354
1880 - 1890 Westein 4-8 woningregister 1880 - 1890 blad 114; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 471
1890 - 1900 Westein 40 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 140; huisnummer Balk 118e
1900 -    
1910 - ???? Pypsterstikke 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 15; huisnummer Balk 14a/ 17
???? - 1910 Pypsterstikke 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 16; huisnummer Balk 15/ 20
1910 - 191? Pypsterstikke 3 bevolkingsregister 1910 - 1920 S blad 69; huisnummer Balk 20
191? - 191? Pypsterstikke 2 bevolkingsregister 1910 - 1920 S blad 69; huisnummer Balk 17
191? - 1920 Jachtlustweg 53 bevolkingsregister 1910 - 1920 S blad 69; huisnummer Wijckel 195a
1910 - 1911 Pypsterstikke 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 1; nummer 17
1911 - 1920 Jachtlustweg 53 register van huisnummering 1910 - 1920; huisnummer Wijckel 195a
1920 - 1922 Jachtlustweg 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 203; huisnummer Wijckel 214
1922 - 1922   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 176; huisnr. Wijckel 187, inwonend bij Paulus Schram
1922 - 1925   bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 21; huisnr. Nijemirdum 21, inwonend bij Frederik Schram
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 aptil 2010 laatste wijziging: 15-01-2023