Frederik Harmens van der Schuit inschriiving hypotheken 2 register 69: 18 / 37
Frederik Harmens van der Schuit, geboren op 25 oktober 1810 te Balk, als zoon van Harmen Jelles (Schuitje) van der Schuit en Petronella Suzanna Dilling. Overleden op 18 januari 1905 te Balk, 94 jaar oud.
beroeptimmerman te Balk
 
Op 7 mei 1837 in Gaasterland getrouwd met:
Corneliske Sjoerds van der Schuit, geboren op 24 december 1814 te Woudsend, als dochter van Sjoerd Obbes van der Schuit en Geeske Jelles Nauta. Overleden op 6 januari 1846 te Balk, 31 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Suzanna, geboren op 23 november 1837 op nummer 74 te Balk. Overleden op 27 juni 1924 te Huizum, Leeuwarderadeel, 86 jaar oud. Op 3 juni 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Hendriks van der Goot, oud 25 jaar, geboren te Sondel, als zoon van Hendrik Martens van der Goot en Trijntje Jans Mezenbroek.
aangifte geboorte op 25 november 1837, bladzijde B 51, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Piter Bockes de Jong werkman 26 jaar wonende te Balk
Harmen Hendriks Doorenspleet werkman 24 jaar wonende te Balk
2. Geeske, geboren op 11 februari 1840 te Balk op nummer 74. Overleden op 30 januari 1886 te Leeuwarden, 45 jaar oud. Op 29 mei 1862 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Peter Stam, oud 30 jaar, geboren te Zwartsluis, als zoon van Leendert Stam en Femmigje Sterken.
aangifte geboorte op 12 februari 1840, bladzijde B 11, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Frederik Hendriks Os verver- en glazenmakersknecht 71 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Posthuma wieldraaier 31 jaar wonende te Balk
3. Jantje, geboren op 14 augusutus 1842 te Balk op nummer 74. Overleden op 10 september 1844 te Balk op nummer 74, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 15 augustus 1842, bladzijde B 41, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Eybert Rinzes Hoekstra tapper 37 jaar wonende te Balk
Jan Albertes Ekker timmermansknecht 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 10 september 1844, bladzijde B 14, getuigen:
Siemen Sipkes Kiep wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
Eybert Rinzes Hoekstra slager 39 jaar wonende te Balk
4. Harmen, geboren op 13 november 1844 te Balk op nummer 74. Overleden op 1 december 1844 te Balk op nummer 74, 18 dagen oud.
aangifte geboorte op 14 november 1844, bladzijde B 60, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 58 jaar wonende te Balk
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 december 1844, bladzijde B 17, getuigen:
Pieter Reins Huisman boer 48 jaar wonende te Balk
Eybert Rinzes Hoekstra slager 40 jaar wonende te Balk
5. Sjoerd, geboren op 18 december 1845 te Balk op nummer 74. Overleden op 6 augustus 1846 te Balk, 7 maanden oud
aangifte geboorte op 19 december 1845, bladzijde B 64, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Haitje Hantjes Visser visser 59 jaar wonende te Balk
Eybert Rinzes Hoekstra logementhouder 41 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 december 1846, bladzijde B 13, getuigen:
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 47 jaar wonende te Balk
Eybert Rinzes Hoekstra logementhouder 41 jaar wonende te Balk
Op 10 februari 1847 in Gaasterland getrouwd met:
Harmina Arents Leentjes, geboren op 18 maart 1825 te Sloten, als dochter van Arent Leentjes en Aaltje Sakes Nieuwenhuis. Overleden op 12 december 1909 te Balk, 84 jaar oud.
6. Harmen, geboren op 12 mei 1847 te Balk. Overleden op 3 januari 1927 te Leeuwarden. Op 18 mei 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Porte, oud 23 jaar, geboren te Balk als dochter van Jochem Hendriks Porte en Gerritje Klazes Haanstra.
aangifte geboorte op 12 mei 1847, bladzijde B 28, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Symen Sipkes Kiep wagenmaker 48 jaar wonende te Balk
Pieter Reins Huisman koopman 50 jaar wonende te Balk
7. Arnoldus, geboren op 3 november 1848 te Balk. Overleden op 10 augustus 1849 te Balk, 9 maanden oud.
aangifte geboorte op 4 november 1848, bladzijde B 44, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Haitje Hantjes Visser winkelier 62 jaar wonende te Balk
Hidde Klazes Korenstra timmerknecht 27 jaar wonende te Idskenhuizen
8. Aaltje, geboren op 28 augustus 1850 te Balk. Overleden op 25 december 1931 te Dronrijp, Menaldumadeel, 81 jaar.
aangifte geboorte op 29 augustus 1850, bladzijde B 50, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Sietse Adams Hofstra werkman 52 jaar wonende te Balk
Jacob Obes Hofstra waagmeester 42 jaar wonende te Balk
9. Jantje, geboren op 29 augustus 1852 te Balk. Overleden op 9 april 1938 te Hemelumer Oldeferd, 85 jaar oud. Op 11 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Klazes Berkenbosch, oud 29 jaar, geboren te Noordwolde, als zoon van Klaas Hendriks Berkenbosch en Trijntje Sybes Veensma
aangifte geboorte op 31 augustus 1852, bladzijde B 52, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Haitje Hantjes Visser winkelier 66 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra logementhouder 47 jaar wonende te Balk
10. Arnoldus, geboren op 7 januari 1855 te Balk. Overleden op 22 augustus 1925 te Wijckel, 70 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 9 januari 1855, bladzijde B 3, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Haitje Hantjes Visser winkelier 68 jaar wonende te Balk
Johannes Teekes Huisman timmerknecht 25 jaar wonende te Balk
11. Jelle, geboren op 5 maart 1857 te Balk.
12. Albertje, geboren op 27 februari 1859 te Balk.
13. Sjoerd, geboren op 10 september 1861 te Balk. Overleden op 18 oktober 1861 te Balk, 5 weken oud.
aangifte geboorte op 11 september 1861, aktenummer 89, door F.H. van der Schuit, timmerman, getuigen:
Jan Martens van Vught schoenmaker 51 jaar wonende te Balk
Hille Johannes Brinksma werkman 29 jaar wonende te Balk
 
 
 
Harmina Arents Leentjes
 
  Frederik van der Schuit
metalen kruis
Frederik van der Schuit kreeg op 5 februari 1832 het Metalen Kruis vanwege zijn deelname aan de Tiendaagse veldtocht naar België.
 
 
 
50-jarig huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1897
 
55-jarig huwelijk
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1902
 
Fredrik van der Schuit
bron: onbekend
 
Fredrik van der Schuit
bron: Nieuws van de dag van 23 januari 1905
 
Fredrik van der Schuit
bron: Het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 25 januari 1905
Balkster Courant van 28 januari 1905
 
 
De Tiendaagse veldtocht 1830 - 1831
 
In augustus 1830 brak in België een opstand uit die uiteindelijk leidde tot afscheiding van het Verenigd Koninkrijk der  Nederlanden en het ontstaan van het huidige koninkrijk België. Koning Willem I wenste zich echter niet bij deze toestand neer te leggen en wilde de Belgen gewapenderhand tot de orde roepen.
Op 2 augustus 1831 trok het leger van de Noordelijke Nederlanden België binnen. Het optreden van dat leger was zo succesvol dat het Belgische leger op het punt stond te worden verslagen en Brussel kon worden binnengetrokken.  Hierop kwamen de Fransen met een leger de Belgen te hulp. Willem I wenste geen confrontatie met het Franse leger en bovendien drong Engeland erbij de Nederlandse koning op aan zijn legers terug te trekken. Hieraan werd op 12 augustus 1831 voldaan. Aldus eindigde de Tiendaagse Veldtocht. Het heeft tot 1839 geduurd voordat de koppige Willem I zich bij de deling neerlegde en een eind kwam wat ook wel spottend "Oranje's oorlog" werd genoemd.
 
Houthalen

Belgische troepen tegenover Friese schutters in gevecht op de Winterslagse Heide bij Houthalen.

 
bron: www.friezen-in-de-tiendaagse-veldtocht.nl
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Harmen J. van der Schuit 1774-1831 Frederik H. van der Schuit 1810-1905 Aaltje F. van der Schuit 1850-1931
  broers / zusters / zwagers Jelle F. van der Schuit 1857-1932
    Jan Jochums Porte 1860-19??
     
  kwartierstaat Groenewoud  
woonadressen familie Frederik Harmens van der Schuit
periode adres bron
1837 - 1859 Balk 74  
1859 - 1869 van Swinderenstraat 67 woningregister 1859-1869 blad 32, kad.nr. A 361, nr 84
1869 - 1879 van Swinderenstraat 67 woningregister 1869-1879 blad 45, kad.nr. A 361 nr 200 / 187
1879 - 1890 van Swinderenstraat 67 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 145, kadastrale gemeente Balk A 539
1890 - 1900 van Swinderenstraat 67 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 90 nr. 84a
1900 - 1909 Balk 87a bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 107 nr. 87a / 116
     
eigendommen van Frederik Harmens van der Schuit
register van overschrijvingen 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
361
 
scheiding
250,-
12 mrt 1845
f 600,-
13 mei 1846
   
Balk
A
216
 
publ. verkoop
629,-
22 jan 1852
f 600,-
30 jan 1852
   
Balk
A
217
 
f 3000,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1500,-
3 aug 1847
25 jun 1864
geheel
             
f 1500,-
21 nov 1848
15 jun 1864
geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1023, folio 18, nummer 37
notariële acten
 

1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft roerende en onroerende zaken te Gaasterland, koopsom fl. 3305
- Brant Hendriks van der Goot, landbouwer te Wijckel, verkoper en koper
- Laas Tjebbes Spannenburg, logementhouder te Tjerkgaast, weduwnaar van
  Katarina Hendriks van der Goot, verkoper, tevens als vader van en voogd over
  Hendrik en Anna Spannenburg
- Rintje Hendriks van der Goot, bakker te Balk, verkoper, tevens als toeziend  voogd
- Jaitje Hendriks van der Goot, ontvanger der belastingen te Oosterend, verkoper
- Aukje Hendriks van der Goot, rentenier te Balk, verkoper
- Pieter Rintjes Binkes, goud en zilversmid te Sneek, verkoper
- Jacobus Hendriks van der Goot, grossier te Balk, verkoper
- Meine Bockes de Vries, boer te Sondel, verkoper
- Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk, koper
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te Rijs, koper
Betreft de koop van vastigheden te Sint Johannesga, koopsom fl. 219
- Kerst Jans Woudstra, veenbaas en winkelier te Lemmer, koper

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7020  Repertoirenr.: 57, 58 en 59 d.d. 15 oktober 1851
 
1851 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 600
- Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk, debiteur
- D.G. Gemeente te Balk, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7020 Repertoirenr.: 77 d.d. 29 november 1851
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis, een steeg en een timmerschuur te Balk, koopsom  fl. 1221
- Frederik Harmens van der Schuit te Balk, verkoper
- Sied Ykes de Jong te Balk, weduwe van Jacob Eiberts Hoekstra, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 10 en 14 d.d. 12 februari 1896
 
1910 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 11 woningen met erf te Balk, koopsom fl. 493
- Jelle van der Schuit te Balk, verkoper
- Arnoldus van der Schuit te Balk, verkoper

- Hendrik Berkenbos te Nijemirdum, gehuwd met Jantje van der Schuit, verkoper

- Harmen van der Schuit te Leeuwarden, verkoper
- Aaltje van der Schuit te Dronrijp, verkoper
- Jan Wieger Tijsma te Leeuwarden, verkoper, tevens als curator in het faillissement van Jan Jochums Porte
- Jan Jochums Porte te Leeuwarden, gehuwd met Albertje van der Schuit, verkoper
- Petronella Susanna van der Schuit te Huizum, weduwe van Rienk Brouwer, verkoper
- Leendert Stam te Amsterdam, verkoper
- Frederik Stam te Haarlem, verkoper
- Hans Willems van der Veer te Balk, koper
- Fokke Roorda te Balk, koper     
- Herre Schilstra te Workum, koper
- Siebe Visser te Balk, koper

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7087 Repertoirenr.: 13 en 17 d.d. 14 februari 1910

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 30 september 2012 laatste wijziging: 9-02-2024