Harmen Jelles (Schuitje) van der Schuit inschrijving register hypotheken 69: 12 / 158
Harmen Jelles van der Schuit, geboren op 23 januari 1774 te Balk, gedoopt op 30 januari 1774 in Balk (Hervormd), als zoon van Jelle Harmens en Jantje Hendriks. Overleden op 20 oktober 1831 op nummer 74 te Balk, 56 jaar oud.
timmerman te Balk
aangifte overlijden op 21 oktober 1831 aktenummer B 15, getuigen:
Jelle Klazes Koornstra schatter van het slagtvee 55 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra herbergier en slagter 34 jaar wonende te Balk
Op 27 april 1806 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Petronella Suzanna Dilling(h), geboren op 8 juli 1775 te Balk, gedoopt op 16 juli 1775 in Balk (Hervormd), als dochter van Frederik Dilling(h), goud- en zilversmid te Balk, en Anna Maria Dähmen. Overleden op 23 maart 1836 op nummer 74 te Balk, 59 jaar oud.
aangifte overlijden op 25 maart 1836 aktenummer B 4, getuigen:
Jurjen Johannes ten Brink wagenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra slager 31 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Taapke, geboren op 14 september 1806 te Balk. Overleden op 7 november 1891 te Balk, 85 jaar oud. Op 15 oktober 1837 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmen Hendriks Dorenspleet, oud 24 jaar, werkman te Balk, geboren te Balk als zoon van Hendrik Stoffels Dorenspleet, werkman te Balk, en Klaaske Annekes Schots.
aangifte overlijden op 7 november 1891 aktenummer 102, getuigen:
Halbe Doele timmerman 41 jaar wonende te Balk
Thee Hoogterp zonder beroep 40 jaar wonende te Balk
2. Jantje, geboren op 17 augustus 1808 te Balk. Overleden op 5 september 1830 op nummer 74 te Balk, 21 jaar oud. Op 31 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Hendriks de Jong, oud 30 jaar, werkman te Balk, geboren te Wijckel als zoon van Hendrik Jans en Setske Egberts de Boer.
aangifte overlijden op 6 september 1830 aktenummer B 13, getuigen:
Sjoerd Klazes Korenstra omroeper 52 jaar wonende te Balk
Hartman Kaspers Betz werkman 30 jaar wonende te Balk
3. Frederik, geboren op 25 oktober 1810 te Balk. Overleden op 18 januari 1905 te Balk, 94 jaar oud. 1.) Op 7 mei 1837 getrouwd in gemeente Gaasterland met Corneliske Sjoerds van der Schuit, oud 22 jaar, geboren te Woudsend, als dochter van Sjoerd Obbes van der Schuit, schipper, en Geeske Jelles Nauta. 2.) Op 10 februari 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Harmina Arents Leentjes, oud 21 jaar, geboren te Sloten, als dochter van Arent Leentjes en Aaltje Sakes Nieuwenhuis.
aangifte overlijden op 19 januari 1905 aktenummer 3, getuigen:
Haring Pelsma zonder beroep 65 jaar wonende te Balk
Pieter Rinkema koopman 56 jaar wonende te Harich
4. Anna Maria, geboren op 21 april 1813 te Balk. Overleden op 29 oktober 1814 op nummer 74 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 april 1813 aktenummer 27 door Harmen Jelles Schuitje meester timmerman te Balk
Pier Willems Bouman winkelier 51 jaar wonende te Balk op nummer 73
Lubbert Sipkes Bosman meester bakker 24 jaar wonende te Balk op nummer 78
aangifte overlijden op 30 oktober 1814 aktenummer B 33, getuigen:
Pier Willems Bouma koopman   geburen
Klaas Haitjes Visser visser   geburen
 
 
 
Harmen Jelles van der Schuit
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 82 - huisnummer Balk 74
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Harmen Jelles van der Schuit
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jelle Harmens 1746-1788 Harmen Jelles vd Schuit 1774-1831 Frederik van der Schuit 1810-1905
Frederik Dilling 1748-1801 Hendrik Jelles van der Schuit 1772-1839 Johannes Hendriks de Jong 1798-1849
woonadressen familie Harmen Jelles van der Schuit
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 67 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 74
1829 van Swinderenstraat 67  
1813 - 1836 van Swinderenstraat 67 Balk 74
     
eigendommen van Harmen Jelles (Schuitje) van der Schuit
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper vlakte
 
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper vlakte
Balk
A
234
00 02 50
               
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 232, minuutplan Balk A 5
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
234
       
f 450,-
29 aug 1843 (29 feb 1812)
31 mei 1853 geheel
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1017, folio 12, nummer 158
notariële acten
 
1815 Sloten, notaris J. Ruardi  Koopakte  Betreft een huis te Balk, koopsom fl. 500
- Harmen Jelles Schuitje te Balk
- Pieter Pieters Velsen te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118003 Repertoirenr.: 579 d.d. 12 juli 1815
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 9 oktober 2009 laatste wijziging: 7-01-2024