Jelle Frederiks van der Schuit
kadastrale legger: Balk 1743 & 4278 inschrijving hypotheken 2 register 69: 99 / 436
Jelle Frederiks van der Schuit, geboren op 5 maart 1857 te Balk.
Zoon van Frederik Harmens van der Schuit, timmerman te Balk (1857), en Harmina Arents Leentjes.
Overleden op 25 februari 1932 te Balk, 74 jaar oud.
Beroep: verver te Balk
aangifte geboorte op 6 maart 1857, blad 16, getuigen:
Jan Martens van Vught schoenmaker 49 jaar wonende te Balk
Douwe Jans Lam arbeider 30 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 februari 1932 aktenummer 13, getuigen:
Meine Bosma goudsmidsknecht 59 jaar wonende te Balk
Keimpe de Vos los werkman 35 jaar wonende te Balk
Op 12 januari 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Haga, geboren op 3 december 1867 te Balk.
Dochter van Sjirk Gosses Haga, koopman te Balk (1867), en Sybrigje Pieters Drijfhout.
Overleden op 9 februari 1954 te Balk, 86 jaar oud.
Beroep: -
aangifte geboorte op 4 december 1867 aktenummer 152, getuigen:
Willem Ottes de Jong bakker 72 jaar wonende te Balk
Jurjen Pieters Drijfhout kuiper 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 februari 1854 aktenummer 9, getuigen:
Sietze Jongsma assuratiebemiddelaar 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:

1. Sybrigje, geboren op 13 mei 1889 te Balk. Overleden op 12 februari 1989 te Balk, 99 jaar oud. Ongehuwd.

2. Harmina, geboren op 17 juni 1892 te Balk. Overleden op 6 mei 1974 te Veenwouden, Dantumadeel, 81 jaar oud. Getrouwd op 9 oktober 1919 met Johannes Groenewoud.
 
 
 
Jelle van Schuit en Antje Haga  
 
Antje Haga
 
Jelle van Schuit en Antje Haga  
 
Harmina en Sybrigje
 
  Antje Haga
 
Jelle van der Schuit
bron: Leeuwarder Courant van 26 februari 1932
 
 
 
 
 
 
Antje Haga aan het water scheppen uit de Luts voor haar woning aan de Gaaikemastraat >>>
 
Antje Haga met haar dochter Harmina in de Van Swinderenstraat in Balk. Antje Haga met een onbekende vrouw in de achtertuin van haar woning in de Gaaikemastraat in Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Frederik van der Schuit 1810-1905 Jelle Frederiks van der Schuit 1857-1932 Sybrigje van der Schuit 1889-1989
Sjirk Gosses Haga 1839-1927   Johannes Groenewoud 1890 -1966
     
  kwartierstaat Groenewoud  
woonadressen familie van der Schuit
periode adres bron
1890 - 1900 Gaaikemastraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 96; huisnummer Balk 88
1900 - 1910 Gaaikemastraat 1 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 108; huisnummer Balk 88 / 117
1910 - 1920 Gaaikemastraat 1 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 117 / 136
1921 - 1926 Gaaikemastraat 1 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 154; huisnummer Balk 166
1926 - 1930 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 388; huisnummer Balk 99a
1931 - 1939 van Swinderenstraat 58 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 90; huisnummer Balk 102
1939 -    
19?? - 1953 Gaaikemastraat 14  
     
eigendommen van Jelle Frederiks van der Schuit
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
590
 
publ. verkoop
580,-
24 apr 1888
       
Balk
A
592
         
Balk
A
590
 
publ. verkoop
1032,-
27 dec 1890
       
Balk
A
592
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1104, folio 99, nummer 436
legger kadastrale gemeente Balk
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom beknopte omschrijving der plaats gehad hebben veranderingen waaruit getrokken waar overgebracht
Balk A 590 00 00 97 erf dj 1926 verkoop st 73/58 1634 / 1 3885 / 1
Balk A 592 00 01 54 huis en erf dj 1926 verkoop st 73/58 1634 / 3 3885 / 2
               
bron: kadaster.nl; legger Balk 1743 Jelle Frederiks van der Schuit, verversknecht te Balk
cons. Jan Jochums Porte, timmerman te Balk
notariële acten
 
1888 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1160,-
- Teetse Gonggrijp te Sneek, crediteur en verkoper
- Watze Philippus de Wolf te Balk, verkoper
- Jelle Frederiks van der Schuit te Balk, koper
- Jan Jochems Porte te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 14 en 22 d.d. 29 februari 1888
 
1888 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Jelle Frederiks van der Schuit te Balk, debiteur
- Jan Jochems Porte te Balk, debiteur
- Teetse Gonggrijp te Sneek, crediteur
- Pieter Riemersma te Warga, acceptant
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7061 Repertoirenr.: 39 d.d. 28 april 1888
 
1890 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Betreft een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1032,-
- Teetse Gonggrijp te Sneek, crediteur en verkoper
- Jelle van der Schuit te Balk, verkoper
- Jan Jochums Porte, verkoper
- Jelle Frederiks van der Schuit te Balk, koper
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7063 Repertoirenr.: 127 en 133 d.d. 8 oktober 1890
 
1891 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000,-
- Jelle Frederiks van der Schuit te Balk, debiteur
- Teetse Gonggrijp te Sneek, crediteur
- Minne Overdiep te Oosterend, acceptant
bron: Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7064 Repertoirenr.: 63 d.d. 11 juni 1891
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 september 2016 laatste wijziging: 9-02-2024