persoonlijke gegevens van Doede Tettes Sijtsma
Doede Tettes Sijtsma, geboren op 28 februari 1850 te Hijlaard, als zoon van Tette Doedes Sijtsma, kuiper te Huins, en Ytje Harmens van der Heide. Overleden op 27 februari 1916 te Naarden, 65 jaar oud. Opzichter te Huins (1877), opzichter te Balk (1877), bouwkundige te Leeuwarden (1879), waterstaatsopzichter (1885), zonder beroep te Drachten (1910)
Op 14 april 1877 getrouwd in de gemeente Tietjerksteradeel met:
Fokeltje Kornelis Hellinga, geboren op 6 oktober 1850 te Oudkerk, als dochter van Kornelis Pieters Hellinga, landbouwer te Oudkerk, en Klaaske Sijtzes Reitsma. Overleden op 11 april 1918 te Naarden, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Ytje, geboren op 21 november 1877 te Balk. Apothekersassistente in het Provinciaal Ziekenhuis te Alkmaar van 1913 - 1915. Wonende te Castricum.
aangifte geboorte op 20 oktober 1865 aktenummer 165, getuigen:
Wybe Tietema gemeentesecretaris 68 jaar wonende te Balk
Sikke Tietema zonder beroep 32 jaar wonende te Balk
2. Klaasje, geboren op 27 oktober 1879 te Leeuwarden. Overleden op 23 oktober 1940 te Bussum, 60 jaar oud.
3. Neeltje, geboren op 26 juli 1882 te Kooten.
4. Tettje, geboren op 15 mei 1885 te Drachten. Overleden op 7 maart 1948 te Bussum, 62 jaar oud. Op 12 oktober 1910 getrouwd in de gemeente Smallingerland met Johannes Gestel, 29 jaar oud, hoofdmachinist, geboren te Woerden, als zoon van Willem Gestel, decoratieschilder, en Emmetje Scholten
5. Kornelis Theodorus, geboren op 11 april 1888 te Drachten.
6. Alida, geboren op 21 april 1891 te Drachten.
7. Theodorus, geboren op 27 augustus 1896 te Drachten.
 
 
 
Op 10 mei 1877 vestigde Fokeltje Hellinga zich vanuit Oudkerk in Balk. Op 22 juni 1877 volgde Doede Sijtsma vanuit Huins naar Balk. Het exacte adres waar ze in Balk gingen wonen is onbekend. Waarschijnlijk inwonend bij gemeentesecretaris Wybe Tietema aan de Wijckelerzijde. In Balk werd hun dochter IJtje geboren, Wybe Tietema en zijn zoon Sikke waren getuige bij de aangifte van haar geboorte. Op 12 april 1879 vertrokken ze naar Leeuwarden en gingen wonen aan de Dokkumer Ee. Daarna woonden ze nooit lang op eenzelfde adres. Hij werkte als Waterstaatsopzichter bij de provincie Friesland. Rond 1883 vestigden ze zich in Drachten. Waarschijnlijk zat Doede Sijtsma daar ook in de gemeenteraad van Smallingerland. Rond 1910 gaat hij met pensioen. Kort daarna verhuisden ze vanuit Drachten naar Naarden.
 
bron: Bussumsche Courant van 16 maart 1916
 
 
 
Waarschijnlijk was Doede Sijtsma opzichter namens de gemeente Gaasterland bij de bouw van het postkantoor op de hoek van de Dubbelstraat en de Lytse Side in Balk dat gebouiwd is tussen april 1877 en april 1878.
 
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1878
In 1878 vinden we 3 aanbestedingen in de Leeuwarder Courant van de architect D. Sijtsma te Balk. Dit moet bijna Doede Sijtsma wel zijn. Nadat het postkantoor was opgeleverd probeerde hij hier als architect de kost te verdienen.
  foto 003-116 collectie Berend Bakker
Dat waren aan de huidige van Swinderenstraat 40 de verbouwing van de winkel van Yda Sybrands de Vries, weduwe Hans Ages van der Veer. En in de Dubbelstraat een geheel nieuw pand voor Grietje Cornelis van den Bosch, weduwe van ketelboeter Johannes Neijts. Later Groenhof, van der Heide en Swart.
 
foto 025-015 beschikbaar gesteld door Alie van der Werf - Groenhof
 
bron: Leeuwarder Courant van 21 juli 1878
Jouke Meinderts Bouma liet in 1874 De Bels in Harich bouwen. In 1878 kwam daar een woonhuis naast, dat is nu (2017) bakkerij Prins.
 
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1885 bron: Leeuwarder Courant van 6 december 1889
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Doede Tettes Sijtsma 1850-1916  
     
woonadressen familie Sijtsma
periode adres bron
     
1877 - 1879 Balk woningregister 1869 - 1879 blad 72; huisnummer Balk ???
1879 - 1879 Leeuwarden Dokkumertrekweg AA 19; blad 1381
1879 - 1880 Snakkerburen 65 bevolkingsregister Leeuwarderadeel Goutum Hempens Lekkum, blad 155
1880 - 1880 Leeuwarden Dokkumertrekweg AA 19; blad 1381
1880 Westergeest  
  Zwaagwesteinde  
1882 - 1883 Achtkarspelen blad 150: huisnummer 136
  Akkrum  
  Kooten  
1883 - 1883   blad 292; huisnummer C
1883 - 1910 Drachten  
   

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 maart 2017 laatste wijziging: 19-11-2020