persoonlijke gegevens van Douwe Sijtzes Sijtsma
Douwe Sijtsma geboren op 7 mei 1868 te Kubaard, als zoon van Sijtze Arjens Sijtsma, arbeider te Winsum (1894), en Frouwkjen Douwes Zandstra. Overleden op 29 januari 1903 te Harich, 34 jaar oud.
boerenknecht te Wommels (1894), werkman te Wommels (1895, 1896), kaasmaker wonende te Balk (1898, 1901), kaasmaker te Harich (1903)
aangifte overlijden op 30 januari 1903 aktenummer 11, getuigen:
Dooitje Koornstra centrifugist 33 jaar wonende te Balk
Johannes Kuperus kaasmaker 31 jaar wonende te Balk
Op 4 oktober 1894 getrouwd in de gemeente Menaldumadeel met:
Maaike Kuperus, geboren op 30 december 1872 te Berlikum, als dochter van Sijbren Dirks Kuperus, machinist te Berlikum, en Saakjen Jans Hesselius. Overleden op 14 januari 1951 te Balk, 78 jaar oud.
dienstmeid te Berlikum (1894), zonder beroep te Harich (1903-1910), kaaspakhuisbediende te Harich (1911-1920),
zonder beroep te Balk (1921), huishoudster bij Jeen Dijkstra te Nijemirdum (1922),
bij Baukje Ozinga te Balk (1922-1923), huishoudster bij Douwe van der Meer te Balk (1923-1934)
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze, geboren op 24 januari 1895 te Sint Jacobiparochie.
2. Sybren, geboren op 3 november 1896 te Wommels. kuiper (1914), machinist (1914, 1920) Op 8 november 1920 naar Wormerveer. 1921 naar Balk
3. Arjen, geboren op 2 mei 1898 te Balk. Overleden op 28 juni 1898 te Balk,
aangifte geboorte op 3 mei 1898 aktenummer 51, getuigen:
Ids de Vries winkelier 52 jaar wonende te Balk
Hillebrand Kroon timmerman 67 jaar wonende te Balk
4. Dirk, geboren op 2 mei 1898 te Balk. Overleden op 26 april 1899 te Balk,
aangifte geboorte op 3 mei 1898 aktenummer 52, getuigen:
Ids de Vries winkelier 52 jaar wonende te Balk
Hillebrand Kroon timmerman 67 jaar wonende te Balk
5. Frouwkje, geboren op 22 april 1901 te Balk
aangifte geboorte op 22 april 1901 aktenummer 40, getuigen:
Gerben Blaauw winkelier 62 jaar wonende te Balk
Sietse Jongsma botermaker 45 jaar wonende te Balk
 
 
 
Douwe Sijtsma Eigen Haard
bron: Nederlandsche Staatscourant van 12 september 1901
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Douwe Sijtzes Sijtsma 1868-1903 Siitze Sijtsma 1895-1987
     
woonadressen familie
periode adres bron
18?? - 1897 Wommels  
1897 - 1900 Dubbelstraat 22 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 373; huisnummer Balk 214a
1900 - 1901 Raadhuisstraat 65,66 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 216; huisnummer Balk 151a / 228
1901 - 1910 Gaaikemastraat 53 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 132; huisnummer Harich 108c / 145
1911 - 1920 Gaaikemastraat 53 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 82; huisnummer Harich 145
1920 - 1920 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 165; huisnummer Balk 165
1921 - 1922 Gaaikemastraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 179; huisnummer Balk 193
1922 - 1922 ?? bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 1; huisnummer Nijemirdum 1
1922 - 1923 van Swinderenstraat 16 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 47; huisnummer Balk 52
1923 - 1924 Gaaikemastraat 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 140; huisnummer Harich 156
1923 - 1930 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 325; huisnummer Balk 364
1931 - 1934 Raadhuisstraat 7 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 298; huisnummer Balk 351
1934 - 1939 ?? bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 148; huisnummer Balk 171
1939 -    
notariële acten
 
1901 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Coöperatieve woningvereniging "Eigen Haard is Goud Waard"
- Dooitze Korenstra wonende te Balk, oprichter
- Jan Kuperus wonende te Balk, oprichter
- Pieter Wignand wonende te Balk, oprichter
- Johannes Kuperus wonende te Ruigahuizen, oprichter
- Oene Bremer wonende te Balk, oprichter
- Klaas Henstra wonende te Harich, oprichter
- Sjoerd Haantjes wonende te Balk, oprichter
- Douwe Sytsma wonende te Balk, oprichter
- Jan Bremer wonende te Balk, oprichter
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7076, aktenr. 90 Repertoirenr.: 64 en 69 d.d. 29 augustus 1901
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 oktober 2019 laatste wijziging: 9-10-2019