Sijtze Sijtsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 127 / 102
Sijtze Sijtsma, geboren op 24 januari 1895 te Sint Jacobiparochie als zoon van Douwe Sijtsma en Maaike Hempenius. Overleden op 29 mei 1987 te Sneek, 92 jaar oud.
timmerman te Balk
1. ) Op 26 juni 1919 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Bosma, geboren op 23 april 1895 te Balk als dochter van Teijmen Wouter Bosma, winkelier, en Evertje Tijsma. Overleden op 9 juni 1954 te ?, 59 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Evertje, geboren op 14 oktober 1921 te Harich.
Eke Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1939
2. Douwe, geboren op 29 december 1924 te Balk.
 
2. ) Op ? 1955 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Saakje Wiarda, geboren op 16 augustus 1896 te Bolsward, als dochter van Anne Jentjes Wiarda en Antje Sierds de Vos. Overleden op 29 september 1979 te ?, 83 jaar oud.
winkeljuffrouw te Balk bij Siemen de Jong manufacturen (1931),

 

 
 
Bouwman & Sijtsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 september 1921
 
Sijtze Sijtsma Sijtze Sijtsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1922 bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1923
 
Sijtze Sijtsma Sijtze Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 8 juni 1923
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1922
 
Sijtze Sijtsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 maart 1927
 
Sijtze Sijtsma
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 maart 1927
 
Sijtze Sijtsma
foto 372-002 beschikbaar gesteld door Alie Sijtsma-de Winter
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete foto
Een groep van 81 mannen op de trappen van het Paleis van Justitie te Leeuwarden. Nummer 12 is waarschijnlijk Sijtze Sijtsma.
Het is niet bekend ter gelegenheid waarvan en wanneer deze foto genomen en wie er verder op staan.
Het zou een bijeenkomst kunnen zijn van de Rooms Katholieke Bond van Bouwpatroons waarvan de voorzitter Wybe Fransen Jzn. (1865-1930) uit Leeuwarden afkomstig is.
Of een bijeenkomst van de SDAP of van de besturen van IJsclubs in Friesland. Of ???
 
Sijtze Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 13 juli 1938
 
Sijtze Sijtsma
bron: Leeuwarder Courant van 1 mei 1939
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Douwe Sijtzes Sijtsma 1868-1903 Siitze Sijtsma 1895-1987  
Teijmen Wouter Bosma 1858-1938    
woonadressen familie Sijtsma
periode adres bron
1919 - 1920 Gaaikemastraat 52-61 bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 169; huisnummer Harich 145
1921 - 1924 Gaaikemastraat 52-61 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 140; huisnummer Harich 156
1924 - 1930 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 157; huisnummer Balk 170
1931 - 1939 Gaaikemastraat 5 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 148; huisnummer Balk 171
1939 -    
     
eigendommen van Sijtze Sijtsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
225
 
koopacte
6500,-
29 juli 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1132, folio 127, nummer 102

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 maart 2013 laatste wijziging: 7-02-2024