Pier Hartman Sjoerds inschrijving hypotheken 2 register 69: 123 / 679
Pier Sjoerds, geboren op 11 november 1869 te Balk, als zoon van Hartman Sjoerds Sjoerds en Evertje Piers Piersma. Overleden op ?
Op 31 oktober 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hylkje de Vries, geboren op 11 september 1868 te Molkwerum, als dochter van Hylke Hylkes de Vries en Grietje Jurjens Schram. Overleden op 30 november 1931 te Balk,
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 10 juli 1899 te Balk. Op 12 juni 1920 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Marten Schram, oud 22 jaar, geboren te Balk als zoon van Eibert Schram en Wesseltje van der Kamp.
2. Evertje, geboren op 7 december 1901 te Balk. Op 9 december 1922 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Bosma, oud 21 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen als zoon van Jan Bosma en Jacobjen Bergsma.

 

eigendommen van Pier Sjoerds
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
475
 
toewijzing
1292,-
17 mrt 1921
       
Balk
A
476
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1128, folio 123, nummer 679

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 maart 2013 laatste wijziging: 4-02-2024