persoonlijke gegevens van Reinder Sjoerds werkman te Wijckel
Reinder Sjoerds, geboren op 5 november 1888 te Woudsend als zoon van Sjoerd Sjoerds, arbeider te Balk, en Anskje Wayer. Overleden op ?
Op 22 april 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Klaaske de Vries, geboren op 26 mei 1888 te Oudega, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Hilbert de Vries, timmerknecht te Balk, en Jetske Wolthuizen. Overleden op ? waarschijnlijk te Sondel, waar ze bij haar ouders woonde.
Uit dit huwelijk:
geen kinderen

 

eigendommen van Reinder Sjoerds
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
1000,-
14 sep 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 290

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-11-2020