Jouke Sipkes Sloterdijk inschrijving register hypotheken 69: 36 / 48
Jouke Sipkes Sloterdijk, geboren op te 3 juli 1812 op nummer 170 te Balk, als zoon van Sipke Jans Sloterdijk, kastelein te Balk, en Janke Joukes Tromp. Overleden op 20 juli 1884 te Balk, 72 jaar oud. Bakker te Balk.
aangifte geboorte op 4 juli 1812 aktenummer 38, kastelein, getuigen:
Bauke Wybandus Feenstra zilversmid 50 jaar wonende op nummer 169 te Balk
Frederik Wilhelm Fokke chirurgijn 40 jaar wonende op nummer 166 te Balk
aangifte overlijden op 21 juli 1884 aktenummer 46, getuigen:
Jetze van Dijk zonder beroep 71 jaar wonende te Balk
Kasper Hartmans Bets arbeider 47 jaar wonende te Balk
Op 4 januari 1833 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met:
Okje Geerts de Vries, geboren op 12 januari 1814 te Langweer, als dochter van Geert Tjibbes de Vries en Dieuwke Johannes Modderman. Overleden op 18 april 1862, Gaasterland, 48 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Sipke, geboren op 19 oktober 1833 op nummer 130 te Balk. Overleden op 23 juli 1835 te Balk op nummer 130, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 oktober 1833 aktenummer B47/1-1, bakker, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 55 jaar wonende te Balk
Johannes Thomas Trinks wolkammer 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 23 juli 1835 aktenummer B 11, getuigen:
Thomas Jans Rinkema koopman 57 jaar wonende te Balk
Johannes Thomas Trinks wolkammer 37 jaar wonende te Balk
2. Sipke, geboren op 18 augustus 1836 op nummer 61 te Balk.
3. Dieuwke, geboren op 13 december 1838 op nummer 61 te Balk. Winkeliersche te Balk.. Overleden op 12 november 1900 te Balk, 61 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 14 december 1838, aktenummer B 53, bakker, getuigen:
Jouke Huberts de Boer koopman 50 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra werkman 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 12 november 1900 aktenummer 82, winkeliersche, getuigen:
Jacob Jansma arbeider 48 jaar wonende te Balk
Eibert Rinzes Hoekstra zonder beroep 41 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 19 november 1900
 
4. Janke, geboren op 15 september 1841 op nummer 61 te Balk. Overleden op 3 februari 1922 te Balk, 80 jaar oud. Op 6 juni 1875 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wyberen Boersma, oud 34 jaar, geboren te Wijckel als zoon van Hans Jarigs Boersma en Sytske Wyberens de Jong.
aangifte geboorte op 16 september 1841, aktenummer B 42, bakker, getuigen:
Jouke Huberts Boertje winkelier 53 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra werkman 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 4 februari 1922 aktenummer 12, winkeliersche, getuigen:
Halbe Doele aanspreker 71 jaar wonende te Balk
Hendrik van der Wal commies ter secretarie 25 jaar wonende te Balk
5. Geertje, geboren op 28 januari 1844 op nummer 61 te Balk. Overleden op 28 juni 1915 te Sneek, 71 jaar oud. Op 9 mei 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Arjen Faber, oud 23 jaar, geboren te Sloten als zoon van Ynze Arjens Faber en Makke Sipkes Sloterdijk.
aangifte geboorte op 29 januari 1844, aktenummer B 7, bakker, getuigen:
Jouke Huberts Boertje tapper 55 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 35 jaar wonende te Balk
6. Magdalena, geboren op 7 januari 1846 op nummer 61 te Balk. Overleden op 30 januari 1911 te Workum, 65 jaar oud. Op 25 november 1869 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Deinum, oud 29 jaar, geboren te Hindeloopen als zoon van Jacob Fekkes Deinum en Aaltje Hendriks de Koe.
aangifte geboorte op 9 januari 1846, aktenummer B 2, bakker, getuigen:
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 30 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 36 jaar wonende te Balk
7. Wietske, geboren op 23 december 1848 te Balk. Overleden op 13 november 1856 te Balk op nummer 61, 7 jaar oud.
aangifte geboorte op 26 december 1848, aktenummer B 55, bakker, getuigen:
Klaas Piers Jongsma werkman 45 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 33 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 15 november 1856 aktenummer B 20, bakker, getuigen:
Petrus Eylers schoenmaker 46 jaar wonende te Balk
Jan de Vries kramer 23 jaar wonende te Balk
8. Tjibbe, geboren op 18 november 1850 te Balk.
9. Jansje, geboren op 2 september 1852 te Balk, zonder beroep. Overleden op 18 juli 1890 te Balk, 37 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 3 september 1852, aktenummer B 53, bakker, getuigen:
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 36 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 19 juli 1890, aktenummer 80, getuigen:
Johannes van den Bosch tuinman 72 jaar wonende te Balk
Evert Hofstra arbeider 47 jaar wonende te Balk
bron: Leeuwarder Courant van 22 juli 1890
 
10. Rintje, geboren op 25 oktober 1856 te Balk. Overleden op 24 november 1920 te Ruigahuizen, 64 jaar oud. Op 28 mei 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje de Boer, oud 30 jaar, geboren te Lemmer als dochter van Jan Siebes de Boer en Sytske Tijsses de Jong.
aangifte geboorte op 27 oktober 1856, aktenummer B 51, bakker, getuigen:
Petrus Eylers schoenmaker 46 jaar wonende te Balk
Jan Jans de Vries kramer 23 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 november 1920, aktenummer 75, getuigen:
Stoffel Doorenspleet arbeider 43 jaar wonende te Ruigahuizen
Pier Jongsma arbeider 36 jaar wonende te Ruigahuizen
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 juli 1884
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sipke Jans Sloterdijk 1774-1859 Jouke Sipkes Sloterdijk 1812-1884 Sipke Joukes Sloterdijk 1836-1897
    Tjibbe Joukes Sloterdijk 1850-1931
woonadressen familie Sloterdijk
periode adres bron
     
1833 Raadhuisstraat 25 geboorte op Balk 130
1840 van Swinderenstraat 50 volkstelling 1840; huisnummer Balk 61
1849 - 1859 van Swinderenstraat 50 woningregister 1849 -1859 blad 80; huisnummer Balk 61 / 71
1859 - 1869 van Swinderenstraat 50 woningregister 1859 - 1869 blad 26; huisnummer Balk 71
1869 - 1879 van Swinderenstraat 50 woningregister 1869 - 1879 blad 48; kad. gem. Balk sectie A 478, huisnr. 209
1879 - 1884 van Swinderenstraat 50 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 118; kad. gem. Balk sectie A nummer 478
     
eigendommen van Jouke Sipkes Sloterdijk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk I 33ged   publ. verkoop 1311,- 22 mrt 1853        
1/2 Balk A 114   koopbrief 700,- 25 feb 1859        
81/320 A 114   koopbrief 354,38 25 sep 1860        
1/15 Balk A 114   koopbrief 93,33 19 jan 1861        
1/30 Balk A 114   koopbrief 46,44 4 nov 1864        
Balk D 43   publ. verkoop 264,- 10 mei 1875        
Balk D 44          
Balk D 45          
Balk D 47          
Balk A 485   koopbrief 65,627 13 sep 1879        
Balk A 486          
Balk A 477   scheiding 5200,- 15 mei 1880        
Balk A 478          
Balk I 285          
Balk I 365          
Balk I 366          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1041, folio 36, nummer 48
notariële acten
 
1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 800
- Hermanus Fokkes Steggerda, huisschilder en glazemaker te Balk, verkoper
- Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker te Balk, koper
- Sipke Jans Sloterdijk, timmerman te Balk, borg
- Johannes Thomas Trinks, wolkammer te Balk, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7008 Repertoirenr.: 18 en 19 d.d. 9 maart 1836
 
1859 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte. Betreft de verkoop van 1/2 huis en herberg te Balk, koopsom fl. 700,-
- Sipke Jans Sloterdijk te Lemmer, verkoper
- Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7030 Repertoirenr.: 10 d.d. 29 januari 1859
 
1860 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte
Betreft de verkoop van 81/320 deel in huis met herberg te Balk, koopsom fl. 354,-
- Janke Sipkes Sloterdijk te Nijland, weduwe van Jouke Ages van der Veer,  verkoper
- Rintje Sipkes Sloterdijk te Bolsward, verkoper
- Magdalena Sipkes Sloterdijk te Sloten, gehuwd met Marcus Wafelaar, verkoper
- Jouke Sipkes Sloterdijk te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7031 Repertoirenr.: 146 d.d. 19 september 1860
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 24 december 2016 laatste wijziging: 5-01-2024