persoonlijke gegevens van Johan Frederik Christoffel Sluiter (Sluyter) zadelmaker te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter, geboren circa 1799 te Joure als zoon van Johan Christoffel Frederik Sluiter en Jetske Gerbens de Vries. Overleden op 11 april 1889 te Balk, 90 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 april 1889 aktenummer 38, getuigen:
Age Hofstra goudsmid 31 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
1) Op 18 mei 1823 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Janneke Annes Schaafsma, geboren op 5 januari 1801 te Heerenveen, gedoopt op 1 februari 1901 te Heerenveen (Hervormd), als dochter van Anne Dooyes Schaafsma en Hendrikjen Pieters Schaafsma. Overleden op 9 januari 1852 op nr. 58 te Balk, 51 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 januari 1852 aktenummer B1, getuigen:
Age Hofstra goudsmid 31 jaar wonende te Balk
Pieter Boersma timmerknecht 29 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jetske, geboren op 7 oktober 1826 te Balk op nummer 27. Overleden op 29 oktober 1826, Gaasterland, 3 weken oud.
aangifte geboren op 9 oktober 1826 aktenummer 71, zadelmaker, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar werkman 58 jaar wonende te Balk op nr. 27
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nr. 23
2. Jetske, geboren op 31 december 1831 te Balk op nr. 171. Overleden op 15 februari 1832 te Balk op nr. 171, 6 weken oud.
aangifte geboren op 31 december 1831 aktenummer 81, zadelmaker, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 38 jaar wonende te Balk
Sybren Aukes Dooper logementhouder 36 jaar wonende te Balk
aangifte geboren op 15 februari 1832 aktenummer B3, zadelmaker, getuigen:
Siebren Aukes Dooper logementhouder 36 jaar wonende te Balk
Koop Harmens Dam logementhouder 33 jaar wonende te Balk
3. Jetske, geboren op 14 juni 1835 te Balk op nr. 171.
aangifte geboren op 15 juni 1835 aktenummer B26, zadelmaker, getuigen:
Frank van Elselo klerk 23 jaar wonende te Balk
Johannes Jacobus Bartholomeus van de Velde klerk 21 jaar wonende te Balk
4. Anna Hendrika, geboren op 11 maart 1841 te Balk op nr. 171. Overleden op 18 februari 1853 te Balk op nr. 58, 11 jaar oud.
aangifte geboren op 12 maart 1841 aktenummer B 16, zadelmaker en slager, getuigen:
Wybe Tietema klerk 32 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot koopman 25 jaar wonende te Balk
aangifte geboren op 18 februari 1853 aktenummer B3, zadelmaker, getuigen:
Aldert Hendriks Stint (d) timmerknecht 49 jaar wonende te Balk
Marten Hendriks van der Goot koopman 33 jaar wonende te Balk
 
Na zijn huwelijk in 1823 woont de familie Sluyter eerst op nummer aan de Meerweg in Balk. vestigt hij zich in de Dubbelstraat op nummer 171 naast de herberg van Sybren Aukes Dooper.
Naast zadelmaker is Johan Frederik Christoffel Sluijter ook actief geweest als behanger. Op 17 juli 1849 laat hij zijn naam achter in een woning van Poppe Itskes Poppes aan de Harichsterzijde.
 
2) Op 1 augustus 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Ottes Zwart, geboren op 16 mei 1823 te Hindeloopen als dochter van Otte Douwes Zwart en Foekje Feddes van der Veen. Overleden op 15 maart 1909 te Balk, 85 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 maart 1909 aktenummer 27, getuigen:
Lolke Doornspleet arbeider 50 jaar wonende te Balk
Durk Kuperus arbeider 32 jaar wonende te Balk

 

woonadressen familie Sluyter
periode
adres
bron
7 okt 1826 Balk 27  
1831 - 1841 Balk 171 volkstelling 1840
1849 - 1859 van Swinderenstraat 43 woningregister 1849 - 1859 blad 75; huisnummer 58 / 66
1859 - 1869
van Swinderenstraat 43 woningregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer 66
1869 - 1879
van Swinderenstraat 43 woningregister 1869 - 1879 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 251
1879 - 1889
van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kad. gemeente Balk sectie A nr. 251
1890 - 1890
Wilhelminastraat 1 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 94; huisnummer 87
1890 - 189? van Swinderenstraat 66 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 364; huisnummer 84a
189? - 1900 Westein bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 130; huisnummer 113
1900 - 1909
Westein bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 142; huisnummer 113 / 151 bergplaats
     
eigendommen van Johan Frederik Christoffel Sluiter
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Een stoel in de hervormde kerk te Balk nummer 94
koopbrief
4,-
28 juni 1839
       
Balk
A
251
 
publ. verkoop
1715,-
17 april 1860
500,-
20 nov 1860
   
Balk
A
484
 
ruiling
1000,-
24 aug 1883
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1007, folio 2, nummer 381
notariële acten
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 24 november 2013