persoonlijke gegevens van Hendrik Smid(t) schipper te Balk
Hendrik Smid, geboren op 18 juli 1856 te Balk, als zoon van Willem Beerends Smid, inlandsch kramer te Balk, en Baukjen Jurjens de Jager. Overleden op 31 mei 1891 te Balk, 34 jaar oud.
aangifte overlijden op 1 juni 1891 aktenummer 59, getuigen:
Hendrik Jongsma schipper 65 jaar wonende te Balk
Jan Udinga schipper 50 jaar wonende te Lemmer
Op 14 mei 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Fintje Booy, geboren op 9 december 1856 te Balk, als dochter van Gerrit Huites Booy, schipper te Nijega, en Berber Minzes Zwerver. Overleden op 25 maart 1931 te Limmen (NH), 74 jaar oud. Fintje Booy trouwt op 10 december 1898 met Hendrik Franzes Kortekamp schipper te Balk.
Uit dit huwelijk:
1. Baukje, geboren op 15 oktober 1883 te Balk. Op 26 mei 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gooitsen Ferwerda, oud 32 jaar, geboren te Sneek als zoon van Gooitsen Ferwerda en Antje de Jong.
2. Berber, geboren op 3 november 1885 te Balk. Overleden op 4 september 1976 te Sneek, 90 jaar oud. Op 26 mei 1906 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Haringsma, oud 22 jaar, geboren te Harich als zoon van Jouke Reins Haringsma en Sjoerdje Siebes Zandstra.
3. Aaltje, geboren op 13 november 1887 te Nijehaske. Overleden op 24 november 1970 te ?, 83 jaar oud. Op 9 juli 1908 getrouwd in de gemeente Limmen met Simon Jacobs Kuijper, groenten en bloembollenkweker te Limmen, 25 jaar oud, geboren te Limmen als zoon van Jacobus Kuijper en Elisabeth Scholten.
4. Willemke, geboren op 13 oktober 1890 te Balk. Overleden op 25 januari 1891 te Balk, aan boord, 3 maanden oud.
aangifte overlijden op 26 januari 1891 aktenummer 16, getuigen:
Durk Haarsma schipper 44 jaar wonende te Balk
Jeep Tuinman schipper 37 jaar wonende te Balk
 
 
 
 
 
 
 
foto en advertenties beschikbaar gesteld door Johannes Haringsma
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Willems Smid 1856-1891 Johannes Haringsma
     
woonadressen familie Smid
periode adres bron
     
1890 - 189? aan boord bevolkingsregister Balk 1890 - 1900 blad 358
1900 - 1904 Raadhuisstraat 36 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 250; huisnummer Balk 172 / 269
1904 - 1910 Gaaikemastraat 2 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 109; huisnummer Balk 89 / 118
1910 - 1911 Gaaikemastraat 2 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7; huisnummer Balk 118 / 137
1911 - 1918 Dubbelstraat 20 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 25; huisnummer Balk 330 / 356
1918 - 1918 Gaaikemastraat 7 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 11; huisnummer Balk 126 / 146
1918 - 1920    
1920 - 1924 Gaaikemastraat 7 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 162; huisnummer Balk 176
1924 - 1925 Raadhuisstraat 50 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 278; huisnummer Balk 313
1925 - 1929 Westein 40 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 200; huisnummer Balk 227
1929 - 1931 Limmen  

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 november 2016 laatste wijziging: 20-11-2020