persoonlijke gegevens van Obe Meines Smid
Obe Meines Smid, geboren circa 1803 te Langweer, als zoon van Meine Obes Smid en Sybrig Ruurds Symensma. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
smid te Balk (1829), grofsmid te Balk (1831, 1833), grofsmid te Sint Nicolaasga (1835)
boer te Sint Nicolaasga (1837-1854)
Op 27 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Grietje Romkes Symensma, geboren circa 1798 te Balk, als dochter van Romke Ruurds Symensma, visser te Balk, en Wybrig Hendriks de Vries. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Eerder getrouwd geweest met Hinne Tjeerds Haitjema, visser te Balk.
boerin te Sint Nicolaasga (1850, 1853),
Uit dit huwelijk:
1. Siebrigjen, geboren op 9 juli 1831 op nummer 65 te Balk. Op 16 mei 1851 getrouwd in de gemeente Doniawerstal met Jan Willems Belt, leeftijd 24 jaar, geboren te Scherpenzeel als zoon van Willem Harmens Belt en Margje Hendriks Bosma.
aangifte geboorte op 11 juli 1831 aktenummer 45, getuigen:
Gooitzen Harmens Meiboom bakker 28 jaar wonende te Balk
Johannes Hendriks de Jong werkman 32 jaar wonende te Balk
2. Meine, geboren op 16 september 1833 op nummer 65 te Balk. Overleden op 6 mei 1834 op nummer 65 te Balk
aangifte geboorte op 17 september 1833 aktenummer 38, getuigen:
Gooitzen Harmens Meiboom bakker 30 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele kuiper 25 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 6 mei 1834 blad 3, getuigen:
Johannes Hendriks de Jong werkman 34 jaar wonende te Balk
Gooitzen Harmens Meiboom bakker 30 jaar wonende te Balk
3. Meine, geboren op 19 maart 1835 te Sint Nicolaasga. Overleden op 25 maart 1842 op nummer 60 te Sint Nicolaasga, 7 jaar oud.
4. Auke, geboren op 13 januari 1837 te Sint Nicolaasga.
5. Johannes, geboren op 24 maart 1839 te Sint Nicolaasga.
6. Rinke, geboren op 29 juli 1841 te te Sint Nicolaasga.
 
 
 
Obe Meines Smid
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 71 - huisnummer Balk 65
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Obe Meines Smid
 
obe
bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1854
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Meine Obes Smid 1765-1844 Obe Meines Smid 1803-18??  
  broers / zusters  
     
woonadressen familie de Smid
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 55 volkstelling 1829 blad 71 - huisnummer Balk 65
1830 - 1834 van Swinderenstraat 55  
1835 - 1854 Sint Nicolaasga  
1854 - Noord Amerika op 31 maart 1854 geëmigreerd
eigendommen van Obe Meines Smid
 
notariële acten
 
1832 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Plaatsvervanging
- Obe Meines Smid wonende te Balk, vermelding
- Jan Anskes Schotanus (timmermansknecht), wonende te Idskenhuizen, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 Aktenummer 81 d.d. 19 december 1832
 
1834 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Provisionele en finale toewijzing
Zathe en landen te Sint Nicolaasga, koopsom fl. 2295,-
- Jan Christiaans Draayer (boer), wonende te Harich, verkoper
- Obbe Meines Smid (grofsmid), wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74014 Repertoirenr.: 74042 Aktenummer 14 d.d. 18 februari 1834
 
1835 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Koopakte. Weiland te Sint Nicolaasga, koopsom fl. 1600,-
-  Pieter Tjitskes Rypkema (boer), wonende te St. Nicolaasga, verkoper
-  Obbe Meines Smid (grofsmid), wonende te St. Nicolaasga, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74014 Repertoirenr.: 74042 Aktenummer 23 d.d. 22 april 1835
 
1835 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Royement.
-  Pieter Tjitskes Rypkema (boer), wonende te St. Nicolaasga, vermeld
-  Obbe Meines Smid (grofsmid), wonende te St. Nicolaasga, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 74014 Repertoirenr.: 74042 Aktenummer 56 d.d. 23 november 1835
 
1839 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionle en finale toewijzing. Een huis te Balk, koopsom fl. 702,-
-  Obe Meines Smid (huisman en grofsmid),  gehuwd met Grietje Romkes Symensma, wonende te Idskenhuizen, verkoper
-  Grietje Romkes Symensma, gehuwd met Obe Meines Smid en weduwe van Hinne Tjeerds Haitjema, moeder van en voogd over Tjeerd, Wybrigjen, Romke en Sibbeltje Hinnes Haitjema, wonende te Idskenhuizen, verkoper
- Haitje Tjeerds Haitjema (visser) wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
- Gretske Haitjes de Vries,  weduwe van Auke Obes Smid, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7009 Repertoirenr.: 7022 Aktenummer 99 d.d. 11 december 1839
 
1839 Joure, Roelof de Jong Posthumus Obligatie. Kapitaal fl. 500,-
-  Obe Meines Smit, gehuwd met Grietje Romkes Visser, wonende te St. Nicolaasga, schuldenaar en lastgever
-  Jelle Jentjes Haagsma, wonende te Nijega (Doniawerstal), schuldeiser en gelastigde
Bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 68018 Repertoirenr.: 68033 Aktenummer 99 d.d. 19 december 1839
 
1841 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Koopakte, hooiland te Tjerkgaast. Koopsom fl. 150,-
-  Obe Meines Smid (boer), wonende te St. Nicolaasga, verkoper
-  Jelle Meinesz (ontvanger) wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 74017 Repertoirenr.: 74042 Aktenummer 5 d.d. 18 maart 1841
 
1854 Langweer, notaris Tjalling Siebrandus van der Ley Boelgoed. Opbrengst fl. 3346,-
-  Obe Meines Smid (boer) wonende te St. Nicolaasga, verkoper
Bron Tresoar: Toegangsnr. : 26 Inventarisnr.: 74029 Repertoirenr.: 74042 Aktenummer 27 d.d. 9 maart 1854
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 26-08-2023