persoonlijke gegevens van Meine Obes Smid
Meine Obes Smid, geboren circa 1765 te Rijs, als zoon van Obe Rinkes en Aafke Johannes. Overleden op 29 oktober 1844 op nummer 37 te Balk, 79 jaar oud.
rentenier te Balk (1844)
aangifte overlijden op 29 oktober 1844 blad 16, getuigen:
Johannes Fokke geneesheer 38 jaar wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinzema schipper 35 jaar wonende te Balk
Op 6 mei 1797 getrouwd in de Hervormde Kerk te Ouwsterhaule, Oldeouwer, Nijega met:
Sybrig Ruurds Symensma, geboren op 16 augustus 1760 te Balk, als dochter van Ruurd Symens Symensma en Grietje Herres. Overleden op 27 januari 1825 op nummer 65 te Balk, 63 jaar oud.
aangifte overlijden op 27 januari 1825 blad 4, getuigen:
Hubert Hendriks Boertje barbier 63 jaar wonende te Balk op nummer 66
? Stoffels Doorenspleet koopman 58 jaar wonende te Balk op nummer 66
Uit dit huwelijk:
1. Aafke, geboren op 12 februari 1800 te Langweer. Op 16 december 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lieuwe Klazes Visser, visser te Balk, 23 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Klaas Haitjes Visser en Antie Ruurds Symensma.
2. Obe, geboren circa 1803 te Langweer. Op 27 december 1829 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje Romkes Symensma, 31 jaar oud , geboren te Balk, als dochter van Romke Ruurds Symensma en Wybrig Hendriks de Vries.
3. Grietje, geboren op 13 januari 1806 te Langweer. Op 22 december 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Haitje Tjeerds Haitjema 42 jaar oud geboren te Balk als zoon van Tjeerd Haitjes Haitjema en Sibbeltje Hinnes Hinnema.
 
 
 
Meine Obes Smit
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 72 - huisnummer Balk 65
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Meine Obes Smid
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Obe Rinkes 17??-17?? Meine Obes Smid 1765-1844 Lieuwe Klazes Visser 1804-1872
     
    Haitje Tjeerds Haitjema 1799-1883
woonadressen familie Smit
periode adres bron
  Langweer  
1812 van Swinderenstraat 55 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 65
1829 van Swinderenstraat 55 volkstelling 1829; blad 72, huisnummer Balk 65
1840 van Swinderenstraat 12 volkstelling 1840, huisnummer Balk 37
1844 van Swinderenstraat 12  
eigendommen van Meine Obes Smit
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk A 243
00 02 30
huis en erf
A 5
           
                       
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 241 Meine Obes Smit te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
               
               
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1008, folio 3, nummer 283
notariële acten
 
 
1814 Balk, notaris Marinus Westendorp Publieke verkoping van een huis te Balk.
- Symen Franken, koopman, verkoper
- Meine Obes Smith wonende te Balk, koper
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: ?? Aktenr 69, d.d. 24 juli 1814
 
 

Minuut-akten 1820, 1821

Notaris: Johannes Ruardi
Kantoor: Sloten

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Datum: 28-03-1820
 • Soort akte: koopakte
 • Verkoper 

Meine Obes Smid wonende te Langweer
Diversen: Ligging vastgoed: Balk
Bedrag: koopsom fl. 900
een huis

 • Koper 

Jan Johannes Westendorp wonende te Balk
Meer
Een bezoeker heeft een fout gemeld in de geïndexeerde gegevens van deze akte.
Advies: controleer de gegevens en de scan van de akte.

Bronvermelding

Minuut-akten 1820, 1821, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 118006, aktenummer 00453
Gemeente: Sloten
Periode: 1820-1821

 

 

Minuut-akten 1827, 1828

Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Datum: 23-04-1828
 • Soort akte: hypotheek
 • Vermeld 

Meine Obes Smid (grofsmid) wonende te Balk
Meer
Een bezoeker heeft een fout gemeld in de geïndexeerde gegevens van deze akte.
Advies: controleer de gegevens en de scan van de akte.

Bronvermelding

Minuut-akten 1827, 1828, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007004, aktenummer 00045
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1827-1828

 

 

Minuut-akten 1829, 1830

Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Datum: 22-05-1830
 • Soort akte: obligatie met hypotheek
 • Debiteur 

Friske Hepkes Hepkema (boer) wonende te Doniaga
Diversen: Bedrag: kapitaal fl. 1100

 • Crediteur 

Meine Obes Smid (rentenier) wonende te Balk
Meer
Een bezoeker heeft een fout gemeld in de geïndexeerde gegevens van deze akte.
Advies: controleer de gegevens en de scan van de akte.

Bronvermelding

Minuut-akten 1829, 1830, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007005, aktenummer 00050
Gemeente: Gaasterland

Periode: 1829-1830
 

Minuut-akten 1838, 1839

Notaris: Roelof de Jong Posthumus
Kantoor: Joure I

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Datum: 17-05-1838
 • Soort akte: royement
 • Schuldeiser 

Meine Oebes Smit wonende te Balk

 • Schuldenaar 

Meindert Roels de Ree wonende te St. Nicolaasga
Diversen: gehuwd met Gooitske Alberts
Meer
Een bezoeker heeft een fout gemeld in de geïndexeerde gegevens van deze akte.
Advies: controleer de gegevens en de scan van de akte.

Bronvermelding

Minuut-akten 1838, 1839, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 068018, aktenummer 00047
Gemeente: Haskerland
Periode: 1838-1839

 
 

Minuut-akten 1844

Notaris: Willem Jan Hemsing
Kantoor: Balk I

 • Bron: Notarieel archief
 • Soort registratie: Akte Notarieel archief
 • Datum: 30-12-1844
 • Soort akte: koopakte
 • Verkoper 

Afke Meines Smid (boerin) wonende te Harich
Diversen: gehuwd met Lieuwe Klazes Visser
Ligging vastgoed: Balk
Bedrag: koopsom fl. 900
huis en erf en tuin

 • Verkoper 

Obe Meines Smid (grofsmid) wonende te Sint Nicolaasga

 • Verkoper 

Grietje Meines Smid (winkelier) wonende te Balk
Diversen: gehuwd met Haitje Tjeerds Haitjema

 • Koper 

Sjoerd Durks Pelsma (grofsmid) wonende te Balk
Meer
Een bezoeker heeft een fout gemeld in de geïndexeerde gegevens van deze akte.
Advies: controleer de gegevens en de scan van de akte.

Bronvermelding

Minuut-akten 1844, archiefnummer 26, Notarieel archief - Tresoar, inventarisnummer 007013, aktenummer 00083
Gemeente: Gaasterland
Periode: 1844

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2018 laatste wijziging: 21-03-2021