persoonlijke gegevens van Anne Willemina Star Numan
Anne Willemine Star Numan, geboren op 20 oktober 1843 te Groningen, als dochter van Kornelis Star Numan, jurist professor te Groningen, en Octavia Cornelia Susanna van Swinderen. Overleden op 16 september 1925 te Oudemirdum, 81 jaar oud.
1. ) Op 26 juli 1867 getrouwd in de gemeente Groningen met:
Tammo Tammerus Kroon, geboren op 31 januari 1841 te Zutphen, als zoon van Joan Harmen Kroon, inspecteur lager onderwijs, en Magdalena Catharina van Slooten. Leraar in de oude talen te Zutphen. Overleden op 14 december 1878 te Zutphen, 37 jaar oud.
 
2. ) Op 4 oktober 1888 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jeremias Posthumus Meijes, geboren op 21 maart 1831 te IJzendoorn (Neder-Betuwe), als zoon van Reinier Posthumus Meijes, predikant, en Willemina Petronella van Manen. Predikant te Amsterdam, weduwnaar van Jeanne Louise Agathe Tilanus. Overleden op 1908 te 26 februari 1908 te 's Gravenhage, 76 jaar oud.
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
benoeming Tammo Tammerus Kroon Jeremias Posthumus Meijes
bron: Leeuwarder Courant van 6 oktober 1878
 
Jeremias Posthumus Meijes
bron: Leeuwarder Courant van 28 augustus 1908
 
Anne Willemine Star Numan
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 22 september 1925 bron: Leeuwarder Courant van 28 februari 1908
 
woonadressen familie Kroon, Posthumus Meijes
periode adres bron
  Groningen?  
  Zutphen?  
1881 - 1925 Riniastate  
     
notariële acten
 
1880 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Koopakte
Betreft de verkoop van het buiten "Rinia State" te Oudemirdum, koopsom fl. 6500
- Geertruid Wilhelmina Godarda Johanna Rinia van Nauta te Giekerk, weduwe van  Jacob Arnold Drieling en Jacob Gerard van Nes, verkoper
- Anne Willemine Star Numan te Groningen, weduwe van Tamme Tammerus Kroon, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 129 d.d. 30 november 1880
 
1896 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland  Verkoping
Betreft de verkoop van kaphout, opbrengst fl. 2821
- Catharina Dorothea Star Numan te Groningen, weduwe van Cornelis Philippus Hofstede de Groot, verkoper
- Anne Willemine Star Numan te Oudemirdum, gehuwd met Jeremias Posthumus Meyjes, verkoper
- Octavia Cornelia Susanna van Swinderen, in leven gehuwd met Cornelis Star Numan, erflater
- Oncko Wicher Star Numan te `s-Gravenhage, gehuwd met Johanna Agatha van Swinderen, verkoper
- jonkheer Willem van Andringa de Kempenaer te Groningen, verkoper
- Jan Nolles Lam te Nijemirdum, koper; en anderen
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7069 Repertoirenr.: 85 d.d. 17 december 1896
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Cornelis Hofstede de Groot te `s Gravenhage
- Cornelis Alexander Star Numan te Groningen
- Anne Willemine Star Numan, weduwe Jeremias Posthumus Meyes
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 243 d.d. 13 oktober 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 3 augustus 2014 laatste wijziging: 20-11-2020