persoonlijke gegevens van Benjamin Herres Steegenga
Benjamin Steegenga, geboren op 18 juni 1905 te , als zoon van Herre Steegenga, koopman (1905), manufacturier(1930) te Nijemirdum, en Wiepk Hospes. Overleden op 29 april 1987 te Balk, 81 jaar oud.
Op 3 april 1930 getrouwd in de gemeente Schoterland met:
Janke Heida, geboren op 25 april 1907 te Delfstrahuizen, als dochter van Marten Heida, veehouder te Delfstrahuizen (1907), zonder beroep te Oranjewoud (1930), en Elisabeth Koopmans. Overleden op 6 september 1991 te Balk, 84 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Lies, Herre, Wiep, Marten, Coby, Janny, Froukje, Rudy, Rimmy
 
Benjamin Steegenga en Janke Heida
bron: 100 jaar Steegenga 1899-1999
 
eigendommen van Benjamin Herres Steegenga
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
284
     
       
Balk
A
285
     
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 juni 2009 laatste wijziging: 5-11-2020