persoonlijke gegevens van Johannes Steenbeek, bakker te Balk
Johannes Steenbeek, geboren op 7 november 1890 te Woudsend, als zoon van Jan Steenbeek, kantoorbediende te Woudsend, en Itje de Boer. Overleden op 29 oktober 1948 te Sneek, 57 jaar oud.
1. ) Op 24 april 1915 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Gatske Kloostra, geboren op 19 februari 1891 te Nijland als dochter van Sipke Kloostra, landbouwer te Nijland, en Jantje Bruinsma. Overleden op 2 juli 1925 te Balk, 34 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje, geboren op 15 decmber 1916 te Balk.
2. Itje, geboren op 8 december 1917 te Balk.
3. Janke, geboren op 9 juli 1922 te Balk.
 
2. ) Op 23 augustus 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:

Jetske Hettema, geboren op 21 oktober 1898 te Goutum, als dochter van Tetman Hettema, arbeider te Goutum, en Dirkje Smeding. Overleden op 29 augustus 1996 te Balk, 97 jaar oud.

Uit dit huwelijk:
4. Dirkje, geboren op 10 oktober 1930 te Balk.
5. Lolkje Aagje, geboren op 1 december 1933 te Balk.
6. Jan Wieger, geboren op 3 juni 1935 te Balk. Overleden op 3 juli 1993 te Harich, 58 jaar oud.
 
 
 
Johannes Steenbeek Gatske Kloostra
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1915 bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1926
 
huishoudster Jetske Hettema
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1927 bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1929
 
eigendommen van Johannes Steenbeek
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
626
 
koopacte
8500,-
29 april 1915
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1122, folio 117, nummer 334
notariële acten
 
1915 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en bakkerij te Balk, koopsom fl. 8500,-
- Age Schrale te Warns, gehuwd met Aaltje de Jong, verkoper
- Hendrik Kanninga te Balk, gehuwd met Eelkje de Jong,  verkoper
- Tjeerdje de Jong te Balk, gehuwd met Pier Boorsma,  verkoper
- Wilhelmina de Jong te Balk, verkoper
- Pier Boorsma te Balk, verkoper
- Johannes Steenbeek te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7092 Repertoirenr.: 41 d.d. 20 april 1915
 

 

laatste wijziging: 29 december 2012