persoonlijke gegevens van Sybren Alberts Steenstra
Sybren Alberts Steenstra, geboren op 1777 te Joure, gedoopt op 27 april 1777 te Joure (Rooms Katholiek), als zoon van Albert Sybren en Janke Gosses. Overleden op 16 oktober 1826 te Joure, 49 jaar oud.
timmerman te Joure
Op 16 februari 1806 getrouwd in de Rooms Katholieke kerk te Balk met:
Trijntje Fongers Groen (Damhuis), geboren op 1783 te Balk, gedoopt op 22 november 1783 te Balk (Rooms Katholiek) als dochter van Fonger Jentjes en Baukje Hendriks Damhuis. Overleden op 17 mei 1851 te Huizum, 69 jaar oud. Wonende te Koudum.
Uit dit huwelijk:
1. Fonger, geboren 1809 te Joure, gedoopt op 3 maart 1809 te Joure (Rooms Katholiek). Op 22 mei 1833 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Trijn Iedes Valk, 18 jaar oud, geboren te Koudum als dochter van Iede Jans Valk en Ruttje Heins.
2. Albert, geboren 1810 te Joure, gedoopt op 4 oktober 1810 te Joure (Rooms Katholiek). Op 9 juni 1829 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Geeske Andries Rijk, oud 24 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Andries Rijk en Okjen Willems de Boer.
3. Janke, geboren op 30 maart 1814 te Joure. Op 20 juni 1840 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Dedde Jacobs Wouda,  29 jaar oud, geboren te Franeker als zoon van Jacob Deddes Wouda en Yetske Jelles Faber.
 
 
 
Trijntje Fongers Groen
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 27 - huisnummer Balk ??
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Trijntje Fongers Groen (hof)
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sybren Alberts Steenstra 1777-1826  
     
woonadressen familie Steenstra
periode adres bron
1806 - 1816 Joure  
1816 - 1826 Joure Midstraat 54
1829 Balk volkstelling 1829 blad 27 ; huisnummer Balk 00
1833 Woudsend  
1840 Koudum  
1851 Koudum  
notariële acten
1816 Joure, notaris Martinus van den Acker Koopakte. Een huis te Joure, koopsom fl. 900,-
- Lolke Gerrits van der Schaaf (timmerman) wonende te Joure, verkoper
- Sybren Alberts Steenstra (timmerman) wonende te Joure, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 68007 Repertoirenr.: 68011 Aktenr. 381 d.d. 10 januari 1816
 
1816 Joure, notaris Martinus van den Acker Koopakte. Een huis, tuin en erf
- Lolke Gerrits van der Schaaf (timmerman) wonende te Joure, verkoper
- Sybren Alberts Steenstra (timmerman) wonende te Joure, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 68007 Repertoirenr.: 68011 Aktenr. 466 d.d. 7 november 1816
 
1816 Joure, notaris Martinus van den Acker Cessie. Kapitaal fl. 1200,-
- Sybren Alberts Steenstra, wonende te Joure, schuldenaar
- Gooitse Ates Attema wonende te Heerenveen, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 68007 Repertoirenr.: 68011 Aktenr. 467 d.d. 7 november 1816
 
1827 Heerenveen, notaris Jelle Petrus Jacobus Greydanus Provisionele en finale toewijzing.
Een huis te Joure, koopsom fl. 798,-
- Trijntje Fongers Groen wonende te Joure weduwe van Siebren Alberts Steenstra, verkoper voor zich en in kwaliteit
- Folkert Hylkes Plantinga (verwer en glazemaker) wonende te Joure, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 59014 Repertoirenr.: 59020 Aktenr. 37 en 51 d.d. 12 maart 1827
 
Folkert Hylkes Plantinga
bron: www.hisgis.nl /timemachine Joure 1830
In 1830 is Folkert Hylkes Plantinga, verver en glazenmaker, eigenaar en bewoner van het huidige (2021) adres Midstraat 54 te Joure. Hij koopt in 1827 dit pand van de Trijntje Fongers Groen, weduwe van meester timmerman Sybren Alberts Steenstra.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 januari 2021 laatste wijziging: 5-02-2021