Jans Hermans Steinhorst inschrijving register hypotheken 69: 85 / 75
Jan(s) Hermans Steinhorst, geboren 10 november 1842 te Haren als zoon van Johan Frederik Steinhorst, wever te Haren, en Hermanna Velting. Overleden op 19 februari 1908 te Wijckel, 65 jaar oud.
beroep: bakker
aangifte overlijden op 20 februari 1908 aktenummer 21, getuigen:
Durk Wijma gemeentesecretaris 66 jaar wonende te Wijckel
Alle van der Goot werkman 45 jaar wonende te Balk
Op 1 november 1874 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Wiepkjen de Jong, geboren op 1 mei 1834 te Balk als dochter van Willem Ottes de Jong, bakker te Balk, en Eelkje Uilkes van der Wal. Overleden op 19 oktober 1908 te Groningen, 74 jaar oud.
beroep:
aangifte geboorte op 2 mei 1834 blad 19, getuigen:
Halbe Hanzes Drijfhout wagenmaker 50 jaar wonende te Balk
Pieter Halbes Drijfhout waganmakersknecht 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
 
Jans Hermans Steinhorst en Wiepkjen de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 3 november 1874
 
Steinhorst Westergo
bron: Leeuwarder Courant van 31 juli 1897
Jan Hermans Steinhorst is bestuurslid geweest van de vereniging voor Volksonderwijs afdeling Balk getuige zijn aftreden in vergadering van 22 maart 1883 (LC 23 maart 1883) en ook is hij betrokken geweest bij zeilvereniging "Westergoo"
Nadat in mei 1902 de bakkerij aan de Harichsterzijde verkocht was vertrok het echtpaar naar Bloemendaal. In oktober van datzelfde jaar keerden ze weer terug naar Gaasterland. Huize Meerzicht te Wijckel werd aangekocht.
 
Steinhorst Meerzicht Steinhorst Meerzicht
bron: Leeuwarder Courant van 25 oktober 1902
huize Meerzicht aan de Jachtlustweg in Wijckel >>>
  bron: boek "Ei sjuch it doarpke Wikel..."
   
Steinhorst Steinhorst
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1908 bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1908
 
Wiepkjen de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1908
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jans Hermans Steinhorst 1842-1908  
Willem Ottes de Jong 1795-1875    
woonadressen bakkersknecht Jan Hermans Steinhorst
periode adres bron
18?? - 1872 Uithuizen  
1872 - 1874 van Swinderenstraat 3 woningregister 1869 - 1879 blad 56; kad. gem. Balk sectie A nr. 283, volgnr. 257
     
woonadressen familie Steinhorst
periode adres bron
1874 - 1879 van Swinderenstraat 3 woningregister 1869 - 1879 blad 56; kad. gem. Balk sectie A nr. 283, volgnr. 257
1880 - 1890 van Swinderenstraat 3 bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 65; kad. gem. Balk sectie A nummer 283
1890 - 1900 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 33; huisnummer Balk 35
1900 - 1902 van Swinderenstraat 3 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 35; huisnummer Balk 35 / 41
1902 - 1902 Bloemendaal  
1902 - 1908 Jachtlustweg 57 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 187; huisnummer Wijckel 140 / 200
1908 - 1908 Groningen  
eigendommen van Jan Hermans Steinhorst
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
283
 
scheiding
-
8 juli 1876
       
Balk
B
1602
 
toewijzing
5100,-
4 dec 1902
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1090, folio 85, nummer 75
notariële acten
 
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Gerrit Tijssens Bosman, erflater
- Lykeltje Gerryts Bosman, winkelier te Balk
- Wimpkje Gerryts Bosman te Oldemarkt, gehuwd met Hylke Meinzes de Vries
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 52 d.d. 3 juli 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 februari 2019 laatste wijziging: 12-11-2023