persoonlijke gegevens van Goslik Minnema Stellingwerff logementhouder te Sneek, Balk
Goslik Minnema Stellingwerff, geboren op 30 december 1823 te Sneek, als zoon van Broer Stellingwerff en
Hester Minnema. Overleden op 10 december 1893, Gaasterland, oud 69 jaar.
Op ? getrouwd met:
Aagjen Lykles Bakker, geboren op 24 april 1823 te Sneek, als dochter van Lykle Jetzes Bakker en Doetje Johannes Ouendag. Overleden op ? (voor 1893)

Uit dit huwelijk:

1. Doetje, geboren op 15 januari 1847 te Sneek. Overleden op 2 september 1870 te Sneek, 23 jaar oud.
2. Hester, geboren circa 1850 te Enschede. Overleden op 7 februari 1889 te Balk, oud 39 jaar, ongehuwd.
3. Broer Sjoerd, geboren circa 1856. Overleden op 9 augustus 1914 te Sneek, 58 jaar oud.
4. Akke, geboren circa 1861 te Katwijk aan Zee. Overleden op 2 december 1893 te Balk oud 32 jaar, ongehuwd.
5. Rika Alida
6. Fettje
 
eigendommen van Goslik Minnema Stellingwerff
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Sneek
B
283
               
Sneek
B
2145
 
koopbrief
20.000,-
13 juni 1867
f 13.000,-
14 jun 1867
8 mei 1880
geheel
een graf te Sneek 2e park nr 119
koopbrief
10,-
27 jun 1867
f 4000,-
15 jun 1867
   
Balk
A
165
 
publ. verkoop
2000,-
5 feb 1884
       
Balk
A
164 ged
  koopbrief
300,-
4 dec 1886
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1073, folio 68, nummer 5

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 5-11-2020