persoonlijke gegevens van Willem Goosen Stoffels, groenteboer te Balk
Willem Goosen Stoffels (Willem / Bill), geboren op 10 maart 1913 te Witmarsum, als zoon van Geurt Stoffels, molenaar te Elburg (1896) korenmolenaar te Witmarsum (1897-1931), en Johanna Gerhardina van Tongeren. Overleden op 22 januari 2010 te Shelburne County, Nova Scotia, Canada.
Op 26 april 1939 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Tetje Postma (Trixie), geboren op 27 september 1913 te Oppenhuizen, als dochter van Menze Hendriks Postma, smidsknecht te Jellum, Sneek, smid te Oppenhuizen, en Boukjen Wijnja. Overleden op ? maart 2002 te ? , Canada
Uit dit huwelijk:
1. Boukje, geboren op 8 oktober 1940 te Wijckel. Overleden op 22 januari 1941 te Wijckel, 3 maanden oud.
aangifte overlijden op 22 januari 1941 aktenummer 8, door:
Willem Goosen stoffels groentehandelaar 27 jaar wonende te Wijckel
2. Levenloos kind, geboren op 13 januari 1942 te Balk
aangifte geboorte op 14 januari 1942 aktenummer 5, door:
Aldert Noordwal koopman 27 jaar wonende te Balk
3. Menno / Menze ,
4. Geurt,
5. Hendrik Peter,
 
 
 
Willem is geboren op de korenmolen in Witmarsum. Net als zijn broers moest hij aanvankelijk op de molen gaan werken. Zijn interesse lag toch ergens anders. In zijn jonge jaren heeft hij op diverse kwekerijen gewoond en gewerkt (Vleuten, Westland, Wateringen) Ook bij zijn broer Evert, te Harlingen, heeft Willem Stoffels enige tijd emplooi gevonden.

Met geld van zijn vader kocht Willem even buiten Balk, een kwekerij. Met de bakfiets ventte hij zijn groenten en kwam tot in De Lemmer. Na enkele jaren kon hij de huur aan zijn vader Geurt niet meer opbrengen. Geurt was onverbiddelijk en eiste zijn geld, hoe dan ook, terug. Willem had geen keus en moest zijn bedrijf verkopen.
De kwekerij lag aan de weg van Balk naar Wijckel naast huize Meerzicht. In 1941 verkoopt Willem de kwekerij aan zijn knecht Nolle Stegenga. De familie Mous heeft daarna jarenlang het land van de kwekerij en de kassen bewerkt. Het huidig adres is Jachtlustweg 55.
Ondanks de tegenslag met de kwekerij zat Willem niet bij de pakken neer. Dat lag trouwens ook niet in zijn aard. Hij begon vrolijk opnieuw en huurde een groentewinkel in Balk. Daarbij begon hij ook nog aan de ontginning en aanleg van een stuk braakliggend land. Hier wilde hij vruchtbomen kweken om zo, op den duur, weer een kwekerij te kunnen beginnen.
Deze kwekerij lag aan wat nu de Houtdijk heet, vlak naast de huidige ijsbaan. De restanten van het huisje staan er nog steeds. Jan de Vries heeft de kwekerij van Willem Stoffels overgenomen. Jan de Vries woonde in de eerste van de 3 huisjes aan de Wyldemerkwei even voorbij Kippenburg.
   Willem wilde zó graag dat de zaak een sukses werd dat hij midden in de winter op dat veldje ging slapen met een kan warm water naast zich. Daarmee begoot hij telkens de boompjes, om te voorkomen dat ze zouden doodvriezen.Nu wilde het ongeluk echter dat de boompjes wel wilden groeien, doch Willems bedrijf niet: de zaak liep financieel niet goed en moest worden verkocht.
Willem had geen rooie cent meer, niets. De bomenkwekerij werd door een ander overgenomen, die letterlijk en figuurlijk de vruchten van Willems noeste arbeid plukken kon
Willem had geen geld, geen toekomst en geen keus meer. Hij zag nog slechts één uitweg: opnieuw beginnen, héél ver weg. Omtrent 1955 vertrok hij met zijn gezin naar Canada.
    In Conestogo, in Ontario, huurde Willem een lap grond van zijn zwager Piet Vos. Willem begon een bloemenkwekerij. Deze begon zowaar goed te draaien. Op een kwade dag evenwel kreeg Vos het in z'n bol dat hij het stuk land toch maar liever verkocht. De geschiedenis bleek herhaalbaar en onontwijkbaar, zelfs op duizenden kilometers afstand van Nederland: Willem was weer bij af.
    In of omstreeks 1972 trok Willem zich terug op het eiland Nova Scotia. Hier kocht hij een huis met grond, waarop hij een tuinderij tot ontwikkeling bracht. In de jaren nadien vatte Willem, wijs geworden, een oude jeugdliefde op: hij begon te tekenen en te schilderen. Hij had hiermee aardig sukses en slaagde erin zijn schilderijen te verkopen.
met dank aan Frits Stoffels www.stoffelswereldweb.com
 
In de oorlogstijd hield Stoffels kippen achter de winkel. Vanwege de voedselschaarste moest hij op last van de overheid per dag bijhouden hoeveel eieren er gelegd werden. Hij ving ook wel eens een rat in een kooi. Hij dode deze door er kokend heet water over te gooien. Elke kerst kwam de familie Stoffels bij de buren, de familie Jakob Groenewoud, waar hij een prachtig spannend verhaal voorlas.
Stoffels had ook een trekhond, Presto. Op een keer toen de 5 jarige buurjongen Johannes Groenewoud de hond wilde aaien beet deze toe dwars door de dikke winterjas heen. Het litteken is nu nog duidelijk te zien.
Tussen Balk en Ruigahuizen, even voorbij het Tsjerkepaed, begon Stoffels een kwekerij. Hiervoor is een stuk bos gerooid en geëgaliseerd. In het eerste jaar was het vol geplant met lupinen voor grondverbetering. Daarna kwamen er appel- en perebomen, kruisbessen enz. Deze kwekerij is, nadat de familie Stoffels geëmigreerd was naar Canada, overgenomen door een zekere De Vries. Een aantal Balkster jongens moesten voor het kantogerecht in Sneek verschijnen omdat ze aan het hofkesjongen waren geweest in de boomgaard van de Vries.
met dank aan Johannes Groenewoud uit Stiens
 
In de periode van 1941 tot 1945 woonde de familie Pronk uit Scheveningen in bij de famillie Stoffels. De heer en mevrouw Pronk waren kok en kokkin in het kamp Wyldemerk van 1945 tot 1949. In de oorlogtijd heeft de heer Pronk ook gewerkt in de gaarkeuken in Balk. Toen kamp Wyldemerk opvangkamp werd voor de Molukkers is de familie Pronk weer terug gegaan naar Scheveningen.
met dank aan Jaap Pronk uit Leiden
 
De groentewinkel van Stoffels was aan de Harichsterzijde, toen Balk 61.
 
Willem Stoffels
familie Pronk
foto 167-007 beschikbaar gesteld door Jaap Pronk
foto 167-001 beschikbaar gesteld door Jaap Pronk
Het echtpaar Stoffels achter hun woning aan de Harichsterzijde
De familie Pronk en mevr Stoffels op de stoep van de winkel aan de Harichsterzijde.
 
Onderstaande foto's zijn beschikbaar gesteld door Frits Stoffels
 
van Swinderenstraat
op het achtererf van de winkel
foto 171-007
Willem Stoffels op het erf achter de winkel in Balk
<<< op de slee in de van Swinderenstraat. Links de winkel van Aldert Noordwal, de rechter buurman van Willem Stoffels.
foto 171-002
 
kwekerij bij Balk
kwekerij bij Balk
foto 171-005
foto 171-003
De kwekerij van Willem Stoffels even buiten Balk aan de Houtdijk
 
kwekerij bij Balk
foto 171-016
Aan het werk op de kwekerij bij Balk.
 
 
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Willem Stoffels 1913-1875  
     
 
periode adres bron
  Almenum  
1937 Jachtlustweg 55  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 januari 2011 laatste wijziging: 12-02-2023