Catharina Uilkes Stoffelsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 124 / 654
Catharina Stoffelsma , geboren op 1 april 1888, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Uilke Bokkes Stoffelsma en Grietje Egges van der Goot. Overleden op 2 mei 1960 te Joure, 72 jaar oud.
 
 
 
herenhuis te Sneek
Catharina Stoffelsma
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1940
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1960
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Uilke Bokkes Stoffelsma (1829-1902) Catharina Stoffelsma (1888-1960)  
  Hendrik Stoffelsma 1882-19??  
  Trijntje Stoffelsma (1886-1944)  
woonadressen gezusters Stoffelsma
periode adres bron
     
1920 - 1923 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 323, huisnummer Balk 362
1923 - Parallelweg 8 Sneek
eigendommen van Catharina Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
142
 
1/2 scheiding
3600,-
21 febr 1922
       
Balk
A
455
         
Sneek
A
3040 ged.
 
1/2 koopacte
7700,-
16 oct 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 654

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2008 laatste wijziging: 5-02-2024