persoonlijke gegevens van Jan Stoffels Stoffelsma
Jan Stoffels (Stoffelsma), geboren op 25 augustus 1755 te Nijemirdum, als zoon van Stoffel Tittes en Gijsbertje Jans. Overleden op 14 juni 1840 op nummer 151 te Balk, 83 jaar oud.
aangifte overlijden op 15 juni 1840, blad 11, getuigen:
Hendrik Alles van Wielen mr. horlogemaker 66jaar wonende te Balk
Jan Ottes de Jong koopman en schipper 46 jaar wonende te Balk
Op 10 augustus 1783 getrouwd in de Hervormde gemeente Kerk te Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel met:
Neeltje Bokkes (de Vries), geboren op 17 oktober 1756 te Nijemirdum, dochter van Bocke Rommerts en Tietje Thijses. Overleden op 7 januari 1832 op nummer 43 te Harich, 75 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 januari 1832 blad 1, getuigen:
Leonardus Napjus landbouwer 33 jaar wonende te Balk
Idske Poppes landbouwer 40 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jan Stoffels Stoffelsma 1755-1840  
     
woonadressen familie Stoffelsma
periode adres bron
1784 - 1794 Oudemirdum speciekohieren Gaasterland / Oudemirdum; pagina 17, volgnummer 7
1794 - 1805 Lorbuorren 4 speciekohieren Gaasterland / Harich; pagina 34, volgnummer 1
1805 - 1832 ?? waarschijnlijk Harich
1832 Lorbuorren 4 overlijdensakte Neeltje Bokkes de Vries op Harich 43
1832 - 1840 ??  
1840 Dubbelstraat 4 volkstelling 1840; huisnummer Balk 151
1840 Dubbelstraat 4 overlijdensakte Jan Stoffels Stoffelsma op Balk 151
     
eigendommen van Jan Stoffels Stoffelsma
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom

minuut-plan

  kadastrale gemeente sectie nummer opper- vlakte soort eigendom minuut- plan
Balk A 309 00 02 90 huis en erf A 5            
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 248 Jan Stoffels Stoffelsma, landbouwer te Harich
notariële acten
 
1824 Sloten, notaris Johannes Ruardi. Koopakte. Een huis en erf te Balk. Koopsom fl. 600,-
- Pieter Pieters Veldsma wonende te Balk. Verkoper.
- Jan Stoffels Stoffelsma wonende te Harich. Koper.
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 118008, aktenummer 00304, datum: 10 maart 1824
 
1827 Balk, notaris W. J. Hemsing Verkoping, Betreft de verkoop van rogge en grasgewas, opbrengst fl. 345,-
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, verkoper
- Joseph Carels Zalmstra, boer te Mirns, koper
- Sjouke Hanses Bergsma, boer te Oudemirdum, koper
- Jan Stoffels Stoffelsma, boer te Harich, koper
- Hendrik Rintjes van der Goot, boer te Balk, koper
- Pieter Reins Huisma, koper
- Meinse Alles Bosma, boer te Harich, koper
- Jan Stoffels Doornspleet, koopman te Balk, koper
Bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer. 7004, repertoirenummer 19, datum: 2 juli 1827
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Certificaat, akte niet aanwezig
- Jan Stoffels Stoffelsma, boer te Harich
- Stoffel Stoffels Stoffelsma, boer te Nijemirdum
- Jitske Tjittes Stoffelsma te Oudemirdum, gehuwd met  Freerk Willems Beuckens
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 7004, repertoirenummer 121, datum 15 december 1828
 
1835 Sloten, notaris Johannes Ruardi. Obligatie. Kapitaal fl. 1500,-
- Pieter Halbes Drijfhout wonende te Balk
- Jan Stoffels Stoffelsma wonende te Balk
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 118011, aktenummer 00416, datum: 18 juni 1835
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 maart 2016 laatste wijziging: 5-11-2020