persoonlijke gegevens van Jan Stoffels Stoffelsma
Jan Stoffels Stoffelsma, geboren op 6 februari 1808 te Nijega, gedoopt op 28 februari 1808 te Nijega en Elahuizen (Hervormd) als zoon van Stoffel Tjittes Stoffelsma, landbouwer te Hemelum (1840), en Pietje Wybes. Overleden op 16 april 1899 te Warns, 91 jaar oud. Landbouwer te Hemelum (1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1847)
Op 3 mei 1840 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Holk Harings de Boer, geboren circa 1809 als dochter van Haring Pieters, landbouwer te Warns (1840), en Frouk Hindriks. Overleden op 10 juni 1859, Hemelumer Oldeferd, 50 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Pietje, geboren op 19 februari 1841 te Hemelum. Overleden op 17 januari 1854, Hemeluemer Oldeferd, 12 jaar oud.
2. Froukje, geboren op 28 augustus 1842 te Hemelum. Overleden op 30 april 1929, Hemelumer Oldeferd, 86 jaar oud. Op 9 mei 1867 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Duye Hainzes de Vries.
3. Stoffel, geboren op 5 december 1843 te Hemelum. Overleden op 9 december 1925, Hemelumer Oldeferd, 82 jaar oud.
4. Haring, geboren op 28 februari 1845 te Hemelum. Overleden op 27 juni 1846, Hemelumer Oldeferd, 1 jaar oud.
5. Haring, geboren op 1 mei 1847 te Hemelum.

 

eigendommen van Jan Stoffels Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A                  
Balk A                  
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris , folio , nummer
notariële acten
 
1845 Balk, notaris Willem Jan Hemsing. Koopakte. De helft van een huis en erf te Balk. Koopsom fl. 215,-
- Jan Stoffels Stoffelsma (boer) wonende te Hemelum, verkoper.
- Douwe Thees Rijpsma (slager) wonende te Balk, koper.
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007014, aktenummer 00083, datum: 25 juni 1845
 

 

laatste wijziging: 28 maart 2016