Trijntje Uilkes Stoffelsma inschrijving hypotheken 2 register 69: 124 / 653
Trijntje Stoffelsma , geboren op 10 maart 1886, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Uilke Bokkes Stoffelsma en Grietje Egges van der Goot. Overleden op 16 oktober 1944 te Sneek, 58 jaar oud.
 
herenhuis te Sneek
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1940
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Uilke Bokkes Stoffelsma (1829-1902) Trijntje Stoffelsma (1886-1944)  
  Hendrik Stoffelsma 1882-19??  
  Catharina Stoffelsma (1888-1960)  
woonadressen gezusters Stoffelsma
periode adres bron
     
1920 - 1923 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 323, huisnummer Balk 362
1923 - Parallelweg 8 Sneek
eigendommen van Trijntje Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
142
 
1/2 scheiding
3600,-
21 febr 1922
       
Balk
A
455
         
Sneek
A
3040 ged.
 
1/2 koopacte
7700,-
16 oct 1923
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1129, folio 124, nummer 653

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2008 laatste wijziging: 5-02-2024