persoonlijke gegevens van Uilke Bokkes Stoffelsma
Uilke Bokkes Stoffelsma, geboren op 4 maart 1829, Gaasterland, als zoon van Bocke Jans Stoffelsma en Trijntje Uilkes Wierstra. Overleden op 29 augustus 1902 te Oudega (H.O.) 73 jaar oud.
1. ) Op 8 mei 1859 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Catharina Jolles Meinesz, geboren op 23 juli 1831, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Jolle Jelles Meinesz en Dieuwke Douwes Feenstra. Overleden op 31 mei 1870, Hemelumer Oldeferd, 38 jaar oud..
Uit dit huwelijk:
1. Bokke, geboren op 12 april 1860, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 1 april 1891, Hemelumer Oldeferd, 30 jaar oud. Op 11 mei 1883 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Korneliske Dijkstra.
2. Levenloos kind, geboren op 29 juli 1861, Hemelumer Oldeferd.
3. Dieuwke, geboren op 19 augustus 1862, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 26 februari 1863, Hemelumer Oldeferd, 1 jaar oud.
4. Dieuwke, geboren op 31 maart 1864 te Oudega (H.O.). Overleden op 1 januari 1942, Gaasterland, 77 jaar oud. Op 12 januari 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wiebe Boersma, oud 52 jaar, geboren te Oudemirdum als zoon van Stoffel Tittes Boersma en Uilkjen Wiebes Stegenga.
5. Jolle, geboren op 22 april 1866, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 27 april 1866, Hemelumer Oldeferd, 4 dagen oud.
6. Jan, geboren op 22 april 1866, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 24 april 1866, Hemelumer Oldeferd, 2 dagen oud.
7. Jolle, geboren op 30 april 1867 te Oudega (H.O.). Overleden op 17 november 1924 te Sneek, 57 jaar oud. Op 23 mei 1889 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geertje Dijkstra, oud 22 jaar, geboren te Nijega (H.O.) als dochter van Roelof Jans Dijkstra en Grietje Egberts van der Molen.
8. Trijntje, geboren 19 januari 1869 te Oudega (H.O.). Overleden op 12 november 1906, Hemelumer Oldeferd, 37 jaar oud. Op 18 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Wieger Hornstra, oud 24 jaar, geboren te Mirns en  Bakhuizen als zoon van Fedde Hayes Hornstra en Bruinsje Hendriks van der Bank.
9. Levenloos kind, geboren op 31 mei 1870, Hemelumer Oldeferd.
 
2. ) Op 14 mei 1874 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Grietje Igges van der Goot, geboren op 18 april 1846, Gaasterland, als dochter van Egge Rintjes van der Goot en Tietje Gerrits Woudstra. Overleden op 2 maart 1921 te Balk, 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
10. Egge, geboren op 12 januari 1875, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 24 mei 1875, Hemelumer Oldeferd, 19 weken oud.
11. Egge, geboren op 30 december 1875 te Oudega (H.O.). Overleden op 31 maart 1941, Gaasterland, 65 jaar oud. Op 11 november 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Joukjen Nijdam, oud 43 jaar, geboren te Wijckel als dochter van Pieter Cornelis Nijdam en Rimke Hendriks de Vries.
12. Jan, geboren op 2 mei 1877, Hemelumer Oldeferd. Op 13 mei 1909 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Bruinsje Visser.
13. Tietje, geboren op 18 oktober 1878 te Oudega (H.O.). Overleden op 27 februari 1963 te Koudum, 84 jaar oud. Op 13 mei 1904 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Douwe Reins Dijkstra.
14. Lolke, geboren op 14 mei 1880, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 2 juli 1967, 87 jaar oud. Op 22 mei 1908 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Klaaske Reins Dijkstra.
15. Hendrik, geboren op 18 januari 1882 te Oudega HON. Op 10 augustus 1911 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Wietske de Vries
16. Jelle, geboren op 16 augustus 1884, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 4 december 1951, 67 jaar oud. Op 14 mei 1917 getrouwd in de gemeente Sneek met Corneliske Visser.
17. Trijntje, geboren op 10 maart 1886, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 16 oktober 1944 te Sneek, 58 jaar oud. Ongehuwd.
18. Catharina, geboren op 1 april 1888, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 2 mei 1960 te Joure, 72 jaar oud. Ongehuwd.
 
 
 
ondertrouw
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1874
 
Uilke Bokkes Stoffelsma Grietje Egges van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 1 september 1902 bron: Leeuwarder Courant van 7 maart 1921
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Uilke Bokkes Stoffelsma (1829-1902) Hendrik Stoffelsma 1882-19??
    Trijntje Stoffelsma (1886-1944)
    Catharina Stoffelsma (1888-1960)
woonadressen familie Stoffelsma
periode adres bron
1917 - 1920 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 117; huisnummer Balk 312 / 339
1921 - 1921 Raadhuisstraat 9 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 323, huisnummer Balk 362
eigendommen van Uilke Bokkes Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1902 Koudum, notaris J. de Jong Inventaris
- Grietje Igges van der Goot te Oudega, weduwe van Uilke  Bokkes Stoffelsma als moeder van en voogd over Lolke,  Hendrik, Jelle, Trijntje en Catharina Stoffelsma
- Igge Stoffelsma te Oudega als toeziend voogd
- Jan Stoffelsma te Oudega
- Tietje Stoffelsma te Oudega
- Durk Jaarsma te Koudum, gehuwd met Kornelisje Roelofs Dijkstra als medevoogd over Catharina en Grietje Stoffelsma
- Kornelisje Roelofs Dijkstra te Koudum, gehuwd met Durk  Jaarsma als voogd over Catharina en Grietje Stoffelsma
- Jolle Uilkes Stoffelsma te Oudega
- Dieuwke Uilkes Stoffelsma te Harich, weduwe van Cornelis  Stoffels Boersma
- Wieger Feddes Hornstra te Nijega, gehuwd met Trijntje   Uilkes Stoffelsma
- Roelof Jeens Dijkstra te Wijckel als toeziend voogd over   Catharina en Grietje Stoffelsma
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 72085 Repertoirenr.: 80 d.d. 17 oktober 1902
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 maart 2018 laatste wijziging: 5-11-2020