persoonlijke gegevens van IJke Tjittes Stoffelsma, landbouwer te Kolderwolde, Koudum; rentenier te Balk
Yke Tjittes Stoffelsma, geboren op 9 oktober 1836 te Hemelum, als zoon van Tjitte Stoffels Stoffelsma en Jitske Ykes de Jong. Overleden op 27 augustus 1918 te Balk, 81 jaar oud.
1. ) Op 14 mei 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janneke Wybes Jetzenga, geboren op 13 december 1840 te Achlum, als dochter van Wybe Ales Jetzenga en Nieskje Klazes Dijkstra. Overleden op 26 maart 1866, Gaasterland, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Titte, geboren op 22 maart 1866 te Mirns en Bakhuizen. 1. ) Op 2 mei 1889 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Elske Hoekstra. 2. ) Op 10 februari 1893 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Taetske Boersma. 3. ) Op 2 maart 1901 getrouwd in de gemeente Workum met Rinske Lootsma, oud 30 jaar, geboren te Workum, als dochter van Jacob Lootsma en Jeltje Feenstra.
 
2. ) Op 30 april 1870 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Margjen Douwes Dijkstra, geboren op 12 maart 1840 te Oosterzee, als dochter van Douwe Jeltes Dijkstra en Rinskje Jans Hoekstra. Overleden op 26 november 1921 te Oudega, 81 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
2. Tjietske, geboren op 21 juli 1871, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 5 september 1872, Hemelumer Oldeferd, 1 jaar oud.
3. Rinske, geboren op 24 november 1872 te Kolderwolde. Overleden op 13 mei 1959 te Oudega (H.O.), 86 jaar oud. Op 10 mei 1894 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Yme Boersma, oud 21 jaar, geboren te Sondel als zoon van Jan Stoffels Boersma en Uilkjen Ymes Haarsma.
4. Tjietske, geboren op 14 juli 1876, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 1 juli 1963, 86 jaar oud. Op 5 mei 1898 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Jan de Vries, oud 28 jaar, geboren te ? als zoon van Duye Hainzes de Vries en Froukje Jans Stoffelsma.
5. Sjoerdtje, geboren op 23 juni 1880, Hemelumer Oldeferd. Overleden op 31 januari 1895, Hemelumer Oldeferd, 14 jaar oud.
6. Wiepkjen, geboren op 12 december 1881 te Kolderwolde. Overleden op 12 januari 1967, 85 jaar oud. Op 5 mei 1905 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Klaas Dijkstra, oud 26 jaar, geboren te Koudum, als zoon van Alle Dijkstra en Tietje Hoekstra.
 
 
 
Uke Stoffelsma Yke Stoffelsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1871 bron: Leeuwarder Courant van 17 juni 1879
 
Yke Stoffelsma Yke Stoffelsma
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1888 bron: Leeuwarder Courant van 18 juni 1890
 
Yke Tjittes Stoffelsma
bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1918
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Yke Tjittes Stoffelsma 1836-1918 Klaas Alles Dijkstra 1881-1967
     
woonadressen familie Stoffelsma
periode adres bron
  Kolderwolde  
1890 - 1895 Tsjamkedykje 4 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 118; huisummer Harich 100
  Oudega  
  Koudum  
1905 - 1910 Meerweg 6 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 28; huisnummer Balk 28 / 33
1910 - 1918 Meerweg 6 register van huisnummering 1911 - 1920 blad 2; huisnummer Balk 33
1918 - 1921 Oudega  
eigendommen van IJke Tjittes Stoffelsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Koudum
D
1094
  publ.verkoop 3091,20 26 jan 1878        
Balk H 915   koopbrief 33.000,- 16 apr 1890        
Balk H 925          
Koudum A 2973   koopbrief 4250,- 6 feb 1900        
Koudum A 2974   koopbrief 1150,- 10 dec 1900        
Koudum A 2482   koopbrief 2150,- 18 dec 1900        
Koudum A 2483          
Woudsend B 271   toewijzing 6441,- 11 feb 1902        
Koudum D 1774   toewijzing 321,- 16 mrt 1903        
Koudum A 922   toewijzing 19046 23 apr 1903        
Koudum A 923          
Koudum A 902          
Koudum A 903          
Koudum A 1194          
Koudum A 1195          
Koudum A 845   koopacte 1009,54 2 mei 1903        
Koudum A 846          
Koudum A 847          
Koudum A 918   3837,75        
Koudum A 906   1923,75        
Koudum A 904   489,12        
Koudum A 900   3563,- 11 mei 1903        
    allemaal met een deel van de molen op Koudum A 923        
Balk A
353
 
toewijzing
3006,-
31 dec 1904
       
Balk H
1173
 
ruiling
4135,47
1 feb 1907
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1093, folio 88, nummer 148
notariële acten
 
1904 Balk, notaris J. H. Noordenbos Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 huizen met erven te Balk, koopsom  fl. 1145
- Reinouw Visser te Balk, weduwe van Michiel Douwes Ozinga,  verkoper
- Wiebren Aukes Weersma te Ruigahuizen, verkoper
- Yke Tittes Stoffelsma te Koudum, koper
- Sjoerd Breeuwsma te Balk, koper
bron: Tresoar, toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7079 Repertoirenr.: 137 en 142 d.d. 8 december 1904
 
1918 Balk, notaris: Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte

- Klaas Dijkstra wonende te Harich, gehuwd met Wiepkje Ykes Stoffelsma, verkoper

- Marten de Boer wonende te Balk, koper
bron: Tresoar, archiefnummer 26, inventarisnummer 007096, aktenummer 00130, datum: 28 september 1918
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Boedelscheiding
- Margje Dijkstra te Oudega Hemelumer Oldefert, weduwe van  Yke Tittes Stoffelsma
bron: Tresoar, Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7097 Repertoirenr.: 43 d.d. 24 februari 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 mei 2016 laatste wijziging: 20-11-2020