Jacob Annes Strikwerda inschrijving hypotheken 2 register 69: 128 / 81
Jacob Annes Strikwerda, geboren op 13 september 1901 te Waaxens
Zoon van Anne Strikwerda, boer te Waaxens (1901), en Eisje de Jong.
Overleden op 19 augustus 1948 te Heerlen, 46 jaar oud.
Beroep: fouragehandelaar te Balk
aangifte geboorte op 14 september 1901 aktenummer 87, getuigen:
Jelle Haagsma veldwachter 63 jaar wonende te Wommels
Gerrit Tiemersma secretarie beambte 53 jaar wonende te Wommels
 
Op 18 mei 1926 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Geertje Burggraaff, geboren op 3 september 1903 te Lollum.
Dochter van Sjoerd Jelles Burggraaff, timmerman te Lollum (1903), en Setske Brüne.
Overleden op 20 november 1984 te Bolsward, 81 jaar oud.
Beroep: -
aangifte geboorte op 3 september 1903 aktenummer 258; getuigen:
Izelte Flameling klerk 45 jaar wonende te Witmarsum
Dooitze Smeding klerk 42 jaar wonende te Witmarsum
Uit dit huwelijk:
1. Setske, geboren op 18 februari 1927 te Balk.
2. Eisje, geboren op 1 maart 1928 te Balk
3. Theodora, geboren op 14 april 1931 te Balk.
4. Anne, geboren op 26 december 1932 te Balk.
5.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Jacob Strikwerda 1901-1948  
Sjoerd Burrgraaff 1876-1962    
woonadressen familie Strikwerda
periode adres bron
1926 - 1930 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 324; huisnummer Balk 363
1931 - 1935 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 297; huisnummer Balk 350
1935 - 1939 Meerweg 12 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 3; huisnummer Balk 17
     
eigendommen van Jacob Annes Strikwerda
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
1025
 
1/2 koopacte
13000,-
9 okt 1925
       
Balk
H
992 ged.
 
1/2 ruiling
20,-
27 juli 1927
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1133, folio 128, nummer 81

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-02-2024