persoonlijke gegevens van Aldert Jurjens Stuurman
Aldert Jurjens Stuurman, geboren op 26 augutus 1772 te Balk, gedoopt op 30 augustus 1772 te Balk (Hervormd), als zoon van Jurjen Allerts en His Hendriks. Overleden op 8 mei 1832 op nummer 84 te Balk, 59 jaar oud. Dagloner/werkman te Balk (1812), koopman te Balk (1832)
aangifte overlijden op 10 mei 1832 blad 6, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 56 jaar wonende te Balk
Sjirk Jansz Haga brievenbode 52 jaar wonende te Balk
Op 26 april 1795 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk:
Ymkjen Meinderts Dijkstra, geboren op te Hartwerd, als dochter van ?, en ?. Overleden op 27 maart 1856 op nummer 84 te Balk, 84 jaar oud. Werkvrouw (1832)
aangifte overlijden op 27 maart 1856 blad 6, getuigen:
Hidde Pieters Nota kuipersknecht 46 jaar wonende te Balk
Sjoerd Gerrits Ligthart timmerknecht 41 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Baukje, geboren op 28 februari 1796 te Leeuwarden, gedoopt op 3 april 1796 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
2. Jurjen, geboren op 26 september 1801 te Balk, gedoopt op 18 oktober 1801 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
3. Baukje, geboren op 22 maart 1804 te Balk, gedoopt op 1 april 1804 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
4. Hiske, geboren op 25 maart 1810 te Balk, gedoopt op 1 april 1804 te Balk (Hervormd). Jong overleden.
5. Baukjen, geboren op 20 mei 1807 te Drachten, gedoopt op 23 januari 1812 te Balk (Hervormd). Op 14 november 1827 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Johannes Jeeps Tuinman, werkman te Wijckel, 23 jaar oud, geboren te Wijckel, als zoon van Jeep Pieters Tuinman en Klaaske Hendriks. Overleden op 5 oktober 1881 te Balk, 74 jaar oud.
aangifte overlijden op 5 oktober 1881 aktenummer 70, getuigen:
Harmen Tees Hoogterp winkelier 67 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 73 jaar wonende te Balk
6. Jurjen, geboren op 30 maart 1812 op nummer 84 te Balk. 1. ) Op 8 juni 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Fokkes Roelofsma, 17 jaar oud, geboren te Balk als dochter van Fokke Roelofs Roelofsma, en Geertje Kornelsi Hoekstra. 2. ) Op 16 oktober 1870 getrouwd in de gemeente Sneek met Maria Groenhuizen, 38 jaar oud, geboren te Sneek, als dochter van Antoon Groenhuizen en Akke Oldendorp. Overleden op 19 februari 1892 te Leeuwarden, 79 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 maart 1856 blad 6, door Aldert Jurjens Stuurman, werkman te Balk, getuigen:
Johannes Lammerts Jonkers winkelier 42 jaar wonende op nummer 87 te Balk
Tjeerd Haaities Haaitiema visser 36 jaar wonende op nummer 80 te Balk
7. Herke, geboren op 22 december 1815 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud.
aangifte geboorte op 23 dec 1815 blad 66, door Fredrik Wilhelm Fokke, chirurgijn en vroedmeester, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 35 jaar wonende op nummer 80 te Balk
Lubbert Sipkes Bosman bakker 27 jaar wonende op nummer 78 te Balk
 
 
 
Aldert Jurjens Stuurman
bron: archief gemeente Gaasterland
inschrijving in het patentregister 1808 district Gaasterland van Aldert Jurjens te Balk, beroep winkelier en venter bij de huizen in het laagste debiet
 
Aldert Jurjens Stuurman
bron: www.allefriezen.nl / tresoar, inventarisnummer 0076
Aldert Jurjens neemt in 1811 de achternaam Stuurman aan.
 
Aldert Jurjens Stuurman
bron: archief gemeente Gaasterland deel 1, 1604-1816, toegang 94
voor 1812 tot aanslag van Personele belasting & Mob. / taxatie van de Gebouwen in de gemeente van Balk
117 Jurjens (Aldert) Journallier op nr 84
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Aldert Jurjens Stuurman 1772-1832 Jurjen Alderts Stuurman 1812-1892
     
woonadressen familie Stuurman
periode adres bron
     
1812 Gaaikemastraat 14 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 84
1812 Gaaikemastraat 14 geboorte zoon Jurjen
1815 Gaaikemastraat 14 geboorte zoon Herke
1832 Gaaikemastraat 14 overlijden Aldert Jurjens Stuurman
1840 Gaaikemastraat 14 volkstelling 1840; huisnummer Balk 84
1849 - 1856 Gaaikemastraat 14 woningregister 1849 - 1859 blad 118; huisnummer Balk 84 / 95
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 29 juli 2018 laatste wijziging: 6-11-2020