persoonlijke gegevens van Jurjen Alderts Stuurman
Jurjen Alderts Stuurman op 30 maart 1812 op nummer 84 te Balk, als zoon van Aldert Jurjens Stuurman, koopman te Balk, en Ymkjen Meinderts Dijkstra. Overleden op 19 februari 1892 te Leeuwarden, 79 jaar oud. Winkelier (1861), koopman te Balk (1863), koopman en winkelier te Balk (1868)
1. ) Op 8 juni 1834 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Janke Fokkes Roelofsma, geboren op 11 juli 1816 op nummer 133 te Balk, als dochter van Fokke Roelofs Roelofsma, werkman te Balk, en Geertje Kornelis Hoekstra. Overleden op 21 augustus 1869 te Balk, 53 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 juli 1816 aktenummer 58, door Fokke Roelofsma werkman te Balk, getuigen:
Tomas Jans Rinkema koopman 37 jaar wonende te Balk op nummer 132
Anne Pieters Kramer schoenmaker 50 jaar wonende te Balk op nummer 133
aangifte overlijden op 23 augustus 1869, aktenummer 48, getuigen:
Teunis Klazes Betzema winkelier 35 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 25 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Aldert, geboren op 21 augustus 1835 op nummer 59 te Balk. Overleden op 11 juni 1838 op nummer 59 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 augustus 1835 blad 35, Jurjen Alderts Stuurman werkman te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper wagenmaker 30 jaar wonende te Balk
Lucas Tjerks IJsbrandij kledermaker 27 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 augustus 1835 blad 8, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra schipper 70 jaar wonende te Balk
Hans Jacobs Dijkstra huisschilder 22 jaar wonende te Balk
2. Fokke, geboren op 18 januari 1837 op nummer 59 te Balk. Schipper te Balk. Overleden op 16 december 1881 in het binnengasthuis te Amsterdam, 44 jaar oud. Op 17 december 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Antje Bosma 44 jaar oud, geboren op 28 december 1823 te Balk als dochter van Bauke Lykles Bosma en Rink Johannes Betzema. Wonende te Balk. Overleden op 16 februari 1883 te Balk, 59 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 januari 1937, blad 6, Jurjen Alderts Stuurman werkman te Balk, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 31 jaar wonende te Balk
Lucas Tjerks IJsbrandij kledermaker 29 jaar wonende te Balk
extract overlijdensakte Amsterdam in BS Gaasterland op 6 januari 1882 aktenummer 4,:
3. Geertje, geboren op 16 februari 1839 op nummer 59 te Balk. Overleden op 26 februari 1918 te Denver, Colorado, USA, 79 jaar oud. Op 26 mei 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Symen Sipkes Kiep, wagenmaker te Balk, weduwnaar van Aaltje Luitjens van der Meulen, 62 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Sipke Symens en Durkjen Ernstes (Bakker). Overleden op 30 april 1873 te Balk. Geertje emigreerde tussen 1885 en 1890 met haar kinderen naar de Verenigde Staten. Daar komt ze voor als Gertrude of Gertie Kiep, Kiepe, Keip en Keep.
aangifte geboorte op 18 februari 1839, blad 12, Jurjen Alderts Stuurman schipper te Balk, getuigen:
Pieter Pieters Delfstra schipper 70 jaar wonende te Balk
Rinze Hiddes Koornstra werkman 24 jaar wonende te Balk

4. Ymkjen, geboren op 31 januari 1841 op nummer 83 te Balk. Overleden na 1900 (mogelijk) in Indiana, USA, ? jaar oud. (1921?). Op 7 juni 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lammert Durks Leentjes 21 jaar oud, geboren op 1 september 1841 te Sloten als zoon van Durk Arends Leentjes en Reino Lammerts Sterk. In 1867 geëmigreerd naar Noord Amerika. Overleden na 1900 (mogelijk) in Indiana, USA. In de USA gingen Ymkjen en Lammert als Emma en Lambert Lanchas door het leven. In 1867 geëmigreerd naar de Verenigde Staten. 1869 Lammert Durks Leentjes wonende te Milford, U.S.A. Milford ligt in Kosciusko County, Indiana.

aangifte geboorte op 1 februari 1841, blad 6, Jurjen Alderts Stuurman, schipper te Balk, getuigen:
Roelof Peekes de Vries koopman 43 jaar wonende te Balk
Pieter Lykles Bosma koopman 34 jaar wonende te Balk

5. Jantje, geboren op 5 februari 1843 op nummer 83 te Balk. Overleden op 7 oktober 1913 te Salida, Stanislaus County, Californië, USA, 70 jaar oud. Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Hendrik Hylkes Werkhoven 24 jaar oud, geborenop 22 september 1842 te Makkum, als zoon van Hylke Johannes Werkhoven, bakker te Makkum, en Froukje Hendriks Adema. Overleden op 28 april 1918 te St. Helena, Napa County, Californië, USA.

In 1868 bakker te Heerenveen. Dochter Froukje aldaar geboren.

Emigratie naar de Verenigde Staten tussen februari 1868 en november 1869.
De familienaam werd in Amerika verbasterd tot Workhoffen. Jantje werd Jane en ook wel Jennie genoemd, Hendrik werd Henry.
1869 Hendrik Werkhoven wonende te Milford, U.S.A. Milford ligt in Kosciusko County, Indiana.

aangifte geboorte op 6 februari 1843, blad 6, Jurjen Alderts Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Roelof Peekes de Vries koopman 44 jaar wonende te Balk
Pieter Lykles Bosma koopman 36 jaar wonende te Balk
6. Alida, geboren op 29 maart 1845 aan boord van een schip te Balk. Overleden op 28 september 1869 te Balk, 24 jaar oud. Op 10 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gerben Blaauw 29 jaar oud, geboren  te Bolsward als zoon van Jurjen Alderts Blaauw en Yda Jochums Dijkstra. Overleden op 19 februari 1909 te Bolsward, 70 jaar oud. In 1871 hertrouwde Gerben met de 26-jarige Teetske Pelsma uit Balk.
aangifte geboorte op 31 maart 1845, blad 15, Jurjen Alderts Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Pieter Hepkes Koorenstra schoenmakersknecht 69 jaar wonende te Balk
Ties Piers Piersma koopman 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 29 september 1869, aktenummer 57, getuigen:
Harmen de Vries suiker(bolletjes)bakker 53 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 26 jaar wonende te Balk
7. Aldert, geboren op 28 september 1847 te Balk. Overleden op 5 augustus 1930 te Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA, 82 jaar oud. 1. ) Op 19 augustus 1871 getrouwd in de gemeente Leeuwarden met Susanna Meersma, 27 oud, geboren op 21 mei 1844 te Kollum als dochter van Hendrik Bonnes Meersma en Martje Harkes Miedema. Overleden op 5 juli 1893 te Groningen, 49 jaar oud. 2. ) Op 28 maart 1895 getrouwd in de gemeente Groningen met Trijntje Canninga, 32 jaar oud, , gescheiden echtgenote van Teunis de Waard, 32 jaar oud, geboren op 9 juli 1862 te Solwerd als dochter van Jan Harms Canninga, logementhouder te Solwerd, en Catharina Bulthuis. Overleden op 28 juli 1912 te Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA, 50 jaar oud.

Aldert is vóór januari 1906 vanuit Amsterdam vertrokken naar Kalamazoo in Michigan, USA. In januari 1906 volgde zijn stiefdochter Catharina Neeltje de Waard (*1887) en in oktober van datzelfde jaar ook haar zus Neeltje Catharina de Waard (*1885). Echtgenote Trijntje kwam in januari 1907 met kinderen Jan de Waard en Boukje, Alida, Hendrik, Albert en Jacob Stuurman naar Michigan.

aangifte geboorte op 30 september 1847, blad 55, Jurjen Alderts Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Roelof Peekes de Vries koopman 53 jaar wonende te Balk
Tijs Piers Piersma koopman 30 jaar wonende te Balk
8. Baukjen, geboren op 19 december 1851 te Balk. Overleden op 9 maart 1932 te Amsterdam, 80 jaar oud. Op 21 mei 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Lammert de Vries 28 jaar oud, geboren op 27 oktober 1847 te Steenwijk, als zoon van Kempe de Vries en Berendje Kaper. Overleden op 9 januari 1917 te Amsterdam, 69 jaar oud. (14 november 1877 van Oudkerk naar Leeuwarden, op 14 april 1881 naar Amsterdam).
aangifte geboorte op 22 dec. 1851, blad 62 /1-2, Jurjen A. Stuurman, schipper en koopman te Balk, getuigen:
Roelof Peekes de Vries koopman 49 jaar wonende te Balk
Gosse Sjirks Haga winkelier 41 jaar wonende te Balk
9. Kornelis, geboren op 15 oktober 1853 te Balk. Overleden op 30 oktober 1918 te Battle Creek, Calhoun County, Michigan, USA, 65 jaar oud. Op 1 juli 1875 getrouwd in de gemeente Schoterland met Sophia van der Wal 24 jaar oud, geboren op 23 januari 1852 te Heerenveen, als dochter van Jan Reinders van der Wal en Elisabeth Sjoerds Hemminga. Overleden op 3 september 1944 te Detroit, Wayne County, Michigan, USA, 92 jaar oud.
Arriveert op 7 april 1892 op Ellis Island te New York aan boord van het S.S. "Spaarndam", 38 jaar oud. Echtgenote en (vijf) kinderen volgen twee maanden later vanuit Gorredijk.
aangifte geboorte op 17 oktober 1853, blad 50, Johannes Fokke, geneesheer te Balk, getuigen:
Sibbele Koops Rinkema koopman 42 jaar wonende te Balk
Durk Piers Piersma werkman 30 jaar wonende te Balk
10. Roelof, geboren op 15 november 1855 te Balk. Overleden op 18 juni 1940 te Wolf Lake, Noble County, Indiana, USA, 84 jaar oud. Op 1 januari 1888 getrouwd in Noble County, Indiana, USA, met Eldora Mead, 20 jaar oud, geboren op 23 november 1867 te Champaign, Champaign County, Illinois, USA, als dochter van Ephraim Mead en Margaret Nicodemus. Overleden op 3 februari 1939 te Wolf Lake, Noble County, Indiana, USA, 71 jaar oud.
Roelof emigreerde in 1868 vanuit Balk naar Indiana, USA. Hij was toen 12 of 13 jaar oud. Het kan bijna niet anders dan dat hij op weg was naar een specifiek persoon (mogelijk een familielid) in Amerika. Roelofs naam werd in Amerika verbasterd tot Ruel Stureman. Dat is ook de naam waar zijn kinderen mee door het leven gingen.
aangifte geboorte op 16 november 1855, blad 59, Jurjen Alderts Stuurman, schipper te Balk, getuigen:
Johannes Wagenaar koopman 38 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 46 jaar wonende te Balk
11. Jacob, geboren op 11 mei 1858 te Balk. Overleden op 8 oktober 1936 te Chicago, Cook County, Illinois, USA. In januari 1888 getrouwd in Denver, Colorado, USA, met Augusta Erickson, 24 jaar oud, geboren op 5 december 1863 te Nora, Örebro, Zweden. Overleden op 15 mei 1962 te Forest Lake, Washington County, Minnesota, USA, 98 jaar oud.
Jacob emigreerde omstreeks 1876 naar de Verenigde Staten.
aangifte geboorte op 12 mei 1858, blad 26, Solco Tromp, medicinae doctor, getuigen:
Wierde Eiberts Stalma zwartverver 53 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 50 jaar wonende te Balk
12. Benjamin, geboren op 6 september 1860 te Balk. Overleden op 14 september 1928 in Peoria, Illinois, USA. Getrouwd op 13 oktober 1890 in Calhoun County, Michigan, USA met Harriet J. (Hattie) Bowers, 29 jaar oud, geboren op 11 augustus 1861 te Rochester, Monroe County, New York, USA, als dochter van John en Mary Bowers. Overleden op 27 november 1937 te Peoria, Illinois, USA, 76 jaar oud.
In de Amerikaanse volkstelling (de zogenaamde Federal Census, die 10-jaarlijks wordt gehouden) van 1920 wordt vermeld dat Benjamin in 1875 immigreerde. Het lijkt waarschijnlijk dat hij samen met broer Jacob is geëmigreerd. In 1880 woont hij in bij het gezin van Henry en Jane Werkhoven, in Union Township, Elkhart County, Indiana, USA. M.a.w. bij zijn zwager Hendrik Werkhoven en zus Janke Stuurman.
aangifte geboorte op 7 september 1860, aktenummer 59, Jurjen A. Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Anne Beerends Coldeweijer tapper 55 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma wieldraaier 51 jaar wonende te Balk
 
2. ) Op 16 oktober 1870 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Maria Groenhuizen, 38 jaar oud, geboren op 29 september 1832 te Sneek, als dochter van Antoon Groenhuizen en Akke Oldendorp. Overleden op 8 augustus 1903 te Mill Hill, Kalamazoo County, Michigan, USA.
Op 6 mei 1892 arriveert "Jullien A. Stuirman", 59, male, farmer, aan boord van het S.S. "Obdam" in New York. Eindbestemming is Detroit, Michigan, USA. Het lijkt waarschijnlijk dat dit de weduwe Jurrien Alderts Stuurman is, op weg naar één van haar kinderen in Michigan.
13. Antoni, geboren op 15 juni 1871 te Balk. Overleden op 4 juni 1939 te Chehalis, Lewis County, Washington, USA, 67 jaar oud. Getrouwd op 20 januari 1894 te Detroit, Wayne County, Michigan, USA met Renske (Rena) Keuning, 19 jaar oud, geboren op 30 juli 1874 te Janum, als dochter van Rintje Pieters Keuning en Janke Klazes Roeda. Overleden op 28 januari 1946 te Chehalis, Lewis County, Washington, USA, 71 jaar oud.
"Anton", 19 jaar oud en "sailor", arriveert op 4 juni 1891 in New York (Castle Garden) aan boord van het S.S. "Maasdam".
aangifte geboorte op 16 uni 1871, aktenummer 73, Jurjen A. Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Anne Beerends Coldeweijer koopman 66 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 27 jaar wonende te Balk
14. Alida, geboren op 23 maart 1873 te Balk. Dienstbode op het Zuiderplein 23 te Leeuwarden (1889) Op 12 mei 1891 naar Noord Amerika.

Overleden op 5 februari 1962 te Calimesa, Riverside County, Californië, USA, 88 jaar oud. Getrouwd op 27 mei 1893 te Detroit, Wayne County, Michigan, USA met Hans (John) Sipkens, 24 jaar oud, geboren op 22 maart 1869 in Leeuwarden, als zoon van Fokke Sipkens en Antje Jager. Overleden op 21 februari 1940 te Glendale, Los Angeles County, Californië, USA, 70 jaar oud.
Arriveert, evenals broer Antoni, op 4 juni 1891 in New York (Castle Garden) aan boord van het S.S. "Maasdam". Hans Sipkens (22 jaar, sailor) wordt op dezelfde pagina van de passagierslijst vermeld als Alida. Mogelijk ontmoetten ze elkaar aan boord, of kenden ze elkaar al en zijn ze juist gezamenlijk naar Amerika gereisd.

aangifte geboorte op 24 maart 1873, aktenummer 56, Jurjen A. Stuurman, koopman te Balk, getuigen:
Johannes Lubberts Hofstra arbeider 71 jaar wonende te Balk
Gerlof Kornelis Postma wieldraaier 27 jaar wonende te Balk
 
 
 
Jurjen Alderts Stuurman Janke Roelofsma
bron: Leeuwarder Courant van 15 november 1864 bron: Leeuwarder Courant van 24 augustus 1869
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Aldert Jurjens Stuurman 1772-1832 Jurjen Alderts Stuurman 1812-1892 Fokke Jurjens Stuurman 1837-1881
    Aldert Jurjens Stuurman 1847-19??
woonadressen familie Stuurman
periode adres bron
1835 - 1839 van Swinderenstr. 44 Aldert, Fokke en Geertje geboren op Balk nummer 59
1840 Gaaikemastraat 13 volkstelling 1840; huisnummer Balk 83
185? - 1854 Gaaikemastraat 5 woningregister 1849 - 1859 blad 111; huisnummer Balk 81 / 92
1854 - 1859 Raadhuisstraat 65 woningregister 1849 - 1859 blad 202; huisnummer Balk 107 / 151
1859 - 1869 Raadhuisstraat 65 woningregister 1859 - 1869 blad 68; kad. gem. Balk sectie A 180, huisnummer 151
1869 - 1879 Raadhuisstraat 65 woningregister 1869-1879 blad 24; kad. gem. Balk sectie A nummer 452, huisnr. 93 / 80
1880 - 1890 Raadhuisstraat 65 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 108; kadastrale gemeente Balk sectie A 452
1890 - 1892 aan boord bevolkingsregister Balk 1890 - 1900 blad 361
    bevolkingsregister Leeuwarden 1876 - 1904
eigendommen van Jurjen Alderts Stuurman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente sectie nummer

opper vlakte

aard van de titels bedrag in guldens dagtekening overschrijving titel hypothecaire inschrijvingen radatien
som inschrijving dagtekening inschrijving aflossing som
Balk A 180   koopbrief 450,- 29 mei 1854 200,- 19 dec 1851 6 jun 1862 geheel
Balk B 880   publ. verkoop 925,- 29 mei 1862        
Balk B 899          
Balk B 898          
              200,- 29 jul 1854 6 jun 1862 geheel
              1000,- 2 dec 1873    
              120,-    
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1043, folio 38, nummer 19
notariële acten
 
1854 Sneek, notaris C.J. Jorritsma Koopakte Betreft de verkoop van een huizinge te Balk, koopsom fl. 450
- Hendrik Hepkes Luinenburg te Balk, verkoper
- Eelkje Berends Hoekstra te Sneek, gehuwd met Ludolf Vrolijk, verkoper; en   anderen
- Jurjen Alderts Stuurman te Balk, koper     
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 119048 Repertoirenr.: 60 d.d. 11 mei 1854
 
1869 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma. Inventaris.
- Jurjen Alderts Stuurman wonende te Balk weduwnaar van Janke Fokkes Roelofsma, vader van en voogd over Aldert, Kornelis, Baukjen, Jacob, Benjamin en Roelof Stuurman, vermeld
- Siemon Sipkes Kiep wonende te Balkgehuwd met Geertje Jurjens Stuurman, vermeld
- Fokke Jurjens Stuurman wonende te Balk, toeziend voogd
- Lammert Durks Leentjes wonende te Milford, U.S.A. gehuwd met Ymkje Jurjens Stuurman, vermeld
- Hendrik Werkhoven wonende te Milford, U.S.A. gehuwd met Jantje Jurjens Stuurman, vermeld
- Gerben Blaauw wonende te Balkgehuwd met Alida Jurjens Stuurman, vermeld
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 007042 Repertoirenr.: 007071 d.d. 19 november 1869
 
1898 Langweer, notaris Wytze van der Meer.
Provisionele en finale toewijzing van een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1201,-
- Jan van Giffen wonende te Heerenveen, curator en verkoper
- Cornelis Stuurman, gefailleerde
- Aldert Stuurman wonende te Groningen, verkoper
- Roelof Stuurman, verkoper
- Lammert Leentjes gehuwd met Ymkje Stuurman, verkoper
- Hendrik Werkhoven gehuwd met Jantje Stuurman, verkoper
- Jacob Stuurman, verkoper
- Benjamin Stuurman, verkoper
- Geertje Stuurman, verkoper
- Anthonia Groenhuizen weduwe van Jurjen Alderts Stuurman, verkoper
- Gerben Blaauw, vermeld
- Sytze Jongsma wonende te Wijckel, koper
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 074082 Repertoirenr.: 074085 d.d. 10 januari 1898
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 augustus 2018 laatste wijziging: 6-11-2020