persoonlijke gegevens van Hendrik Kerstes Sybrandy
Hendrik Kerstes Sybrandy, geboren op 1 mei 1879 te Wommels als zoon van Kerst Hendriks Sybrandy en Rooske Sikkes Banga. Overleden op ?
Op 18 mei 1905 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Swart, geboren op 23 april 1876 te Harich als dochter van Rudolphus Ykes Swart en Uilkjen Jakobs Bergstra. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geboren op 19 januari 1907, Gaasterland
 

In 1911 woonde Hendrik Sybrandy op nummer 359 aan de Wijckelerzijde, nu Lytse Side

 
eigendommen van Hendrik Kerstes Sybrandy
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
                     
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1914 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een huis te Balk, koopsom fl. 2659
- Wytze Bosma te Balk, verkoper
- Betze de Vries te Balk, gehuwd met Grietje Bosma, verkoper
- Hendrik Jelles de Jong te Oudemirdum, gehuwd met Reino  Bosma, verkoper
- Harmen Bosma te Balk, verkoper
- Hendrik Sybrandy te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7091 Repertoirenr.: 24 en 28 d.d. 13 maart 1914
 

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009