persoonlijke gegevens van Bart Sytzes Sytzema
Bart Sytzes Sytzema, geboren op 4 september 1758 te Harich als zoon van Sytze Arends, koopman te Balk, en Trui Gijsberts (overleden 1808 te Balk). Overleden op 17 augustus 1824 op nummer 180 te Balk, 65 jaar oud.
koopman te Balk (1819)
aangifte overlijden op 18 augustus 1824 aktenummer B 25, koopman, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmidsknecht 35 jaar wonende op nummer 174 te Balk
Albertus Alberts Ekker korenwindmolenaarsknecht 30 jaar wonende op nummer 181 te Balk
1. ) Op 4 augustus 1788 getrouwd in de Hervormde kerk te Nijehaske met:
Aaltje Hendriks, geboren op ? te ?. Overleden op juli 1805 te Balk.
Uit dit huwelijk:
1. Truyke, geboren op 2 juli 1789 te Nijehaske, gedoopt op 26 juli 1789 te Nijehaske Haskerdijken (Hervormd). Jong overleden?
 
2. ) Op 9 april 1806 getrouwd in de Hervormde kerk te Workum met:
Lijsbeth Wybes Faber, geboren circa 1766 te Pingjum, als dochter van Wiebe Faber, grofsmid te Workum, en Janke Sybrens. Overleden op 12 februari 1818 op nummer 23 te Balk, oud 52 jaar. Eerder getrouwd geweest met Pieter Hendriks Hagius.
aangifte overlijden op 12 februari 1818 aktenummer B 3, koopman, getuigen:
Rintje Binkes koopman 69 jaar wonende te Balk
Quirijn Eppinga kleermaker 55 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sijtze, geboren op 28 augustus 1807 te Balk. Gedoopt op 13 september 1807 Hervormde Gemeente te Balk. Overleden voor 1809
2. Sijtze, geboren op 23 augustus 1809 te Balk. Gedoopt op 10 september 1809 Hervormde Gemeente te Balk. Overleden op 12 december 1814 op nummer 23 te Balk, oud 5 jaar.
aangifte overlijden op 13 december 1814 aktenummer B 43, getuigen:
Gerrit Fellinga bode van de schout   wonende te Balk, geburen
Berend Gerrits Wenningh kuiper   wonende te Balk, geburen

 

3. ) Op 20 april 1821 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Saapke Johannes Kort, geboren op 26 maart 1786 te Makkum als dochter van Johannes Klazes en Fetje Jaans. Overleden op 10 september 1851 op nummer 179 te Balk, oud 65 jaar.
aangifte overlijden op 11 september 1851 aktenummer B 13, korenmolenaar, getuigen:
Johannes Hes korenmolenaarsknecht 69 jaar wonende te Balk
Wiebe Tietema klerk 42 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Sytse, geboren op 5 oktober 1819 op nummer 23 te Balk. Overleden op 18 oktober 1887, Haskerland, 68 jaar. Op 9 juni 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Minke Kerstes van der Zwaag, oud 24 jaar, geboren te Joure als dochter van Kerst Pieters van der Zwaag en Janke Jans.
aangifte geboorte op 5 oktober 1819 aktenummer 62, koopman, getuigen:
mr. Bavius Antonius van Hijlckama secretaris 38 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 28 jaar wonende op nummer 120 te Balk
2. Truike, geboren op 4 juni 1821 op nummer 23 te Balk. Overleden op 16 juli 1822 op nummer 23 te Balk, oud 1 jaar.
aangifte geboorte op 4 juni 1821 aktenummer 55, koopman, getuigen:
Geert Jans Wolda scheepstimmermansknecht 33 jaar wonende op nummer 20 te Balk
Kasper Hendriks Pothof timmermansbaas 28 jaar wonende op nummer 26 te Balk
aangifte overlijden op 12 februari 1822 aktenummer B 3, koopman, getuigen:
Geert Jans Wolda scheepstimmermansknecht 36 jaar wonende op nummer 20 te Balk
Jacobus Grardus Eppinga wagenmakersknecht 26 jaar wonende op nummer 22 te Balk
3. Truike, geboren op 17 april 1823 op nummer 23 te Balk. Op 14 november 1841 getrouwd in de gemeente Nijeveen (Drente) met Arend Hendriks Nijmeyer, 23 jaar oud, geboren te Nijeveen, als zoon van Hendrik Nijmeyer en Lammigje Jonkers.
aangifte geboorte op 18 april 1823 aktenummer 31, koopman, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 31 jaar wonende op nummer 120 te Balk
Sjirk Jans Haga brievenbode 44 jaar wonende op nummer 86 te Balk
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Bart Sytzes Sytzema 1758-1824  
     
woonadressen familie Sytzema
periode adres bron
1789 Nijehaske met attestatie naar Balk
1792 - 1804 Meerweg 5 reëelkohieren 1715 - 1805 blad 156 / nummer 22
1812 Meerweg 5 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 23
1814 - 1824 Meerweg 5  
1840 Lytse Side 13 volkstelling 1840; huisnummer Balk 179
1849 - 1851 Lytse Side 13 woningregister 1849 - 1859 blad 333; huisnummer Balk 179 / 237
eigendommen van Bart Sytzes Sytzema
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
093
00 07 60
rogmolen en erf
A 5
Balk
A
096
00 03 40
huis en erf
A 5
Balk
A
094
00 01 82
bleekveld als bouwland
A 5
Balk
A
097
00 06 90
weiland
A 5
Balk
A
095
00 01 12
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 254 erven Bart Sijtses Sijtsema te Balk
notariële acten
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp. Oblibatie.
- Bart Ziedzes Ziedsema wonende te Balk, crediteur
- Thomas Jans Rinkema wonende te Balk, crediteur
- Hendrik Gerrits van der Meulen, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 7001 repertoire nr. 7003, aktenr. 30, d.d. 10 juni 1812
 
1814 Balk, notaris Marinus Westendorp. Procuratie. Akte niet aanwezig.
- Bart Sydzes Sydzema (koopman) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 7001 repertoire nr. 7003, aktenr. 70, d.d. 7 oktober 1814
 
1815 Balk, notaris Marinus Westendorp. Koopakte. Een zathe en landen te Nijega, koopsom fl. 4000
- Bart Sydzes Sydzema (schipper) wonende te Balk, schipper, verkoper
-  Frederik Willem Fokke (chirugijn) wonende te Balk, verkoper
- Jelle Meynerts wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 7001 repertoire nr. 7003, aktenr. 83, d.d. 14 februari 1815
 
1816 Balk, notaris Marinus Westendorp Obligatie met borgtocht, kapitaal fl. 600
-  Bart Sydzes Sydzema wonende te Balk, schuldeiser
- Tjalke Tjalkes de Jong wonende te Nijega, gehuwd met Tjiske Pieters Coopmans, schuldenaar
- Jan Tjalkes de Jong wonende te Hindelopen, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 7001 repertoire nr. 7003, aktenr. 118, d.d. 1 februari 1816
 
1817 Balk, notaris Marinus Westendorp. Koopakte. 4 pondemaat maadland te Sloten, koopsom fl. 150,-
-  Frederik Willem Fokke (chirugijn) wonende te Balk, verkoper
-  Bart Zydzes Sydsema wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 7001 repertoire nr. 7003, aktenr. 143, d.d. 28 januari 1817
 
1817 Sloten, notaris J. Ruardi Cessie Betreft een kapitaal van fl. 798
- Rinke Baukes Baukema te Harich
- Bart Sytses Sytsema te Balk
- Jan Jacobs te Bakhuizen, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118004 repertoire nr. 66 d.d. 5 maart 1817
 
1817 Sloten, notaris J. Ruardi Cessie  Betreft een kapitaal van fl. 599
- Rinke Baukes Baukema te Harich
- Bart Sytses Sytsema te Balk
- Jan Jacobs te Bakhuizen, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118004 repertoire nr. 67 d.d. 5 maart 1817
 
1819 Sloten, notaris J. Ruardi Overeenkomst
- Tomas Jans Rinkema te Balk
- Bart Sytses Sytsema te Balk
- Elisabeth Wiebes Faber, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118005 repertoire nr. 380 d.d. 16 oktober 1819
 
1822 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie  Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Rintje Hendriks van der Goot te Nijemirdum
- Bart Sytses Sytsema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118007 repertoire nr. 105 d.d. 26 april 1822
 
1822 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 200
- Froukjen Lubberts Zandstra te Harich, weduwe van Lubbert  Jans
- Bart Sytses Sytsema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118007 repertoire nr. 139 d.d. 28 augustus 1822
 
1822 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1000
- Durk Lyckles Schaper te Hemelum
- Bart Sytses Sytsema te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118007 repertoire nr. 158 d.d. 29 oktober 1822
 
1826 Sloten, notaris J. Ruardi Procuratie, akte niet aanwezig
- Saapke Johannes Kort te Balk, weduwe van Bart Sytses  Sytsema
- Jan Haas te Schagen
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118008 repertoire nr. 490 d.d. 26 mei 1826
 
1828 Balk, notaris W. J. Hemsing Certificaat, akte niet aanwezig
- Uilkjen Berends de Lange, boerin te Oudemirdum, weduwe  van Jan Gerrits Blanke
- Saapkje Johannes Kort, molenaar te Balk, weduwe van Bart  Sytses Sytzema
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007004 repertoire nr. 53 d.d. 29 april 1828
 
1829 Balk, notaris W. J. Hemsing Lastgeving, akte niet aanwezig
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007005 repertoire nr. 58 d.d. 16 mei 1829
 
1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van zathe en landen te Harich, koopsom fl. 11.660
- Rinke Baukes Baukema, huisman te Harich, verkoper
- Tjietje Douwes Albada, assessor te Balk, koper en borg
- Jan Stoffels Doornspleet, koopman te Balk, koper
- Uilke Luitjens Wierstra, huisman te Harich, koper
- Pier Reintjes Haringsma, tapper te Balk, koper en borg
- Pieter Reins Huisman, koopman te Balk, koper
- Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk, koper
- Jan Martens Wispelwey, boer te Harich, koper
- Poppe Idskes Poppes, koopman te Harich, koper
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk, koper en borg
- Jelle Meinesz, ontvanger der belastingen te Balk, borg
- Aldert Lucas Jonker, koopman te Balk, borg
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007005 repertoirenrs. 99 en 111 d.d. 27 oktober 1830
 
1833 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007006 repertoire nr. 48 d.d. 2 juli 1833
 
1835 Balk, notaris W. J. Hemsing Procuratie
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk, weduwe van   Bart Sytzes Sytzema
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007007 repertoire nr. 23 d.d. 7 maart 1835
 
1835 Sloten, notaris J. Ruardi Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 1200
- Jolle Wybrens Landman te Follega; met zijn echtgenote
- Saapke Johannes Kort te Balk, weduwe van Bart Sytses  Zytzema
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 118011 repertoire nr. 417 d.d. 18 juli 1835
 
1836 Balk, notaris W. J. Hemsing Reductie hypotheek
- Rintje Hendriks van der Goot, huisman te Nijemirdum,  gehuwd met Geeske Jans Wispelwey
- Saapke Johannes Kort, korenmolenaar te Balk, weduwe van  Bart Sytzes Sytsma als moeder van en voogd over Sytze en  Trui Sytzes Sytsma
- Johannes Trinks, wolkammer te Balk
- Jan Douwes Huistra, boer te Balk als voogd over Jelle  Minnes van der Hoek
- Minne Jelles van der Hoek, in leven gehuwd met Berber  Harmens de Jong, erflaters
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007008 repertoire nr. 40 d.d. 16 mei 1836
 
1840 Balk, notaris W. J. Hemsing Royement, akte niet aanwezig
- Saapke Johannes Kort, roggemolenaar te Balk, weduwe van  Bart Sietzes Sietzema
- Jolle Wiebrens Landman te Follega, gehuwd met Meintje  Meines Eppens
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007010 repertoire nr. 75 d.d. 19 november 1840
 
1842 Balk, notaris W. J. Hemsing Hypotheek Betreft een kapitaal van fl. 6000
- Truike Barts Sietzema te Balk, gehuwd met Arend Hendriks  Nijmeyer, debiteur
- Sietze Barts Sietzema, huisman te Wijckel, debiteur
- Saapke Johannes Kort, rentenier te Balk, weduwe van Bart   Sietzes Sietzema, crediteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007011 repertoire nr. 75 d.d. 7 juli 1842
 
1843 Balk, notaris W. J. Hemsing Boedelscheiding
- Saapke Johannes Kort, rentenier te Balk, weduwe van Bart   Sietzes Sietzema
- Sietze Barts Sietzema, huisman te Wijckel
- Truike Barts Sietzema te Balk, gehuwd met Arend Nijmeyer
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007012 repertoire nr. 10 d.d. 20 februari 1843
 
1845 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbekentenis met onderzetting Betreft een kapitaal van fl. 1500
- Sietze Barts Sietzema, landeigenaar en huisman te   Wijckel, gehuwd met Minke Kerstes van der Zwaag, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
- Saapke Johannes Kort, rentenier, weduwe van Bart Sietzes  Sietzema, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007014 repertoire nr. 59 d.d. 3 mei 1845
 
1846 Balk, notaris W. J. Hemsing Schuldbewijs met onderzetting en rangsafstand Betreft een kapitaal van fl. 3400
- Sietze Barts Sietzema, huisman te Wijckel, gehuwd met  Minke Kerstes van der Zwaag, debiteur
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen, grietman te  Rijs, crediteur
- Saapke Johannes Kort, weduwe van Bart Sietzes Sietzema
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr. 007015 repertoirenr. 50 d.d. 13 mei 1846
 
1853 Lemmer, notaris J.L.T. Waubert de Puiseau Royement, akte niet aanwezig
- Truike Barts Sietzema te Balk, gehuwd met Arend Hendriks  Nijmeyer
- Sietze Barts Sietzema te Wijckel
- Saapke Johannes Kort te Balk, weduwe van Bart Sietzes  Sietsma, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 097040 Repertoirenr.: 25 d.d. 23 maart 1853
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 juni 2019 laatste wijziging: 6-11-2020