persoonlijke gegevens van Auke Taconis schipper te Balk, brugwachter te Sneek
Auke Taconis, geboren op 1 augustus 1887 te Leeuwarden als zoon van Ynze Taconis en Dooite Hamersma. Overleden op ?
Op 12 september 1921 getrouwd in de gemeente Sneek met:
Klaaske Foppema, geboren op 28 maart 1894 als dochter van Hinne Foppema en Lijsbeth de Jong. Overleden op ?
Uit dit huwelijk:
 
eigendommen van Auke Taconis
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Sneek
B
2736
 
koopacte
3000,-
3 mrt 1919
       
Balk
A
135
 
toewijzing
1518,-
10 april 1919
       
Sneek
C
2710
 
toewijzing
4371,-
1 april 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 162
notariële acten
 
1919 Balk, notaris J. H. Noordenbos  Koopakte
- Auke Taconis te Sneek
bron Tresoar: toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098 Repertoirenr.: 288 d.d. 29 december 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 mei 2009 laatste wijziging: 8-11-2020