persoonlijke gegevens van Geert Tasma uurwerkmaker te Gorredijk
Geert Tasma, geboren op 1 oktober 1841 te Gorredijk als zoon van Luitzen Douwes Tasma en Antje Freerks de Jong. Overleden op 31 augustus 1917, Opsterland, 75 jaar oud.
Op 1 juni 1873 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jacobje Obes Visser, geboren op 11 mei 1841 te Balk als dochter van Obe Haitjes Visser en Gatske Tjeerds Haaytjema. Overleden op 25 maart 1922, Opsterland, 80 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Obe, geboren op 6 maart 1874, Opsterland.
2. Luitzen, geboren op 16 september 1875, Opsterland.
3. Gatske, geboren op 8 maart 1878, Opsterland.
4. Antje, geboren op 2 januari 1880, Opsterland.

5. Janna, geboren op 3 mei 1884, Opsterland.

 
eigendommen van Jacobje Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
944
 
scheiding
 
25 april 1918
       
Balk
A
945
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1125, folio 120, nummer 99

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-11-2020