Evert Jurjens Teernstra register hypotheken 69: 121 / 656
Evert Teernstra, geboren op 11 augustus 1891 te Balk als zoon van Jurjen Teernstra, kastelein te Balk en Akke van der Werf.. Overleden op 23 februari 1947 te Sassenheim, 55 jaar oud.
chauffeur te Balk, hotelhouder te Balk (1919 -1927)
Op 21 augustus 1919 getrouwd in de gemeente AEngwirden met:
Cathrina Barbera Hergarden, geboren op 26 juni 1895 te Heerenveen als dochter van Martinus Hergarden en Maria Georgia Johannes Meyners. Overleden op 16 juni 1985 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Agatha, geboren op 26 augustus 1921 te Balk. Overleden op 1 december 1938 te Leiden.
2. George Hendricus, geboren op 3 augustus 1923 te Balk. Overleden op 11 juli 1985 te Leiden.

3. Agnes Johanna, geboren op 23 november 1925 te Balk.

4. Martina Barbera, geboren op 16 maart 1927 te Balk. Overleden op 25 december 1994 te Hillegom.
5. Jan Leo, geboren op 1 december 1928 te Sassenheim. Overleden op 1 september 1972 in Australië
6. Margaretha Augusta Catharina, geboren op 24 augustus 1931 te Sassenheim. Overleden op 13 september 2001 te Leiden.
7. Catharina Petronella, geboren op 12 maart 1937 te Sassenheim.
bron: hotel Teernstra
 
 
 
Evert Teernstra Evert Teernstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 augustus 1919
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 augustus 1919 >>
 
Evert Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1927
 
Het Bruine Paard Sassenheim  
Het Bruine Paars Sassenheim
bron: pinterest
In 1927 kocht Evert Teernstra het hotel 't Bruine Paard te Sassenheim op een openbare veiling. Dat is het gebouw met serre en balkon aan de rechterzijde van de straat. Hij verbouwde, moderniseerde en opende in 1929 de eerste Amerikaanse Bowlingbaan in Nederland.
bron: De Maasbode van 30 juli 1927 Het pand is in 1979 gesloopt.
 
Evert Jurjens Teernstra volgde na de lagere school nog een paar jaar de "Franse" school en hielp al jong zijn vader en moeder in het hotel. Ook een paar koeien en de grote groentetuin aan het Tsjerkepaad gaven voldoende werk. Evert was erg geïntresseerd in techniek. Met een gevluchte Belgische oorlogsvlieger maakte hij al in 1917 een vliegtocht! Hij was ook de eerste die in zijn zaak een radiotoestel had.
Hotel Teernstra in Balk werd in 1927 door Evert zijn broer, Jan Teernstra overgenomen. Hun ongetrouwde zus Catharina, woonachtig in een zijstraat naast het hotel, heeft al die tijd geholpen in het hotel. In 1927 kocht Evert Teernstra hotel 't Bruine Paard te Sassenheim op een openbare veiling. Hij verbouwde, moderniseerde en opende in 1929 de eerste Amerikaanse Bowlingbaan in Nederland. Evert Jurjens Teernstra
De crisis jaren sloeg hard toe in Nederland en daarvan had ook Evert de gevolgen van. Op 2 oktober 1941 kreeg hij zijn persoonsbewijs 3263. In de oorlogsjaren was het hotel doorlopend bezet, eerst door het Nederlandse Leger, vervolgens door de Duitse bezetter en het bevrijdingsleger. Evert overleed, na een langdurig ziekbed, aan maagkanker op 23 januari 1947. Na zijn overlijden heeft zijn echtgenote Catherina met haar dochters het hotel gerund, totdat George de Hotelvakschool had doorlopen (1954?). In 1957 heeft zij toen het hotel verkocht aan George. Catherina woonde nog lange tijd in een huisje aan de Hortuslaan, naast het Bruine Paard.
bron: www.teernstra.com
Evert Jurjens Teernstra Sassenheim
bron: De Tijd van 27 september 1957 bron: De Volkskrant van 25 februari 1947
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jurjen Everts Teernstra 1862-1942 Evert Jurjens Teernstra 1891-1947  
  Jan Jurjens Teernstra 1904-1961  
woonadressen familie Teernstra
periode adres bron
1919 - 1920 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 45; huisnummer Balk 112
1921 - 1927 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 105; huisnummer Balk 111
1927 - Hoofstraat 175 Sassenheim
     
eigendommen van Evert Teernstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
896
 
koopacte
12000,-
22 sep 1919
       
Balk
A
701
         
Balk
A
446
 
koopacte
2000,-
18 mrt 1924
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1126, folio 121, nummer 656
notariële acten
 
1919 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopacte.
- Jurjen Teernstra wonende te Balk, verkoper
- Evert Teernstra wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7098, aktenr 00203 Repertoirenr.: 007107 d.d. 2 september 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 4-09-2019