Jan Jurjens Teernstra register hypotheken 69: 129 / 663
Jan Teernstra, geboren 22 juli 1904 te Balk, als zoon van Jurjen Everts Teernstra, logementhouder te Balk (1904) en Akke van der Werf. Overleden op 6 december 1961 te Balk, 57 jaar oud.
chauffeur te Balk, hotelhouder te Balk (1927-
Op ? 1934 in ? getrouwd met:
Sjoeke Groenendal, geboren op 30 maart 1909 te Sint Nicolaasga, als dochter van Reinder Groenendal, arbeider te Sint Nicolaasga, en Akke Rypkema. Overleden op 13 september 1996 te Balk, 87 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Agatha, Jurjen, Rein, Evert, Minke, Jan, Tineke
 
 
 
Jan Teernstra
bron: Leeuwarder Courant van 5 november 1927
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Jurjen Everts Teernstra 1862-1942 Jan Jurjens Teernstra 1904-1961  
  Evert Jurjens Teernstra 1891-1947  
woonadressen familie Teernstra
periode adres bron
1927 - 1930 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 105; huisnummer Balk 111
1931 - 1939 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 99; huisnummer Balk 113
1939 -    
     
eigendommen van Jan Teernstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
896
 
koopacte
12000,-
15 nov 1927
       
Balk
A
446
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 663
notariële acten
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 8-11-2020