persoonlijke gegevens van Auke Jotjes Terpstra, herbergier, koopman te Balk
Auke Jotjes Terpstra, geboren op 16 augustus 1741 te Elahuizen, gedoopt op 16 augustus 1741, als zoon van Jotje Annes en Dotje Aukes. Overleden op 30 januari 1820, te Balk op nummer 168, 78 jaar oud.
aangifte overlijden op 31 januari 1820 aktenummer B 4, getuigen:
Broer Lubberts van Atsma herbergier 34 jaar wonende te Balk op nr. 170
Jacobus Graddes Eppinga wagenmakersknecht 24 jaar wonende te Balk op nr. 169
Op 10 oktober 1773 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Balk:
Hetske Wouters Bruinsma, geboren te Balk circa 1747, als dochter van Wouter Hylkes en Aaltje Sytzes. Overleden op 10 oktober 1826 te Hemelum, 79 jaar oud, winkeliersche.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter (Aukes Bruinsma), gedoopt op 14 februari 1776 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 27 februari 1835 te Mirns en Bakhuizen op nr. 37, 59 jaar oud. Op 24 november 1799 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Heeg met Akke Wopkes Rouwerda.
aangifte overlijden op 28 februari 1835 aktenummer B 3, getuigen:
Hessel Reins Bouma kastelein 61 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Sytze Geerts Sijda schoenmaker 37 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
2. Dottje, gedoopt op 3 oktober 1778 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 22 februari 1842 te Balk op nr. 88, 63 jaar oud. (zonder vaste woon- en verblijfplaats) Op 13 juni 1802 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met Jan Willems Schaper.
aangifte overlijden op 22 februari 1842 aktenummer B 2, zonder beroep, getuigen:
Willem Hendriks de Jong werkman 45 jaar wonende te Balk
Jan Sjirks Haga brievenbesteller 29 jaar wonende te Balk
3. Attje, gedoopt op 7 september 1781 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 25 september 1821 te Oudemirdum op nr. 6, 40 jaar oud. Op 12 juni 1808 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met Aant Lykles Schaper.
aangifte overlijden op 26 september 1821 aktenummer B 16, boerin, getuigen:
Jacob Gerrits van der Hof huisman 60 jaar wonende te Oudemirdum op nr. 4
Gabe Lourens Louwsma huisman 29 jaar wonende te Oudemidum op nr. (1)6?
4. Sjoeke, gedoopt op 28 oktober 1785 te Balk (Rooms Katholliek). Overleden op 30 november 1828 te Hemelum, 43 jaar oud. Op 9 december 1805 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met Durk Lykles Schaper.
5. Jottje, gedoopt op 6 januari 1789 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 27 februari 1819 in het garnizoenshospitaal te Groningen, 30 jaar oud. Ongehuwd.
6. Hinke, gedoopt op 7 december 1790 te Balk (Rooms Katholiek). Overleden op 11 september 1865 te Balk, 74 jaar oud. Op 25 november 1810 getrouwd in de Rooms Katholieke Kerk te Balk met Durk Hendriks Schaper.
aangifte overlijden op 12 september 1865 aktenummer 72, getuigen:
Rinze Aukes Overzee sjouwerman 63 jaar wonende te Balk
Klaas Hendriks Boertje arbeider 37 jaar wonende te Balk
7. Jan, gedoopt op 9 januari 1793 te Balk (Rooms katholiek). Overleden op 16 november 1840 te Bakhuizen, 47 jaar oud. Op 1 juni 1826 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Ied Baukes de Jong, oud 22 jaar, geboren te Koudum als dochter van Bauke Tjeerds de Jong en Gooits Lubberts.
aangifte overlijden op 17 augustus 1840 aktenummer B 13, werkman, getuigen:
Hessel Reins Bouma tapper 66 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
Lammert Sjoukes van der Wal werkman 30 jaar wonende te Mirns en Bakhuizen
 
In 1788 was Auke Jotjes (Terpstra) kastelein in Balk.
Auke Jottjes Terpstra
bron: Leeuwarder Courant van 12 augustus 1788
 
In februari 1796 wordt Auke Jotjes genoemd als kastelein van herberg De Haas in Balk bij een rechtzaak betreffende de winterstalling van een kudde schapen. Auke Jotjes figureert als kroegbaas in meer kwesties als aanklager, gedaagde, maar vaker als getuige. klik op deze link
gegevens en akte beschikbaar gesteld door Eric Hornstra
meer over de familie Terpstra en Hornstra is vinden onder deze link
 
Volgens het patentregister van de Grietenij Gaasterland in 1808 is Auke Jotjes koopman.
Auke Jottjes Terpstra
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 mei 2010 laatste wijziging: 8-11-2020