persoonlijke gegevens van Wybren Pieters Thibaudier
Wybren Pieters Thibaudier, geboren op 9 appril 1841 op nummer 106 te Balk, als zoon van Pieter Thibaudier en Tjepke Wybrens van Os. Overleden op 31 januari 1931 te Balk, 89 jaar oud. Molenaar (1869), koopman (1871), winkelier (1876, 1883, 1886) te Balk.
aangifte geboorte op 10 april 1841 blad 21, door Pieter Thibaudier tapper te Balk getuigen:
Pier Durks Piersma tapper 55 jaar wonende te Balk
Hendrik Hepkes Lunenburg koopman 38 jaar wonende te Balk
Op 17 mei 1868 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Okje Pieters Bekema, geboren op 9 februari 1840 op nummer 17 te Balk, als dochter van Pieter Jentjes Bekema, winkelier te Balk, en Catharina Simons Boom. Overleden op 6 november 1905 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte geboorte op 11 april 1840 blad 10, door Pieter Thibaudier tapper te Balk getuigen:
Jan Tjeerds Haitjema visser 30 jaar wonende te Balk
Tjeerd Meinesz koopman 27 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Petrus, geboren op 8 februari 1869 te Balk. Overleden op 25 mei 1886 te Balk, 17 jaar oud.
aangifte geboorte op 18 februari 1869 aktenummer 36, door Wiebren Thibaudier molenaar te Balk getuigen:
Harmen de Vries suikerbakker 52 jaar wonende te Balk
Seth Henneman kleermaker 51 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 25 mei 1886 aktenummer 25, getuigen
Jacob Louwsma arbeider 68 jaar wonende te Balk
Eibert Stalma zwartverver 42 jaar wonende te Balk
2. Catharina (Trijntje), geboren op 12 januari 1871 te Balk. Overleden op 19 april 1883 te Balk, 12 jaar oud.
aangifte geboorte op 10 april 1841 blad 21, door Wybren Thibaudier koopman te Balk getuigen:
Eelke Pieters de Winter tapper 50 jaar wonende te Balk
Eibert Wierdes Stalma zwartverver 26 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 20 april 1883 aktenummer 45, getuigen:
Eibert Stalma zwartverver 39 jaar wonende te Balk
Hendrikus Haarsma timmerman 31 jaar wonende te Balk
2. Johannes, geboren op 15 april 1876 te Balk. Overleden op 23 februari 1878 te Balk, 22 maanden oud.
aangifte geboorte op 15 april 1876 aktenummer 49, door Pieter Thibaudier winkelier te Balk getuigen:
Durk Lykles Haarsma schipper 29 jaar wonende te Balk
Eibert Wierdes Stalma zwartverver 31 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 29 maart 1878 te Balk. Overleden op 11 februari 1949 te Apeldoorn, 70 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 30 maart 1878 aktenummer 48, door Wiebren Thibaudier winkelier te Balk getuigen:
Eibert Wierdes Stalma zwartverver 33 jaar wonende te Balk
Johannes Eelkes de Winter wagenaar 23 jaar wonende te Balk
Johannes Thibaudier Johannes Thibaudier
bron: www.oud.apeldoorn.nl
De in 1928 gebouwde Sint Josephstichting aan de Deventerstraat in Apeldoorn.
 
Na het overlijden van zijn vader Wiebren in 1931 gaat Johannes in de Sint Josephstichting te Apeldoorn wonen. Vlak voor zijn vertrek staat hij in de deuropening van hun manufacturenwinkel aan de Raadhuisstraat in Balk.
Het huisnummer B 300 te lezen op de linker stijl van de winkeldeurs vanaf 1931 toegekend aan dit pand
 
 
<<< foto 056-003 beschikbaar gesteld door mevr. Boersma
 
 
 
Wybren Thibaudier
bron: onbekend
Vader Wybren en zoon Johannes Thibaudier voor hun manufacturenwinkel aan de Raadhuisstraat in Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Thibaudier 1814-1849 Wybren Pieters Thibaudier 1841-1931 Johannes Thibaudier 1878
     
woonadressen familie
periode adres bron
1869 - 1869 Raadhuisstraat 57 woningregister 1859 - 1869 blad 71; kad. gem. Balk sectie A 176, huisnr. Balk 157
1869 - 1879 Raadhuisstraat 57 woningregister 1869 - 1879 blad 23; kad. gem. Balk sectie A 176, volgnr. 84 / 71
1880 - 1890 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 149; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 546
1890 - 1900 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 220; huisnummer Balk 157
1900 - 1910 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 227; huisnummer Balk 157 / 239
1911 - 1920 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1911 -1920 T-V blad 5; huisnummer Balk 239 / 275
1921 - 1930 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1921 -1930 blad 271; huisnummer Balk 305
1931 - 1931 Raadhuisstraat 57 bevolkingsregister 1931 -1939 blad 255; huisnummer Balk 300
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 november 2018 laatste wijziging: 8-11-2020