persoonlijke gegevens van Harmen Jacobus Tieboel
Harmen Jacobus Tieboel, geboren op 22 december 1835 te Makkum, als zoon van Jacobus Yemes Tieboel en Alida Tolsma. Overleden op 9 april 1903 te Nijemirdum, 67 jaar oud.
1. ) Op 11 mei 1865 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Christiaans Draayer, geboren op 15 januari 1844 te Koudum, als dochter van Christiaan Jurjens Draayer en Beitske Baukes Kingma. Overleden op 7 januari 1873 te Koudum, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind geboren op 22 september 1866 te Koudum.
2. Levenloos kind geboren op 17 februari 1868 te Koudum.
3. Christiaan, geboren op 20 december 1868 te Koudum. Overleden op 24 december 1938 te Roden, 70 jaar oud. Op 16 mei 1902 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met Fouk Bosma, oud 29 jaar, geboren te Sondel als dochter van Boake Jelles Bosma en Romkjen Jakobs Baayma.
4. Jacobus, geboren op 26 april 1871 te Koudum. Overleden op 29 april 1871 te Koudum, 3 dagen oud.
 
2. ) Op 19 april 1876 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Jacobje Wiebes Hofstee, geboren op 1 maart 1849 te Follega als dochter van Wiebe Pieters Hofstee, boer te Follega (1849), logementhouder te Wijckel (1876) en Cornelisje Roelofs Oosten. Overleden op 22 maart 1922 te Adorp, 83 jaar oud.
5. Jacobus Yme Daniël, geboren op 2 mei 1877 te Koudum. Overleden op 9 augustus 1968 te Groningen, 91 jaar oud. Huisarts
 
Jacobus Yme Daniël Tieboel Jacobus Yme Daniël Tieboel
bron: Algemeen Handelsblad 10 februari 1906 bron: Nieuwsblad van het Noorden 12 oktober 1906
Jacobje Hofstee is eerder getrouwd geweest met:
Ulbe Jans Hiemstra, geboren op 14 juni 1846 te Hindeloopen als zoon van Jan Hantjes Hiemstra en Hitje Martens Sikkema. Overleden op 12 maart 1873 te 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Korneliske, geboren op 14 oktober 1872 te Harich. Overleden op 12 februari 1917 te Nijemirdum, 44 jaar oud. 1.) Op 13 juli 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berend Kouwenhoven, oud 34 jaar, geboren te Harich als zoon van Meine Berends Kouwenhoven en Rinske Everens Woudstra. 2.) Op 27 april 1911 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Klaas Koopmans, oud 41 jaar, geboren te Balk, als zoon van Pier Klazes Koopmans en Grietje Hendriks Bremer.
 
 
 
Trijntje Draayer
bron: Leeuwarder Courant van 17 januari 1873
 
  Jacobje Hofstee Harmen Jacobus Tieboel
  bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1876
  bron: Leeuwarder Courant van 15 april 1903 >>>
 
Jacobje Hofstee
foto 298-001 beschikbaar gesteld door Annie Verheyen
Op het bord staat: Aan onze Friessche Broeders en Zusters. Ter Herinnering Der Antwerpsche Vlugtelingen in Gaasterland 14 october 1914. Op de achtergrond de Lycklama Hoeve in de bossen bij Nijemirdum aan het Heidepaed bij de driesprong met de Griene Singel. In midden zit Jacobje Hofstee waarschijnlijk geflankeerd door Klaas Koopmans en zijn vrouw Korneliske Hiemstra. Links achter staan de grootouders van de inzendster van de foto. Ze vluchtten naar Nederland voor het oorlogsgweld in Antwerpen.
 
 
 
Harmen Tieboel te huur
bron: Leeuwarder Courant van 27 april 1880 bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1890
 
kastelein Kippenburg Doopsgezinde kerk
bron: Leeuwarder Courant van 26 mei 1880 bron: Leeuwarder Courant van 2 september 1895
 
woonadressen familie Tieboel
periode adres bron
  Koudum  
  Kippenburg  
  De Griene Singel 4  
1911 - 1917 De Griene Singel 4 register van huisnummering 1911 - 1920 Nijemirdum 3
  Adorp  
     
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Boelgoed
- Jacobje Wiebes Hofstee te Nijemirdum, weduwe van Harmen Tieboel, erflater; ook wel Jacoba
- Christiaan Tieboel te Oudemirdum
- Jacob Tieboel te Amsterdam
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 70 d.d. 23 april 1903
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Inventaris en boedelscheiding
- Jacoba Wiebes Hofstee te Nijemirdum, weduwe van Harmen Tieboel, erflater; ook wel Jacobje
- Christiaan Tieboel te Mirns en Bakhuizen
- Jacobus Yme Daniel Tieboel te Amsterdam
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 152 d.d. 2 juli 1903
 
1917 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Boedelscheiding
- Klaas Koopmans te Nijemirdum
- Jacoba Hofstee te Nijemirdum, weduwe van Harmen Tieboel
- Jacobus Yme Daniel Tieboel te Sauwerd
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095 Repertoirenr.: 129 d.d. 10 juli 1917
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Boelgoed
- Jacoba Hofstee te Nijemirdum, weduwe van Harmen Tieboel
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 46 d.d. 3 april 1918
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland Obligatie
- Krijn Baukes Schotanus te Oudemirdum, debiteur
- Jacoba Hofstee te Nijemirdum, weduwe van Harmen Tieboel, crediteur   
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096  Repertoirenr.: 72 d.d. 11 mei 1918
 
1918 Balk, notaris J. H. Noordenbos Gemeente: Gaasterland  Obligatie
- Thomas Monkelbaan te Mirns en Bakhuizen, debiteur
- Jacobus Yme Daniel Tieboel te Sauwerd, crediteur
Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7096 Repertoirenr.: 98 d.d. 27 juni 1918
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 oktober 2014 laatste wijziging: 20-11-2020