persoonlijke gegevens van Wybe Luitjens Tietema, klerk, gemeentesecretaris te Balk
Wybe Luitjens Tietema, geboren op 11 januari 1809 te Oldeberkoop, gedoopt op 19 februari 1809 te Oldeberkoop, als zoon van Luitjen Bernardus Tietsma en Wijtske Wijbes. Overleden op 27 mei 1890 te Akkrum, 81 jaar oud.
Op 18 augustus 1833 getrouwd in de gemeente Weststellingwerf met:
Wobbigjen Nutterts Gouma, geboren op 24 december 1810, gedoopt op 13 januari 1811 te Oldelamer en Oldetrijne, als dochter van Nuttert Jans en Minke Sikkes. Overleden op 23 april 1875 te Balk, 64 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Wytske, geboren op 18 juni 1834 te Balk op nummer 177. Op 20 oktober 1861 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Bauke Lefferts Veenstra, oud 23 jaar, geboren te  Wolvega als zoon van Leffert Halbes Veenstra en Geertje Kornelis Bakker.
aangifte geboorte op 19 juni 1834 pagina B 29 door Wybe Tietema, klerk te Balk, getuigen:
Sybren Auke Dooper logementhouder 38 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 22 jaar wonende te Balk
2. Nuttert, geboren op 22 februari 1836 te Balk op nummer 177. Overleden op 2 december 1921, Utingeradeel, 85 jaar oud. Op 6 juli 1862 getrouwd in de gemeente Haskerland met Petronella Jacoba Zovele, oud 29 jaar, geboren te Bergen op Zoom, als dochter van Sierd Jans Zovele en Wilhelmina Detmar.
aangifte geboorte op 23 februari 1836 pagina B 10 door Wybe Tietema, klerk te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 39 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
3. Johannes, geboren op 5 januari 1838 te Balk op nummer 177.
aangifte geboorte op 23 februari 1836 pagina B 10 door Wybe Tietema, klerk te Balk, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 42 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 25 jaar wonende te Balk
4. Levenloos kind, geboren op 3 juni 1840 te Balk op nummer 177.
aangifte overlijden op 4 juni 1840 pagina B 11, getuigen:
Willem Jan Hemsing secretaris en notaris 44 jaar wonende te Balk
Jacobis Hendrik van der Goot koopman 24 jaar wonende te Balk
5. Jan, geboren op 9 december 1841 te Balk op nummer 168. Overleden op 13 januari 1931, Utingeradeel, 89 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 10 december 1841 pagina B 10 door Wybe Tietema, klerk te Balk, getuigen:
Johannes Annes Schaafsma logementhouder 46 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma agent van politie 45 jaar wonende te Balk
6. Sikke, geboren op 21 april 1845 te Balk op nummer 62. Overleden op 28 maart 1883, Weststellingwerf, 37 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 22 april 1845 pagina B 21 door Wybe Tietema, klerk te Balk, getuigen:
Johannes Schaafsma logementhouder 50 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 49 jaar wonende te Balk
 
 
Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1858
 
Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 22 juli 1862
 
Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 31 maart 1871
 
Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 14 juli 1871
 
Wybe Tietema Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 5 mei 1871 bron: Leeuwarder Courant van 18 februari 1881
 
Wobbigje Gouma
bron: Leeuwarder Courant van 30 april 1875
 
Wybe Tietema
bron: Leeuwarder Courant van 30 mei 1890
 
woonadressen familie Tietema
periode adres bron
  Balk 177  
  Balk 168  
  Balk 62  
1859 - 1869 Raadhuisstraat 8 woningregister 1859 - 1869 blad 94 kad.nr A 140 nummer 198
1869 - 1879 Raadhuisstraat 8 woningregister 1869-1879 blad 12; kad.nr. A 140 nummer 22 / 9
1879 - 1885 Raadhuisstraat 8 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 11; kad.nr. A 140
1885 - 1890 Akkrum  
     
eigendommen van Wybe Luitjens Tietema
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
140
 
koopbrief
1150,-
15 oct 1853
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1041, folio 36, nummer 174
notariële acten
 

1844 Balk, notaris W. J. Hemsing Provisionele toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en twee stallen te Balk,  provisionele koopsom fl. 2839
- Arend Arends, grutter te Balk, verkoper
- Arend Arends, grutter te Balk, provisionele koper
- Wybe Tietema, klerk te Balk, provisionele koper
- Jan Thomas Rinkema, koopman te Balk, provisionele koper 

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7013 Repertoirenr.: 75 d.d. 18 december 1844
 

1884 Balk, notaris L. H. Potma  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van een burgerhuis en erf en tuin te Balk, koopsom fl. 1000
- Nuttert Tietema te Akkrum, verkoper
- Wybe Tietema te Balk, verkoper
- Johannes Tietema te Uitgeest, verkoper
- Jan Tietema te Finkega, verkoper         
- Bauke Lefferts Veenstra, gehuwd met Wytske Tietema,  verkoper
- Cornelis Ottes Bouwstra te Hemelum, koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7057  Repertoirenr.: 92 en 94 d.d. 12 november 1884
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 december 2012 laatste wijziging: 20-11-2020