persoonlijke gegevens van Sjoerd Tijsses Tijsma
Sjoerd Tijsses Tijsma, geboren op 23 november 1797 te Koudum, , gedoopt op 10 december 1797 te Koudum (Hervormd), als zoon van Tijs Sjoerds en Lijsbeth Beernts. Overleden op 11 januari 1874 te Balk, 76 jaar oud.
werkman te Balk (1822, 1824, 1826, 1828, 1831), visser te Balk (1874)
aangifte overlijden op 12 januari 1874 aktenummer 3, getuigen:
Gosse Milius Wijckelsma wegwerker 55 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 66 jaar wonende te Balk
Op 1 april 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Evertje Jans Piersma, geboren op 13 april 1799 te Balk, gedoopt op 12 mei 1799 te Balk (Hervormd), als dochter van Jan Piers Piersma en Tjamke Willems Kuiper. Overleden op 8 maart 1865 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 maart 1865 aktenummer 11, getuigen:
Lammert Jacobs de Graaf arbeider 65 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 57 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Tijs, geboren op 21 juni 1822 op nummer 88 te Balk. Overleden op 18 september 1823 op nummer 81 te Balk, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 21 juni 1822 aktenummer 57, getuigen:
Wessel Roelofs Bosma werkman 40 jaar wonende te Balk op nummer 87
Pieter Sibbles Pietersma werkman 26 jaar wonende te Balk op nummer 88
aangifte overlijden op 18 september 1823 blad 39, getuigen:
Sjoerd Klazes Koornstra omroeper 46 jaar wonende te Balk op nummer 81
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
2. Tjamke, geboren op 4 februari 1824 op nummer 89 te Balk. Op 2 juni 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjouke Rinkes Baukema leeftijd 30 jaar, geboren te Harich, als zoon van Rinke Baukes Baukema en Rinkje Meynes Durkema.
aangifte geboorte op 5 februari 1824 aktenummer 5, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jans Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
3. Lijsbert, geboren op 7 september 1826 op nummer 35 te Balk. Op 29 mei 1853 getrouwd in de gemeente Lemsterland met Jurjen Aukes van der Veen leeftijd 33 jaar, geboren te Lemmer als zoon van Auke Johannes van der Veen en Leentje Jurjens de Boer.
aangifte geboorte op 7 september 1826 aktenummer 61, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende te Balk op nummer 23
Wiebren Arends Wuring schrijnwerker 28 jaar wonende te Balk op nummer 34
4. Jantje, geboren 1 oktober 1828 op nummer 35 te Balk. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 3 oktober 1828 aktenummer 66, getuigen:
Gerard Willem Reinking goud- en zilversmid 37 jaar wonende te Balk op nummer 37
Marten Baukes Zwanenburg verversknecht 34 jaar wonende te Balk op nummer 35
5. Thijs, geboren op 28 september 1831 op nummer 35 te Balk. Overleden op 12 december 1838 te Balk, 7 jaar oud
aangifte geboorte op29 september 1831 aktenummer 64, getuigen:
Lammert Sjoerds de Koe werkman 45 jaar wonende te Balk
Bokke Johannes Westendorp werkman 37 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 december 1838 blad 15 / 1-4, getuigen:
Betze Dooitjes Schram koopman 56 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 26 jaar wonende te Balk
6. Fouk, geboren op 8 februari 1834 op nummer 35 te Balk. Overleden op 1 december 1916 te Balk, 82 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 10 februari 1834 blad 9, getuigen:
Marten Baukes Zwanenburg verversknecht 40 jaar wonende te Balk
Bouwe Johannes Verbeek kledermakersknecht 23 jaar wonende te Balk
7. Jan, geboren op 12 juli 1836 op nummer 35 te Balk. Overleden op 29 mei 1838 op nummer 114 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 13 juli 1836 blad 31, getuigen:
Sybren Pieters de Jong werkman 35 jaar wonende te Balk
Franke van Elselo klerk 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 31 mei 1838 blad 8, getuigen:
Betze Dooitjes Schram koopman 55 jaar wonende te Balk
Hartman Kaspers Betz koopman 38 jaar wonende te Balk
8. Tijs, geboren op 26 januari 1839 op nummer 114 te Balk.
aangifte geboorte op 28 januari 1839 blad 8, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries koopman 61 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van de Goot boer 25 jaar wonende te Balk
 
 
 
Sjoerd Tijsses Tijsma
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 37 - huisnummer Balk 35
klik hier voor het complete formulier ingevuld namens Sjoerd Tijsma om hij niet kon schrijven door Jacob Bom Vermoten klerk te Sloten
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Sjoerd Tijsses Tijsma 1797-1874 Tijs Sjoerds Tijsma 1839-1929
     
woonadressen familie Tijsma
periode adres bron
1822   Balk 88
1823   Balk 81
1824   Balk 89
1826 - 1836 van Swinderenstraat 11 Balk 35
1829 van Swinderenstraat 11 volkstelling 1829; blad 37, huisnummer Balk 35
1840 Raadhuisstraat 45, 46 volkstelling 1840; huisnummer Balk 114
1849 - 1859 Raadhuisstraat 45, 46 woningregister 1849 - 1859 blad 228; huisnummer Balk 114 / 161
1859 - 1869 Raadhuisstraat 45, 46 woningregister 1859 -1869 blad 75; kad. gem. Balk secte A 173, huisnr. Balk 161
1869 - 1874 Westein 31-41 woningregister 1869 - 1879 blad 35; kad. gem. Balk sectie A 350; volgnr. 151 / 138
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 23-05-2020