Sjoerd Tijsses Tijsma Register hypotheken 69: 107 / 239
Sjoerd Tijsses Tijsma, geboren 5 september 1871 te Balk, als zoon van Tijs Sjoerds Tijsma, koopman te Balk, en Antje Tiedes Samplonius. Overleden 6 oktober 1943 te Balk, 72 jaar oud.
koopman en schipper te Balk
Op 1 juni 1899 getrouwd in Gaasterland met:
Fokeltje Hylkes Buwalda, geboren op 19 april 1875 te Scharl, Hemelumer Oldeferd, als dochter van Hylke Alberts Buwalda, verver te Harich, en Trijntje Theodorus Westhof. Overleden 8 februari 1943 te Balk, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Tijs, geboren 7 maart 1900 te Balk. Overleden op 3 december 1988 te Leeuwarden. Getrouwd met Femke Hendrika Faber.
2. Hylke, geboren 22 januari 1902 te Balk. Overleden op 10 februari 1966 te Balk. Getrouwd met Jantje van der Veer.
3. Levenloos kind, geboren op 29 november 1903 te Balk.
4. Trijntje, geboren op 21 mei 1907 te Balk. Overleden op 31 januari 1993 te Sneek. Getrouwd met Rinke Hoekema.
 
 
 
Sjoerd Tijsses Tijsma
Sjoerd Tijsma
 
 
 
schip in de Luts
foto 003-115 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het schip van de Tijsma's voor de wal aan de Harichsterzijde met aan het roer Hylke Tijsma, op de giek Sjoerd Tijsma. De foto is genomen rond 1920? Links de winkel van Minne Overdiep.
 
verkoop praamscheepje
bron: Leeuwarder Courant van 23 mei 1922
 
vrachtschip "Trijntje"
foto 027-009 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
Motorboot "Trijntje" van S. Tijsma, Balk 17 m3. Staand op de boot links Hylke Sjoerds Tijsma en rechts Sjoerd Tijsses Tijsma. De foto is waarschijnlijk genomen zo rond 1930
 
opheffing samenwerking
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1933
 
waarschuwing
bron: Leeuwarder Courant van 20 april 1936
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Tijs Sjoerds Tijsma 1839-1929 Sjoerd Tijsses Tijsma 1871-1943 Hylke Sjoerd Tijsma 1902-1966
     
woonadressen familie Tijsma
periode adres bron
1900 - 1910 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 262; huisnummer 181 / 280
1910 - 1920 Raadhuisstraat 30 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 22; huisummer 280 / 314
1921 - 1921 Raadhuisstraat 30 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 303; huisnummer 340
1921 - 1930 Raadhuisstraat 53 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 274; huisnummer 309
1931 - 1939 Raadhuisstraat 53 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 258; huisnummer 304
1939 - 19??    
eigendommen van Sjoerd Tijsses Tijsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
158
 
koopacte
1150,-
14 mrt 1899
       
Balk
A
881
 
koopacte
4000,-
18 juli 1921
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1112, folio 107, nummer 239
notariële acten
 
1899 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopacte
Betreft de verkoop van een huis met erf te Balk, koopsom fl. 1150
- Rein Bets te Balk, verkoper
- Sjoerd Tysma te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7074 Repertoirenr.: 19 d.d. 2 maart 1899
 
1921 Balk, notaris J. H. Noordenbos Koopakte
- Sjoerd Tijsma te Balk, verkoper
- Age Schrale te Leeuwarden, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101 Repertoirenr.: 100 d.d. 11 mei 1921
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 decmber 2016 laatste wijziging: 10-04-2023