persoonlijke gegevens van Tiede Tijsses Tijsma, bouwkundige, architect, timmerman te Balk
Tiede Tijsses Tijsma, geboren op 11 januari 1874 te Balk als zoon van Tijs Sjoerds Tijsma, koopman te Balk, en Antje Tiedes Samplonius. Overleden op 10 februari 1949 te Balk, 75 jaar oud. Begrafenis op 14 februari 1949, begraafplaats te Sondel.
Op 3 juni 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Berendje Kouwenhoven, geboren op 8 mei 1895 te Sondel als dochter van Harmen Kouwenhoven en Marttje Betzema. Overleden op 7 oktober 1967 te Eerbeek, 72 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Herman, geboren op 6 maart 1916 te Balk.
2. Anne Tijs, geboren op 2 september 1919 te Balk.
3. Martinus, geboren op 3 augustus 1926 te Balk.
 
 
 
Tiede Tijs Tijsma
foto 190-001 beschikbaar gesteld door Jan Tijsma uit Oudemirdum
 
Tiede Tijsses Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 4 januari 1909
 
Tiede Tijses Tijsma
foto 319-004 familie van der Goot uit Oudemirdum en Martinus Tijsma
Tiede Tijsma staat naast een versierde wagen tijdens de onafhankelijkheidsfeesten op 22 september 1913 te Balk.
 
bouwwerken waarbij Tiede Thijsses Tijsma betrokken is geweest
 
Tiede Tijsses Tijsma
foto 144-110 beschikbaar gesteld door de familie de Jong uit Balk
Geheel rechts Tiede Tijsses Tijsma als opzichter bij de bouw van de eerste woningen voor de Woningstichting Gaasterland aan de Wilhelminastraat te Balk.
 
1909 - bouw van een nieuwe woning voor bakker Tjibbe Joukes Sloterdijk aan de Wikelerdyk, later Herman Gorterstraat
1910 - aanpassen voorgevel slagerij van Hendrik Kanninga aan de Wijckelerzijde, nu Raadhuisstraat 37
1911 - wederopbouwen van het door brand verwoeste logement van Jurjen Teernstra aan de Harichsterzijde in Balk, nu van Swinderenstraat 62
1914 - de bouw van de kampbrug bij Elfbergen over de Sminkevaart onder Oudemirdum
 
Tiede Tijsses Tijsma
foto 190-004 beschikbaar gesteld door Jan Tijsma uit Oudemirdum
Deze foto is genomen in 1914/1915 op Elfbergen bij Oudemirdum. Vierde van links is Tiede Tijsses Tijsma tussen de Belgische of Nederlandse militairen. Tijdens de eerste wereldoorlog werden in Gaasterland een 3000 Belgische militairen opgevangen. Eerst in tentenkampen en later in barakken.
Bouwkundige Tiede Tijsses Tijsma uit Balk krijgt opdracht om een slachterij te bouwen aldus het Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 27 februari 1915 en 6 maart 1915. Hij laat zich op de gevoelige plaat vastleggen bij één van zijn bezoeken aan het kamp op Elfbergen. Het vlees werd geleverd door de Balkster slagers Taco Engelbertus Salverda en Hendrik Kanninga. Na de bouw van de slachterij kunnen de militairen zelf hun vee slachten dat door H. Spoelstra uit Sneek zal worden geleverd.
 
1916 - de eerste uitbreiding hotel Boonstra in de Dubbelstraat in Balk
1916 - de bouw de veevoederfabriek "De Volharding" aan de Lytse Side 14-18 in Balk.
 
aanbesteding Volharding Tiede Tijsses Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1916 bron: Leeuwarder Courant van 11 januari 1923
 
1922 - de bouw van een kaaspakhuis bij de Coöperatieve zuivelfabriek "Harich" te Balk, nu Gaaikemastraat 48
1923 - de herbouw van het machinegebouw bij de Coöperatieve zuivelfabriek "Harich" te Balk aan de Gaaikemastraat 48
1923 - de werkplaats voor Josef Jacobs Mous aan de Harichsterstikke, nu Wilhelminastraat 43
1923 - verbouwing achter de boerderij van Bokke van der Wal aan de Oostzijde in Balk, nu Meerweg 12
1923 - verbouwing van de woning / voorgevel van Marten de Boer aan de Wijckelerzijde, nu Raadhuisstraat 5
1924 - interne verbouwing voor de Coöperatieve boerenleenbank aan het Oosteinde, nu Meerweg 5
1926 - de verbouw van de voormalige hoefijzerfabriek, nu Gaaikemastraat 40 te Balk
1926 - de bouw van een autogarage voor Auke Boonstra aan de Dubbelstraat in Balk
 
woonadressen familie Tijsma
periode adres bron
1898 - 1898 Wageningen  
1898 - 1899 van Swinderenstraat 43  
1899 - 1900 Harlingen  
1900 - 1910 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 73; huisnummer Balk 66 / 79
    Balk 313
1917 - 1919 Dubbelstraat 15 huisnummerregister 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 345 / 380
1919 - 1920 Wilhelminastraat huisnummerregister 1910 - 1920 blad 27; huisnummer Balk 120
1921 - 1930 Wilhelminastraat bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 113; huisnummer Balk 119
1931 - 1936 Wilhelminastraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 107; huisnummer Balk 121
1936 - 1939 Wilhelminastraat bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 110; huisnummer Balk 124
1939 - 19?? ?  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 mei 2016 laatste wijziging: 21-11-2020