persoonlijke gegevens van Tijs Sjoerds Tijsma
Tijs Sjoerds Tijsma, geboren op 26 januari 1839 te Balk als zoon van Sjoerd Tijsses Tijsma, wrkman te Balk, en Evertje Jans Piersma. Overleden op 12 januari 1929, Gaasterland, 89 jaar oud.
koopman te Balk
aangifte geboorte op 28 januari 1839 blad 8, getuigen:
Wobbe Ferdinands de Vries koopman 61 jaar wonende te Balk
Bauke Jans van de Goot boer 25 jaar wonende te Balk
Op 14 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Antje Tiedes Samplonius, geboren op 2 augustus 1834 op nummer 65 te Balk als dochter van Tiede Johannes Samplonius, werkman te Balk, en Grietje Herres de Boer. Overleden op 2 januari 1924, Gaasterland, 89 jaar oud.
aangifte geboorte op 4 augustus 1834 aktenummer 13 door Tiede Johannes Samplonius, werkman, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grodsmid 45 jaar wonende te Balk
Gooitsen Harmens Meiboom bakker 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Grietje, geboren op 28 mei 1864 te Balk. Overleden op 26 september 1875 te Balk, 11 jaar oud.
2. Sjoerd, geboren op 4 augustus 1866 te Balk. Overleden op 18 september 1867 te Balk, 1 jaar oud.

3. Evertje, geboren op 5 augustus 1868 te Balk. Overleden op 22 december 1940 te Balk, 72 jaar oud. Op 17 mei 1894 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Teymen Wouter Bosma, oud 36 jaar, geboren te Balk, als zoon van Teunis Reins Bosma en Trijntje Teymens Boes.

4. Sjoerd, geboren op 6 september 1871 te Balk. Overleden op 6 oktober 1943 te Balk, 72 jaar oud. Op 1 juni 1899 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Fokeltje Buwalda, oud 24 jaar, geboren te Warns, als dochter van Hylke Alberts Buwalda en Trijntje Theodorus Westhof.
5. Tiede, geboren op 11 januari 1874 te Balk. Op 3 juni 1915 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Berendje Kouwenhoven, oud 20 jaar, geboren te Sondel, als dochter van Harmen Kouwenhoven en Marttjen Betzema.
6. Grietje, geboren op 29 augustus 1876 te Balk. Overleden op 2 mei 1961 te Bolsward, 84 jaar oud. Op 8 november 1904 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Jacobus Cannegieter, oud 26 jaar, geboren te Hitzum, als zoon van Gerben Cornelis Cannegieter en Aafke Rientses Rienstra.
7. Froukje, geboren op 20 april 1879 te Balk.
 
 
 
Tijs Sjoerds Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1873
 
heipalen heipalen
bron: Leeuwarder Courant van 19 februari 1878 bron: Leeuwarder Courant van 21 mei 1889
 
Tijs Sjoerds Tijsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1900
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Sjoerd Tijsses Tijsma 1797-1874 Tijs Sjoerds Tijsma 1839-1929 Sjoerd Tijsses Tijsma 1871-1943
     
woonadressen familie Tijsma
periode adres bron
1859 - 1869 Wilhelminastraat 1 woningregister 1859 - 1869 blad 34; kad. gem. Balk sectie A nr. 230, huisnr. 87
1869 - 1879 Wilhelminastraat 1 woningregister 1869 - 1879 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 445
1880 - 1890 Wilhelminastraat 1 bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 129; kad. gem. sectie A nummer 484
1890 - 1900 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 65; huisnummer Balk 66
1900 - 1910 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 73; huisnummer Balk 66 / 79
1910 - 1920 van Swinderenstraat 43 register van huisnummers 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 79
1921 - 1929 van Swinderenstraat 43 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 76; huisnummer Balk 78
     
eigendommen van Tijs Sjoerds Tijsma
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
230
 
publ. verkoop
415,25
14 apr 1863
       
Balk
A
251
 
ruiling
3000,-
24 aug 1883
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio 58, nummer 70

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 7 december 2016 laatste wijziging: 21-11-2020