persoonlijke gegevens van Hendrik Berends Tijsseling
Hendrik Berends Tijsseling, geboren op 19 februari 1784 te Stavoren, gedoopt op 3 maart 1784 te Stavoren (Hervormd), als zoon van Bernardus Hendriks en Neeltje Arjens. Vermist in 1814, circa 30 jaar oud..
dagloner te Nijega, Wijckel,
aangifte vermissing
Tijsseling, Hendrik Berends dagloner, geb. Stavoren 19.02.1784, wonende te Wyckel, zoon van Berend Hendriks, overleden en Neeltje Arjens lichting 1812 mairie Balk plaatsvervanger voor Hendrik Harmens Lippens (1792) te Bakhuizen; 72 regt., 1e bat., 2e comp.; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 15.07.1812 uit Koblenz
Bronnen:
Tresoar nr. 887 Op de lijst vermisten toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22;
Tresoar toegang 8/4066.422;
toegang 26 inv.nr. 118002 repertoire nr. 191 d.d. 17.03.1813 nots J. Ruardi te Sloten 1813
Op 6 september 1807 getrouwd in de Hervormde Kerk te Balk met:
Teatske Wopkes de Boer, geboren op 26 januari 1787 te Balk, gedoopt op 1 februari 1787 te Balk (Hervormd), als dochter van Wopke Hinnes en Aukje Jans. Overleden op 12 juli 1857 op nummer 108 te Balk, 70 jaar oud.
huishoudster te Balk (1829, 1840, spinster te Balk (1849-1857)
aangifte overlijden op 13 juli 1857 blad 19, getuigen:
Wierde Eiberts Stalma zwartverver 52 jaar wonende te Balk
Kornelis Gerlofs Postma stoelwinder 49 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk: geen kinderen
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Hendrik Berends Tijsseling 1784-1814  
     
woonadressen familie Tijsseling
periode adres bron
     
1829 Meerweg ?  
1840 Gaaikemastraat 2  
1849 - 1857 Raadhuisstraat 64 woningregister 1849 - 1859 blad 204; huisnummer Balk 108 / 152
     
notariële acten
 
1813 Sloten, notaris Johannes Ruardi Plaatsvervanging, voor fr. 2310
- Hendrik Harmens Sippes wonende te Bakhuizen, vermeld
-  Hendrik Beerents Tijsseling wonende te Wijckel, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 118002 Repertoirenr.: 118014 aktenummer 191 d.d. 17 maart 1813
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 december 2020 laatste wijziging: 26-12-2020