Age Hylkes Tromp Register Hypotheken 69:
Eelkjen Wigles Visser Register Hypotheken 69: 14 / 26
Age Hylkes Tromp, geboren op 6 februari 1794 te Woudsend, gedoopt op 16 februari 1794 te Woudsend (Hervormd), als zoon van Hylke Ages Tromp en Akke Jelles. Overleden op 9 juni 1876 te Woudsend, 82 jaar oud.
koopman, zoutbrander
Op 7 april 1816 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Eelkje Wigles Visser, geboren 31 december 1788 op te Heeg, gedoopt op 11 januari 1789 te Heeg (Hervormd), als dochter van Wigle Annes Visser en Geertje Jans. Overleden op 1 oktober 1859 te Woudsend, 71 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hylke, geboren op 15 januari 1817 te Woudsend. Overleden op 26 januari 1862, Wymbritseradeel, 45 jaar oud. Op 23 september 1854 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Grietje Frederiks Zoutman , oud 25 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Frederik Rienks Zoutman en Woutertje Sipkes Postma.
2. Geertje, geboren op 7 juli 1818 te Woudsend. Overleden op 11 augustus 1821, Wymbritseradeel, 3 jaar oud.
3. Akke, geboren 11 april 1820 te Woudsend. Overleden op 16 maart 1887, Wymbritseradeel, 66 jaar oud. Op 30 augustus 1845 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Herrius Kingma, oud 25 jaar, geboren te Makkum, als zoon van Hylke Martens Kingma en Jeltje Herres Rinia.
4. Geertje, geboren 24 november 1821 te Woudsend. Overleden op 9 augustus 1861, Wymbritseradeel, 39 jaar oud. Op 24 juli 1856 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Jan Hindrik Seemerink, oud 39 jaar, geboren te Groningen, als zoon van Ekke Seemerink en Willempien Zuiderbaan.
5. Cornelia, geboren 24 december 1823 te Woudsend. Overleden op 15 oktober 1867, Wymbritseradeel, 43 jaar oud. Ongehuwd.
6. Wigle, geboren 18 oktober 1825 te Woudsend. Overleden op 23 mei 1900, Wymbritseradeel, 74 jaar oud.
1. ) Op 3 juli 1858 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Grietje Klazes Koopmans, oud 25 jaar, geboren te Oosterzee als dochter van Klaas Kerstes Koopmans en Johanna Martens Kingma.
2. ) Op 8 mei 1864 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Maria Oldendorp, oud 20 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Theunis Swerus Oldendorp en Tietje Johannes de Haan.
7. Jeltje, geboren 29 januari 1828 te Woudsend. Overleden op 2 maart 1907 te Balk, 79 jaar oud. Op 7 november 1868 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Poppe Cornelis Poppes, 48 jaar oud, geboren te Balk, als zoon van Cornelis Poppes, boterkoper te Balk, en Eelkjen Annes Visser.
8. Anna, geboren op 23 november 1832 te Woudsend. Overleden op 29 augustus 1834, Wymbritseradeel, 1 jaar oud.
 
 
 
Age Hylkes Tromp en Eelkjen Annes Visser
bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1816
 
Age Hylkes Tromp Eelkje Wigles Visser
Age Hylkes Tromp 1836 Eelkjen Wigles Visser 1836
bron: collectie Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
 
Woudsend Karmel
bron: www.reliwiki.nl
De grafstenen van de familie Tromp bij het kerkgebouw De Karmel van de protestantse gemeente te Woudsend.
 
eigendommen van Eelkjen Wigles Visser
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk B 23-26  

scheiding suppl acte

4200,- 27 jun 1843        
          1 mrt 1844        
Balk B 115-117              
Balk B 171              
Balk B 414              
Balk B 417-420              
Balk
A
153   scheiding 1150,- 1843        
Balk
A
157   scheiding 500,- 1843        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1019, folio 14, nummer 26
notariële acten
 
1843 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Boedelscheiding
- Jan Meinderts, erflater
- Harmen Baukes Poppes (koopman) wonende te Balk, vermeld
- Jan Annes Visser (koopman) wonende te Heeg, vermeld
- Anne Annes Visser (koopman) wonende te Heeg, vermeld
- Bauke Annes Visser (koopman) wonende te Heeg, vermeld
- Eelkjen Annes Visser wonende te Balk, gehuwd met Cornelis Poppes, vermeld
- Eelkjen Wigles Visser wonende te Woudsend, gehuwd met Age Hylkes Tromp, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7012 Repertoirenr.: 7022 aktenr. 1, d.d. 7 januari 1843
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 16 juni 2019 laatste wijziging: 8-11-2020