Age Michiels Tromp inschrijving register hypotheken 69: 13 / 187
Age Michiels Tromp, geboren op 29 januari 1787 te Ypecolsga, gedoopt op 11 februari 1787 te Ypecolsga (Hervormd) als zoon van Michiel Ages Tromp en Gerbrig Jenties, huislieden te Ypecolsga,. Overleden op 28 juni 1856 op nummer 149 te Balk, 69 jaar oud.
boereknecht te Ypecolsga, koopman en wethouder te Balk
aangifte overlijden op 30 juni 1856 aktenummer / pagina 11, wethouder der gemeente Gaasterland, getuigen:
Wybe Tietema klerk 47 jaar wonende te Balk
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 65 jaar wonende te Balk
1. ) Op 26 oktober 1811 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Debora Jans Veldkamp, geboren op 8 mei 1788 te Balk, gedoopt op 11 mei 1788 te Balk (Hervormd) als dochter van Jan Veldkamp en Jantie Kuipers, winkeliers te Balk. Overleden op 30 september 1818 op nummer 149 te Balk, 30 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 september 1818 aktenummer / pagina 16, winkeliersche te Balk, getuigen:
Arjen Pieters Cramer schoenmaker 61 jaar wonende te Balk
Jan Ypes Ferf wolkammer 46 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Machiel, geboren op 18 augustus 1812 op nummer 149 te Balk. Overleden op ? te ?, ? jaar oud. Op 8 maart 1835 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Janke Tjepkes van der Molen, oud 21 jaar, geboren  te IJlst. Huwelijk ontbonden bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Heerenveen d.d. 28 april 1847.
aangifte geboorte op 19 augustus 1812 aktenummer 47, koopman te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 61 jaar wonende te Balk op nummer 149
? Jans ? meester bakker 51 jaar wonende te Balk op nummer 151
Machiel Ages Tromp was rogmolenaar, koopman van beroep. Rond 1842 is hij vertrokken naar het buitenland. Hij verliet in 1845 of 1846 de haven van Bordeaux waarna het schip in de Zwarte Zee verongelukte. Zijn vrouw, Janke Tjepkes van der Molen, hertrouwde op 26 april 1848 in de gemeente Haskerland met Broer Reinders Kielstra, keurmeester der botervaten.
 
2. Jan, geboren op 23 februari 1816 op nummer 149 te Balk. Houtzaagmolenaar te Woudsend. Overleden op 25 december 1864 te Woudsend, 48 jaar oud. Op 23 juni 1838 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met Foekjen Jans Nolles, oud 22 jaar, geboren te Woudsend als dochter van Jan Tjeerds Nolles, logementhouder, en Aaldertiena Foekema.
aangifte geboorte op 24 februari 1816 aktenummer 21, houtkoper te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 63 jaar wonende te Balk op nummer 149
Jan Baukes Poppes boterkoper 26 jaar wonende te Balk op nummer 152
 
huwelijk Jan Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 29 juni 1838
 
3. Hans, geboren op 18 december 1817 op nummer 149 te Balk. Overleden op 16 oktober 1891 te Balk, 73 jaar oud. Op 20 augustus 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Trijntje Idskes Poppes, oud 23 jaar, geboren te  Harich.
aangifte geboorte op 19 december 1817 aktenummer 81, koopman te Balk, getuigen:
Jan Veldkamp koopman 64 jaar wonende te Balk op nummer 149
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 26 jaar wonende te Balk op nummer 152
aangifte overlijden op 17 oktober 1891 aktenummer 93, zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Johannes Visser zonder beroep 68 jaar wonende te Balk
Marten Foekes Gorter bakker 58 jaar wonende te Balk
2. ) Op 28 oktober 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Jannetta Wilhelmina van Broekhuizen, geboren circa 1799 te Wijk, gemeente Heusden, als dochter van Joachim van Broekhuizen, predikant te Balk, en Barendina Maria Wilmerink. Overleden op 11 augustus 1876 te Balk, 79 jaar oud.
aangifte overlijden op 12 augustus 1876 aktenummer 71, zonder beroep te Balk, getuigen:
Johannes van Hout timmerman 48 jaar wonende te Balk
Pier Klazes Koopmans werkman 43 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
4. Barendina Maria, geboren op 14 november 1820 op nummer 154 te Balk. Op 10 september 1843 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Goedkoop, oud 25 jaar, geboren te Zwartsluis.
aangifte geboorte op 15 november 1820 aktenummer 85, ????koper te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong graankoper 26 jaar wonende te Balk op nummer 153
Harmen Baukes Poppes graankoper 24 jaar wonende te Balk op nummer 152
geboorte Barendina Maria
bron: Leeuwarder Courant 24 november 1820
 
huwelijk Barendina Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 15 september 1843
 
5. Gerbrig, geboren op 20 februari 1822 op nummer 154 te Balk. Overleden op 25 juli 1852 op nummer 149 te Balk, 30 jaar oud. Op 10 oktober 1841 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jan Brandsma, oud 20 jaar, geboren te Kuinre.
aangifte geboorte op 21 februari 1822 aktenummer 85, houtkoper te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong graankoper 29 jaar wonende te Balk op nummer 193
Joeke Jansz Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
aangifte overlijden op 26 juli 1852 aktenummer / pagina 11, zonder beroep te Sloten, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 43 jaar wonende te Balk
geboorte Gerbrig
bron: Leeuwarder Courant 26 februari 1822
 
6. Maria Margaretha, geboren op 12 november 1824 op nummer 149 te Balk. Overleden op 9 augustus 1825 op nummer 149 te Balk, 38 weken oud.
aangifte geboorte op 12 november 1824 aktenummer 86, koopman te Balk, getuigen:
Joeke Jansz Sterkenburg onzen agent van politie 33 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jansz Haga onzen brievenbode 46 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 11 augustus 1825 aktenummer / pagina 18, zonder beroep te Balk, getuigen:
Oeds Egberts Wouwenaar werkman 57 jaar wonende te Balk op nummer 148
Jelle Ottes de Beer timmerman 36 jaar wonende te Balk op nummer 149
geboorte Maria Margaretha
bron: Leeuwarder Courant 23 november 1824
 
7. Maria Margaretha, geboren op 21 april 1826 op nummer 149 te Balk. Op 16 mei 1847 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Cornelis Leendert Tieman, oud 30 jaar, geboren te Amsterdam.
aangifte geboorte op 21 april 1826 aktenummer 34, houtkoper te Balk, getuigen:
Jelle Ottes de Beer timmerman 37 jaar wonende te Balk op nummer 149
Joeke Jansz Sterkenburg onzen agent van politie 34 jaar wonende te Balk op nummer 120
geboorte
bron: Leeuwarder Courant 25 april 1826
 
huwelijk Maria Margaretha Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 21 mei 1847
 
8. Wietske, geboren op 15 maart 1829 op nummer 149 te Balk. Overleden op overleden 13 augustus 1851 op nummer 149 te Balk, 22 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 16 maart 1829 aktenummer 24, koopman te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman 36 jaar wonende te Balk op nummer 153
Kornelis Durks Tjessema timmerknecht 32 jaar wonende te Balk op nummer 168
aangifte overlijden op 14 augustus 1851 aktenummer / pagina 11, zonder beroep te Balk, getuigen:
Klaas Sakes Haanstra timmerknecht 60 jaar wonende te Balk
Harmen Obbes Bosma veldwachter 55 jaar wonende te Balk
geboorte Wietske Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 27 maart 1829
 
Wietsek Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 15 augustus 1851
 
9. Joachim, geboren op 30 januari 1832 op nummer 149 te Balk. Overleden op 1 oktober 1890  te Balk, 58 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 31 januari 1832 aktenummer 5, koopman te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman en schipper 39 jaar wonende te Balk
Laas Spannenburg goud- en zilversmid 24 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 oktober 1890 aktenummer 95, koopman te Balk, getuigen:
Johannes Klazes van Hout timmerman 61 jaar wonende te Balk
Reitze Jaarsma predikant 38 jaar wonende te Balk
10. Trijntje, geboren op 22 oktober 1835 op nummer 149 te Balk. Overleden op 25 november 1867 te Balk, 32 jaar oud, ongehuwd.
aangifte geboorte op 22 oktober 1835 aktenummer / pagina 43, koopman te Balk, getuigen:
Age Bruins Agricola timmermansknecht 37 jaar wonende te Balk
Albert Durks Duif timmerman 31 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 26 november 1867 aktenummer 68, zonder beroep te Balk, getuigen:
Marten Siebes Visser schoenmaker 56 jaar wonende te Balk
Pier Klazes Koopmans arbeider 34 jaar wonende te Balk
geboorte Trijntje Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 30 oktober 1835
 
Trijntje Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 29 november 1867
 
11. Tjitske, geboren op geboren 20 februari 1840 op nummer 149 te Balk. Op 16 februari 1865 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Evert Jansen Schoonhoven, oud 27 jaar, geboren te Gramsbergen.
aangifte geboorte op 21 februari 1840 aktenummer / pagina 12, koopman te Balk, getuigen:
Jan Ottes de Jong koopman en beurtschipper 47 jaar wonende te Balk
Johannes Annes Schaafsma logementhouder 45 jaar wonende te Balk
geboorte Tjitske Ages Tromp
bron: Leeuwarder Courant 3 maart 1840
 
 
 
Age Michiels Tromp
bron: Leeuwarder Courant 4 november 1823
 
armen commissie armen commissie
bron: Leeuwarder Courant 12 december 1826 bron: Leeuwarder Courant 23 januari 1827
 
kerkvoogdij
bron: Leeuwarder Courant 12 januari 1827
 
begraafplaats Ruigahuizen
bron: Leeuwarder Courant 19 januari 1827
 
zathe Ypecolsga
bron: Leeuwarder Courant 23 november 1827
 
houtverkooping
bron: Leeuwarder Courant 3 december 1830
 
Age Michiels Tromp aanbesteding
bron: Leeuwarder Courant 29 augustus 1843
 
Lijcklemabos
bron: Leeuwarder Courant 27 april 1849
Waarschijnlijk is het buiten genoemd in deze advertentie te zien op onderstaande afbeelding.
Liekelmabos
bron: Gaasterland, eeuwenoud land tussen Mar en Klif
Het buiten van baron Rengers, de Grietman van Gaasterland van 1817 - 1823, bij het Lycklamabos tussen Kippenburg en Oudemirdum. Waterverftekening uit 1820 door Eelke Jelles Eelkema (1788-1829). (collectie Fries Museum)
 
pastorie Harich
bron: Leeuwarder Courant 7 mei 1850
 
Wildemarkt
bron: Leeuwarder Courant 6 augustus 1850
 
aanbesteding koemarkt
bron: Leeuwarder Courant 25 april 1851
 
houtverkoping
bron: Leeuwarder Courant 11 december 1855
 
te huur in Nijemirdum
bron: Leeuwarder Courant 11 januari 1856
 
Age Michiels Tromp
bron: Leeuwarder Courant 1 juli 1856
 
Age Michiels Tromp
bron: Leeuwarder Courant 1 augustus 1856
 
Jeannetta Wilhelmina van Broekhuizen
bron: Leeuwarder Courant 13 augustus 1876
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Age Michiels Tromp 1787-1859 Jan Wybes Brandsma 1821-1864
Jan Veldkamp 1752-1818   Joachim Ages Tromp 1832-1790
Joachim van Broekhuizen 1765-1826    
woonadressen familie van Tromp
periode adres bron
1812 Raadhuisstraat 2 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 149
1813 - 1819 Raadhuisstraat 2  
1820 - 1822 Dubbelstraat 10  
1823 - 1839 Raadhuisstraat 2  
1840 Raadhuisstraat 2 volkstelling 1840; huisnummer Balk 149
1841 - 1848 Raadhuisstraat 2  
1849 - 1859 Raadhuisstraat 2 woningregister 1849 - 1859 blad 290; huisnummer Balk 149 / 204
1859 - 1869 Raadhuisstraat 2 woningregister 1859 - 1869 blad 96; kad. gem. Balk sectie A 134, huisnr. Balk 204
1869 - 1876 Raadhuisstraat 2 woningregister 1869 - 1879 blad 11; kad. gem. Balk sectie A 133, volgnummer ---
     
eigendommen van Age Michiels Tromp
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
108
00 01 80
huis en erf
A 5
Balk
A
190
00 01 96
huis en erf
A 5
Balk
A
126
00 02 90
droogschuur
A 5
Balk
C
798
02 34 10
hooiland
C 6
Balk
A
128
00 01 62
huis en erf
A 5
Balk
D
309
00 28 80
bouwland
D 6
Balk
A
160
00 02 40
huis en erf
A 5
Balk
I
62
00 51 20
bos
I 1
Balk
A
189
00 01 16
schuur
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 259 Age Mighiels Tromp, koopman te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
127
00 05 00
bergplaats
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 260 Age Mighiels Tromp en medeëigenaren te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nr
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Woudsend
A
408
00 01 09
huis
A 4
Woudsend
A
414
00 04 00
houtkolk als wld
A 4
Woudsend
A
409
00 00 55
huis
A 4
Woudsend
A
415
00 05 80
zaagmolen en erf
A 4
Woudsend
A
412
00 05 00
huis en erf
A 4
Woudsend
A
416
00 23 10
weiland
A 4
bron: www.hisgis.nl; legger Woudsend 147 Age Machiels Tromp, koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
191
 
publ. verkoop
420,-
12 mei 1843
       
Balk
A
192
 
f 550,-
3 aug 1839
   
Balk
A
192c
         
Balk
A
133
 
koopbrief
3000,-
24 oct 1843
 
8 sep 1840
   
Balk
A
133a
         
Woudsend
B
231
 
scheiding
1500,-
5 mei 1845
       
Woudsend
B
232
         
Woudsend
B
235
         
Balk
I
61
 
publ. verkoop
235,-
20 feb 1849
       
1/2 Balk
A
127
 
koopbrief
1075,-
16 oct 1849
       
1/2 Balk
A
126
 
koopbrief
3525,-
16 oct 1849
       
Balk
A
383
 
publ. verkoop
1300,-
29 dec 1854
       
+ veel eigendommen in Woudsend en Koudum          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1018, folio 13, nummer 187
notariële acten
 
 
 
 
 
 
1856 Balk, notaris G. Zandstra Koopakte Betreft de verkoop van onroerende goederen te Woudsend, koopsom fl. 8100
- Age Machiels Tromp te Balk, gehuwd met Jeannetta  Willemina van Broekhuizen, verkoper
- Joachim Ages Tromp te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 ,Inventarisnr.: 7027 Repertoirenr.: 21 d.d. 23 april 1856
 
Deze akte betreft de verkoop van houtzaagmolen De Jager in Woudsend.
molen De Jager te Woudsend
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 13 september 2010 laatste wijziging: 7-01-2024