persoonlijke gegevens van Solko Jans Tromp, docter te Balk
Solko Jans Tromp, geboren op 19 januari 1823 te Woudsend, als zoon van Jan Solkes Tromp, assessor in de gemeente Wymbritseradeel, en Anna Schukking. Overleden op 17 maart 1870 te Balk, 47 jaar oud.
aangifte geboorte op 20 januari 1823 aktenummer 13, assessor te Woudsend, getuigen:
Haring jacobus de Bock veldwachter 30 jaar wonende te Woudsend
Willem Abels Pot schipper 51 jaar wonende te Woudsend
aangifte overlijden op 18 maart 1870 aktenummer 29, docter in de genees- en verloskunde te Balk, getuigen:
Haitje Tjeerds Haitjema visser 70 jaar wonende te Balk
Simon Zwanenburg verwer 50 jaar wonende te Balk
Op 11 juni 1854 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hinke Kornelis Poppes, geboren op 11 januari 1818 op nummer 120 te Balk, als dochter van Kornelis Poppes, boterkoper te Balk, en Eelkje Annes Visser. Overleden op 10 mei 1893 te Balk, 75 jaar oud.
aangifte geboorte op 12 januari 1818 aktenummer 13, boterkoper te Balk, getuigen:
Jan Meinderts koopman 38 jaar wonende te Balk op nummer 122
Jan Ottes de Jong schipper 25 jaar wonende te Balk op nummer 121
aangifte overlijden op 11 mei 1893 aktenummer 29, docter in de genees- en verloskunde te Balk, getuigen:
Harmen Jans de Jong winkelier 50 jaar wonende te Balk
Siemen de Jong winkelier 68 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelis, geboren op 2 juli 1855 te Balk. Overleden op 9 september 1909 te Balk, 54 jaar oud. Op 4 mei 1899 getrouwd in de gemeente Arnhem met Elizabeth Johanna Verhoop, oud 34 jaar, geboren te 's Gravenhage als dochter van Johannes Herman Verhoop en Johanna Appalonia Dorothea Fischer.
aangifte geboorte op 4 juli 1855 aktenummer / pagina 34, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes zonder beroep 35 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 46 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 9 september 1909 aktenummer 65 te Balk, medicina doctor en arts, getuigen:
Wiebren Boersma verver 68 jaar wonende te Balk
Gerrit van der Sluis zonder beroep 59 jaar wonende te Balk
 
Jan Cornelis Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 6 juli 1855
 
2. Eelkjen Anna, geboren op 29 december 1856 te Balk. Overleden op 13 februari 1907 te Balk, 50 jaar oud. Op 4 mei 1893 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Poppe Poppes, oud 45 jaar, geboren te Balk als zoon van Sikke Poppes en Petronella Tichelaar.
aangifte geboorte op 31 december 1856 aktenummer / pagina 61, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 36 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 47 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op aktenummer 29, te Balk, getuigen:
Halbe Doele timmerman 56 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 48 jaar wonende te Balk
 
Eelkjen Anna Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 2 januari 1857
 
3. Cornelis Jan, geboren op 21 november 1858 te Balk. Overleden op 28 maart 1923 te Balk, 64 jaar oud. Ongehuwd.
aangifte geboorte op 23 november 1858 aktenummer / pagina 51, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 38 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 49 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 28 maart 1923 aktenummer 29, zonder beroep te Balk, getuigen:
Harmen Bijl directeur post- en telegraafkantoor te Balk 47 jaar wonende te Balk
Geert Bos gemeenteveldwachter 64 jaar wonende te Balk
 
Jan Cornelis Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 26 november 1858
 
4. Tiete Solko, geboen op 6 januari 1861 te Balk. Overleden op 18 juli 1863 te Balk, 2 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 januari 1861 aktenummer 2, medicinaal docter te Balk, getuigen:
Poppe Cornelis Poppes kandidaat notaris 40 jaar wonende te Balk
Wybe Tietema klerk 51 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 18 juli 1863 aktenummer 64, d te Balk, getuigen:
Siemen Zwanenburg huisverver 43 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 39 jaar wonende te Balk
 
Tiete Solko Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 21juli 1863
 
 
 
Solko Tromp en Hinke Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 juni 1854
 
Solko Jans Tromp
Solko Jans Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1870
bron: Leeuwarder Courant van 22 april 1870
 
Hinke Poppes
bron: Leeuwarder Courant van 16 mei 1893
 
woonadressen familie Solko Jans Tromp
periode huidig adres bron
1851 - 1854 Raadhuisstraat 8 woningregister 1849 - 1859 blad 282; huisnummer Balk 143 / 198
1854 - 1859 van Swinderenstraat 11 woningregister 1849 -1859 blad 46; huisnummer Balk 36 / 43
1859 - 1869 van Swinderenstraat 11 woningregister 1859 - 1869 blad 14; kad. gem. Balk sectie A 275; Balk 43
1869 - 1879 van Swinderenstraat 11 woningregister 1869 - 1879 blad 54; kad. gem. Balk sectie A 483; Balk 260 / 247
1880 - 1890 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 119; kad. gem. Balk sectie A 483
1890 - 1893 van Swinderenstraat 11 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 40; huisnummer Balk 43
     
eigendommen van Hinke Poppes
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 100   scheiding 1068,83 8 juli 1864        
Balk A 483          
Balk A 238   scheiding 85950,38 6 dec 1870        
Balk H 339          
Balk H 340          
Balk H 341          
Langweer F 289          
Langweer F 291          
Langweer F 37          
Langweer F 290          
Langweer F 288          
Langweer F 49          
Langweer F 48          
Langweer F 47          
Langweer F 43a          
Langweer F 43          
Langweer F 34          
Langweer F 33          
Langweer F 32          
Langweer F 31          
Langweer F 318          
Langweer F 27          
Langweer F 284          
Langweer F 261          
Langweer F 260          
Langweer F 50          
Langweer F 29          
Langweer F 28          
Langweer F 285          
Langweer F 286          
Langweer F 287          
Langweer F 255          
Langweer F 256          
Woudsend A 188          
Woudsend A 189          
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1067, folio 62, nummer 7
notariële acten
 

1854 Balk, notaris G. Zandstra Gemeente: Gaasterland Huwelijksvoorwaarden
- Solko Jans Tromp te Balk
- Hinke Poppes te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7025 Repertoirenr.: 69 d.d. 18 mei 1854
 

1870 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Inventaris
- Hinke Poppes te Balk, weduwe van Solko Tromp als moeder van en voogd over Jan  Cornelis, Eelkje Anna en Cornelis Jan Tromp
- Poppe Cornelis Poppes te Balk als toeziend voogd

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7043 Repertoirenr.: 63 d.d. 27 mei 1870
 

1882 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Obligatie
- Pieter Cornelis Nijdam te Wijckel, debiteur
- Hinke Poppes te Balk, weduwe van Solko Jans Tromp, crediteur
- Poppe Cornelis Poppes te Balk, acceptant                           

Bron : Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7055 Repertoirenr.: 113 d.d. 3 november 1882
 

1885 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 250
- Gosse Emilius Wijckelsma te Balk, debiteur
- Solko Jans Tromp te Balk, crediteur
- Poppe Cornelis Poppes te Balk

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 46 d.d. 13 mei 1885
 

1885 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 5800
- Rein Lefferts Reinsma te Oudemirdum, debiteur
- Hinke Poppes te Balk, weduwe van Solko Jans Tromp, crediteur
- Cornelis Jan Tromp te Zoeterwoude                                                      

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7058 Repertoirenr.: 51 d.d. 23 mei 1885
 

1889 Balk, notaris L. H. Potma Gemeente: Gaasterland Obligatie Betreft een kapitaal van fl. 3000
- Jurjen Jans van de Wetering te Wijckel, debiteur
- Hinke Poppes te Balk, weduwe van Solko Jans Tromp, crediteur
- Poppe Cornelis Poppes te Balk, acceptant

Bron: Tresoar Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7062 Repertoirenr.: 58 d.d. 5 augustus 1889
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 september 2010 laatste wijziging: 21-11-2020